ARP-economy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 39523 27330 33723 28728 665
Bankové úvery 0,00000,00000,00005 71911 929
Bežná likvidita III. stupeň 0,72050,31180,23150,39100,2535
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00005 71911 929
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,70-1,49-14,10-1,440,2765
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,2315,15451,7916,89-5,78
Celkové tržby 27 62835 20522 64527 83312 247
Celkový dlh 21 31121 83230 27021 98534 661
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 625-2 152-945,003 84010 271
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6252 152945,001 8791 658
Čistý cash flow 5 6252 152945,001 8791 658
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 643,00-626,00-5 2598 303791,00
Čistý zisk 643,00-626,00-6 2347 297-173,00
Čistý zisk v minulom roku -626,00-6 2347 2971 3131 771
Cudzie zdroje -2 084-1 441-67,00-1 3025 996
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,000,0000960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,8549,6299,30115,47212,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 107,2845,1064,75110,8072,60
Doba obratu aktív 309,08249,25497,66400,33854,31
Doba obratu pohľadávok 127,8549,6299,30115,47212,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 280,58233,03495,99279,59677,46
EBIT v minulom roku -626,00-5 2598 3031 3132 731
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 643,00-626,00-5 2598 303791,00
EBITDA 9 0518 557475,007 1342 062
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 0518 557475,007 1342 062
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,18200,11631,22
Finančná páka 11,2316,15452,7917,89-4,78
Finančné účty 5 6252 152945,001 8791 658
Hrubá marža 0,38400,60970,62680,32210,2000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 0518 5551 26519 9671 655
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90780,93490,99660,69840,7930
Krátkodobé pohľadávky 9 6774 6336 0536 7177 130
Krátkodobé záväzky 21 23821 75930 23516 26422 731
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 248,00905,00571,0030,0030,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,000031,67155,09515,50
Nákladové úroky 0,00000,000015,0046,004,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000015,0046,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 02012 6188 05712 2679 798
Neobežný majetok 8 09316 48823 33914 69119 877
Obežný majetok 15 3026 7856 9988 5968 788
Obrat aktív 1,181,460,73340,91180,4272
Obrat neobežného majetku 3,412,070,95331,450,6161
Obrat obežného majetku 1,815,023,182,471,39
Odpisy 8 3959 1666 1095 186865,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3959 1666 1095 186865,00
Osobné náklady 554,0012 11112 123407,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002,000,00001,00001 242
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000835,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 0388 540-125,0012 483692,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3085-0,4344-93,041,04-0,0292
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2981-0,4135-51,561,180,1333
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,05220,56430,85420,04540,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 19,151,771,1722,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,010,77851,602,83
Pohľadávky z obchodného styku 8 1204 2113 9476 4452 436
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72050,31180,23150,39100,2535
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3705-0,6696-0,0709-0,69293,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000063,0040,85414,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91090,93810,99780,94411,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,2315,15451,7916,89-5,78
Pridaná hodnota 10 60821 46314 1938 9652 449
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3085-0,4344-93,045,600,0289
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,352,5563,733,0816,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,352,5563,733,0816,81
Služby 2 1803 5522 2265 6685 697
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 39523 27330 33723 28728 665
Spotreba materiálu… 14 8409 0665 8316 5994 101
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00005 71911 929
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 62834 08122 64527 64912 247
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000395,006 4170,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 62834 08122 25021 23212 247
Účtovný cash flow 5 6252 152945,001 8791 658
Úročený dlh 0,00000,00000,00005 71911 929
Úrokové krytie 0,00000,0000-350,60180,50197,75
Vlastné imanie 2 0841 44167,001 302-5 996
Všetky záväzky 21 31121 83230 27021 98534 661
Výsledok hospodárenia 656,00-609,00-5 2398 3651 197
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 656,00-609,00-5 2398 3651 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 643,00-626,00-6 2347 297-173,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -626,00-6 2347 2971 3131 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 643,00-626,00-5 2748 257787,00
Záväzky 21 31121 83230 27021 98534 661
Záväzky z obchodného styku 248,00905,00571,0030,0030,00
Zisk pred zdanením 643,00-626,00-5 2748 257787,00
Zmena EBIT -1,030,1190-0,63346,320,2896

Činnosti firmy
Vedenie účtovníctva
Podnikateľské poradenstvo
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Faktoring a forfaiting
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Poskytovanie dátových služieb
Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti
Obkladanie stien suchým spôsobom
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kresličské a výpočtové práce
Upratovacie práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)..
Výroba drobných úžitkových predmetov z dreva, kovu, plastu, skla, hliny
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Sprostredkovanie obchodu s drevom a ostatným materiálom
Spracovanie údajov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Služby súvisiace s databázami
Služby súvisiace s databázami
Lektorská činnosť
Reklamné činnosti
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Výroba a úprava textilných výrobkov