ŠEAN, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 03814 3628 3566 9802 909
Bežná likvidita III. stupeň 2,556,384,251,772,16
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,47-1,11-0,9774-1,48-2,19
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,225,843,061,061,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68750,20930,35741,492,32
Celkové tržby 36 85144 13147 72942 1900,0000
Celkový dlh 6 5342 4862 2004 1762 033
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 008-13 139-6 017-4 163-1 916
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 00813 1396 0174 1631 916
Čistý cash flow 14 00813 1396 0174 1631 916
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 3725 545-175,00-3 527-6 022
Čistý zisk -2 3725 065-655,00-4 007-6 022
Čistý zisk v minulom roku 5 065-655,00-4 007-10 225-5 691
Cudzie zdroje -9 504-11 876-6 156-2 804-876,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,474,246,494,787,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,474,246,494,787,42
Doba obratu aktív 158,85118,7969,7560,3934,91
Doba obratu pohľadávok 4,474,246,494,787,42
Doba obratu zásob 35,7215,0820,8538,119,64
Doba splácania záväzkov 142,4947,8126,2566,3415,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,3918,6216,4034,0916,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 112,597,823,2737,320,0000
EBIT v minulom roku 5 545-175,00-3 527-9 745-5 690
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 3725 545-175,00-3 527-6 022
EBITDA -2 2555 6438,00-3 338-5 877
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 2555 6438,00-3 338-5 877
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0866-2,74-0,13610,0000
Finančná páka 1,691,211,362,493,32
Finančné účty 14 00813 1396 0174 1631 916
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5926-0,8269-0,7367-0,4017-0,3011
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59260,82690,73670,40170,3011
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 3725 545-175,00-3 527-6 022
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39280,15670,23520,56460,4637
Krátkodobé pohľadávky 451,00513,00778,00553,00618,00
Krátkodobé záväzky 6 2992 2511 9653 9411 349
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 977368,00245,002 2170,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 34 32034 78244 86840 03632 165
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 13517 18427 32621 68414 193
Obežný majetok 16 03814 3628 3566 9802 909
Obrat aktív 2,303,075,236,0410,46
Obrat obežného majetku 2,303,075,236,0410,46
Obrat zásob 10,2224,2017,519,5837,85
Osobné náklady 4 1733 5462 8125 4510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 117,0098,00183,00189,00145,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 3725 065-655,00-4 007-6 022
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,24960,4265-0,1064-1,43-6,87
Podiel EBIT k aktívam -0,14790,3861-0,0209-0,5053-2,07
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,14790,3861-0,0209-0,5053-2,07
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,24360,4578-0,0274-1,16-3,86
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87340,91480,72010,59640,6586
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,650,3793-2,472,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,15690,5441-0,04170,0993-0,0543
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,60652,64-0,40510,39520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,60652,64-0,40510,39520,0000
Pohľadávky z obchodného styku 451,00513,00778,00553,00618,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,306,063,461,201,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6785-0,9039-1,02-0,6736-0,4572
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40740,17310,26330,59830,6989
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68750,20930,35741,492,32
Pridaná hodnota 2 5319 349-1 1392 154-1 747
Primárna platobná neschopnosť 11,040,71730,31494,010,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,14790,3527-0,0784-0,5741-2,07
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,24960,4265-0,1064-1,43-6,87
Rýchla likvidita I. stupeň 2,225,843,061,061,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,900,4405275,00-1,25-0,3459
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,900,4405275,00-1,25-0,3459
Služby 13 40213 24713 33513 35513 264
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 03814 3628 3566 9802 909
Spotreba materiálu… 4 7834 3514 2074 9974 708
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 85144 13143 72942 19030 418
Tržby z predaja tovaru 33 68239 70537 75438 00921 691
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 1694 4265 9754 1818 727
Účtovný cash flow 14 00813 1396 0174 1631 916
Vlastné imanie 9 50411 8766 1562 804876,00
Všetky záväzky 6 5342 4862 2004 1762 033
Výsledok hospodárenia -2 2555 6438,00-3 338-5 877
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 2555 6438,00-3 338-5 877
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 3725 065-655,00-4 007-6 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 065-655,00-4 007-10 225-5 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 3725 545-175,00-3 527-6 022
Zásoby 1 579710,001 5612 264375,00
Záväzky 6 5342 4862 2004 1762 033
Záväzky z obchodného styku 4 977368,00245,002 2170,0000
Zisk pred zdanením -2 3725 545-175,00-3 527-6 022
Zmena EBIT -0,4278-31,690,04960,36191,06

Činnosti firmy
Finančný leasing
Vydavateľská činnosť
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Predaj cukrárenských výrobkov vyrobených a dovezených od oprávneného výrobcu..
Predaj pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom v rozsahu voľných živností
Predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy,..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Školiaca činnosť v oblasti manažérskych systémov
Dizajnérska činnosť
Grafické práce na počítači
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii..
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj..
Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
Automatizované spracovanie údajov
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských..
Komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
Kancelárske a sekretárske služby
Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovanie dopravy a výroby
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú..
Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou..
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - správa počítačových sietí
Faktoring a forfaiting
Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným..
Reprografické služby