B-KLUB - TURISTA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 29 92328 13924 31925 19724 388
Bežná likvidita III. stupeň 4,004,623,872,963,33
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,33-0,9717-0,9857-1,47-1,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,993,522,832,893,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,33320,27640,34870,50980,4290
Celkové tržby 13 21614 66330 7018 11113 509
Celkový dlh 7 4786 0936 2888 5087 322
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 863-21 421-17 774-24 588-24 249
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 86321 42117 77424 58824 249
Čistý cash flow 29 86321 42117 77424 58824 249
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 580,004 4951 822103,002 558
Čistý zisk 399,004 0151 342-377,001 876
Čistý zisk v minulom roku 4 0151 342-377,001 8762 652
Cudzie zdroje -22 445-22 046-18 031-16 689-17 066
Daň z príjmov 181,00480,00480,00480,00682,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00682,00831,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 181,00480,00480,00480,00682,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,66167,2377,8227,423,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,57167,2377,2810,093,76
Doba obratu aktív 826,73700,45289,131 135658,94
Doba obratu pohľadávok 1,66167,2377,8227,423,76
Doba splácania záväzkov 7 2980,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 206,61151,6774,76383,10197,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 8130,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 4951 822103,002 5583 483
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 580,004 4951 822103,002 558
EBITDA 996,004 9112 231392,002 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 996,004 9112 231392,002 822
Efektívna daňová sadzba 0,31210,10680,26344,660,2666
Finančná páka 1,331,281,351,511,43
Finančné účty 29 86321 42117 77424 58824 249
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7501-0,7835-0,7414-0,6623-0,6998
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75010,78350,74140,66230,6998
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 580,004 4951 822103,002 558
Krátkodobé pohľadávky 60,006 7186 545609,00139,00
Krátkodobé záväzky 7 4786 0936 2888 5087 322
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 9815 6135 6948 0286 640
Náklady na predaný tovar 9 0349 72727 7937 70210 622
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 374,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 29 92328 13924 31925 19724 388
Obrat aktív 0,44150,52111,260,32170,5539
Obrat obežného majetku 0,44150,52111,260,32170,5539
Osobné náklady 3 1530,0000554,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 416,00416,00409,00289,00264,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 399,004 0151 342-377,001 876
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99800,76130,73090,97580,9943
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75480,00000,19060,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,261,460,57893,031,80
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 11,170,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,320,00005,250,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,320,00005,250,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,261,460,57903,031,80
Pohľadávky z obchodného styku 57,006 7186 500224,00139,00
Pohotová likvidita II. stupeň 4,004,623,872,963,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7516-1,03-1,01-0,6787-0,7038
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,33320,27640,34870,50980,4290
Pridaná hodnota 4 1774 9362 907404,002 887
Primárna platobná neschopnosť 122,470,83550,876035,8447,77
Rýchla likvidita I. stupeň 3,993,522,832,893,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,511,242,8221,702,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,511,242,8221,702,59
Služby 5 8957 73623 7285 4316 701
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 92328 13924 31925 19724 388
Spotreba materiálu… 2 7651 9914 0652 2713 921
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 21114 66330 7008 10613 509
Tržby z predaja tovaru 22,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 18914 66330 7008 10613 509
Účtovný cash flow 29 86321 42117 77424 58824 249
Vlastné imanie 22 44522 04618 03116 68917 066
Všetky záväzky 7 4786 0936 2888 5087 322
Výsledok hospodárenia 996,004 9112 231392,002 822
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 996,004 9112 231392,002 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 399,004 0151 342-377,001 876
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 0151 342-377,001 8762 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 580,004 4951 822103,002 558
Záväzky 7 4786 0936 2888 5087 322
Záväzky z obchodného styku 6 9815 6135 6948 0286 640
Zisk pred zdanením 580,004 4951 822103,002 558
Zmena EBIT 0,12902,4717,690,04030,7344