BD 37, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142012
Aktíva 15 94816 39117 04414 1860,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000014,7712,290,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000268,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9398-0,9313-0,9367-0,83850,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000012,909,470,0000
Celkové tržby 0,00001 0493 8600,00000,0000
Celkový dlh 0,00000,00001 1541 1540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 988-15 265-14 884-10 9270,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,93520,85670,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 98815 26514 88410 9270,0000
Čistý cash flow 14 98815 26514 88410 9270,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -64,00981,003 7871 5290,0000
Čistý zisk -64,00981,003 3071 5290,0000
Čistý zisk v minulom roku -83,002 827-449,0010 4040,0000
Cudzie zdroje -15 948-16 391-15 890-13 0320,0000
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000391,79204,25253,890,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000391,79204,2525,470,0000
Doba obratu aktív 0,00005 7031 6121 2040,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000391,79204,25253,890,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000187,960,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000109,1297,960,0000
EBIT v minulom roku -83,003 787-449,0010 4040,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -64,00981,003 7871 5290,0000
EBITDA 0,00001 0163 8552 0590,0000
EBITDA marža 0,00000,96850,99870,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00001 0163 8552 0590,0000
Finančná páka 1,00001,00001,071,090,0000
Finančné účty 14 98815 26514 88410 9270,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9323-0,91870,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,93230,91870,0000
Hrubá marža 0,00001,00000,99870,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -64,00981,003 7862 0030,0000
Krátkodobé pohľadávky 960,001 1262 1602 9910,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00001 1541 1540,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1540,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00005,002 2410,0000
Obežný majetok 15 94816 39117 04413 9180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 64,0035,0069,0056,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -64,00981,003 3071 5290,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93980,93130,87330,77030,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000014,553,860,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,91880,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000014,553,862,540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 960,001 1262 160300,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000014,7712,290,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,06-1,07-1,07-1,190,0000
Pridaná hodnota 0,00001 0493 8552 0590,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,53430,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000012,909,470,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,29940,56050,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,29940,56050,0000
Služby 0,00000,00005,001 0590,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 94816 39117 04414 1860,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 1820,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 0493 8604 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 0493 8604 3000,0000
Účtovný cash flow 14 98815 26514 88410 9270,0000
Vlastné imanie 15 94816 39115 89013 0320,0000
Všetky záväzky 0,00000,00001 1541 1540,0000
Výsledok hospodárenia 0,00001 0163 8552 0590,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00001 0163 8552 0590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -64,00981,003 3071 5290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -83,002 827-449,0010 4040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -64,00981,003 7872 0040,0000
Záväzky 0,00000,00001 1541 1540,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1540,00000,0000
Zisk pred zdanením -64,00981,003 7872 0040,0000
Zmena EBIT 0,77110,2590-8,430,14700,0000