ODM elektrik, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 124 432148 046122 894102 515109 643
Bankové úvery 0,000066,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,686,795,45108,682,89
Bežné bankové úvery 0,000066,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000164,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8792-0,3740-0,7228-0,5623-0,5017
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,212,223,5273,411,14
Celkové tržby 90 091141 938109 50028 8220,0000
Celkový dlh 27 52321 93720 990824,0033 600
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -85 199-47 104-73 660-57 185-38 152
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 85 19947 17073 66057 18538 152
Čistý cash flow 85 19947 17073 66057 18538 152
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 48250 56220 029-3 47920 321
Čistý zisk 9 79939 20715 214-4 43920 321
Čistý zisk v minulom roku 39 20715 214-4 43930 08840 395
Cudzie zdroje -96 909-126 109-101 904-101 691-76 043
Daň z príjmov 2 68311 3554 815960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 3554 815960,008 5770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 68311 3554 815960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 163,74251,20134,96347,69188,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 130,59248,75121,78230,94169,77
Doba obratu aktív 519,78381,65410,161 300352,71
Doba obratu pohľadávok 163,74251,20134,96347,69188,44
Doba obratu zásob 16,334,903,317,447,75
Doba splácania záväzkov 12 7631 195816,7784,05152,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,0154,7369,909,88108,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11 365454,00769,8922,440,0000
EBIT v minulom roku 50 56220 029-3 47938 66540 395
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 48250 56220 029-3 47920 321
EBITDA 16 11456 40029 2746 35030 417
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 11456 40029 2746 35030 417
Finančná páka 1,281,171,211,011,44
Finančné účty 85 19947 17073 66057 18538 152
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7788-0,8518-0,8292-0,9920-0,6936
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77880,85180,82920,99200,6936
Hrubá marža 0,26300,69380,52490,44060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 82955 92729 1675 66030 215
Krátkodobé pohľadávky 39 19997 44240 43727 41058 578
Krátkodobé záväzky 26 57421 23220 945779,0033 599
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 6648 06519 743208,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000059,00
Náklady na predaný tovar 63 68443 11651 88516 07680 505
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 760,006 4849 3603 3832 780
Neobežný majetok 0,00003 3478 71217 85112 690
Obežný majetok 124 432144 699114 18284 66496 789
Obrat aktív 0,70220,95640,88990,28071,03
Obrat neobežného majetku 0,000042,3012,551,618,94
Obrat obežného majetku 0,70220,97850,95780,33991,17
Obrat zásob 22,3574,53110,1249,0347,12
Odpisy 3 3475 3659 1399 1393 770
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3475 3659 1399 1393 770
Osobné náklady 8 01237 33126 2844 4260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 285,00473,00107,00690,00202,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 14644 57224 3534 70024 091
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68470,31860,59940,55780,3480
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,94570,33230,67271,980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 31,1815,196,143,750,4094
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,962,642,192,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,092,311,620,93628,74
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,97510,33320,67351,990,3362
Pohľadávky z obchodného styku 31 26196 49236 48718 20652 774
Pohotová likvidita II. stupeň 4,686,795,45108,592,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,14-2,67-1,38-1,78-1,99
Pridaná hodnota 23 69498 47057 47712 69932 960
Primárna platobná neschopnosť 0,75700,08360,54110,01140,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,212,213,5273,411,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,710,38900,71700,12981,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,710,38900,71700,12981,10
Služby 48 92526 19138 0064 89870 942
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 124 432148 046122 894102 515109 643
Spotreba materiálu… 13 99910 4414 5197 7956 783
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000066,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 378141 586109 36228 775113 465
Tržby z predaja tovaru 1 04215 48412 0374 1663 768
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 86 336126 10297 32524 609109 697
Účtovný cash flow 85 19947 17073 66057 18538 152
Úročený dlh 0,000066,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 96 909126 109101 904101 69176 043
Všetky záväzky 27 52321 93720 990824,0033 600
Výsledok hospodárenia 12 76751 03520 135-2 78926 647
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 76751 03520 135-2 78926 647
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 79939 20715 214-4 43920 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 39 20715 214-4 43930 08840 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 48250 56220 029-3 47926 447
Zásoby 34,0087,0085,0069,0059,00
Záväzky 27 52321 93720 990824,0033 600
Záväzky z obchodného styku 23 6648 06519 743208,000,0000
Zisk pred zdanením 12 48250 56220 029-3 47926 447
Zmena EBIT 0,24692,52-5,76-0,09000,5031

Činnosti firmy
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Kladenie a viazanie armatúr
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Výroba malty
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Faktoring a forfaiting
Upratovacie práce
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Služby súvisiace s databázami
Obkladanie stien suchým spôsobom
Kladenie zámkovej dlažby
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Lešenárske práce
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Spracovanie údajov
Úprava, príprava povrchov podláh pred kladením krytín, brúsenie drevených..
Reklamné činnosti
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Podnikateľské poradenstvo
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
Výkon činnosti stavebného dozoru
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva