Flexxnext Intermediats, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 865 527492 554476 682397 6534 416
Bežná likvidita III. stupeň 0,88810,87741,111,100,8961
Časové rozlíšenie aktív 8 886926,001 88232,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,410,4083-1,47-1,828,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09890,04100,22060,17350,8961
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 24,33-9,976,6710,47-9,63
Celkové tržby 5 478 8413 774 3963 205 9802 400 3840,0000
Celkový dlh 831 360547 484414 532362 9994 928
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -289 649-207 402-184 972-93 521-4 416
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 289 649207 402184 97293 5214 416
Čistý cash flow 82 24722 43091 45162 9934 416
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 150 110-60 32354 05472 9480,0000
Čistý zisk 89 098-120 89625 80232 5090,0000
Čistý zisk v minulom roku -120 89625 80232 5092 127-8 124
Cudzie zdroje -34 16754 930-62 150-34 654512,00
Daň z príjmov 57 91257 66725 74939 7680,0000
Daň z príjmov v minulom roku 57 66725 74939 7681 0650,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 91257 66725 74939 7680,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,1325,9530,6946,240,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,6625,9530,6946,120,0000
Doba obratu aktív 57,6647,6354,2760,470,0000
Doba obratu pohľadávok 29,1325,9530,6946,240,0000
Doba obratu zásob 30,4664,6828,140,00000,0000
Doba splácania záväzkov 9 7769 5794 7612 9570,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,3952,9447,1955,200,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 7264 9042 7131 1070,0000
EBIT v minulom roku -60 32354 05472 9483 192-8 124
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 150 110-60 32354 05472 9480,0000
EBITDA 190 814-38 53441 89671 6760,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 190 814-38 53441 89671 6760,0000
Efektívna daňová sadzba 0,3939-0,91200,49950,55020,0000
Finančná páka 25,33-8,977,6711,47-8,63
Finančné účty 289 649207 402184 97293 5214 416
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 234-49 07863 43072 9480,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96051,110,86960,91291,12
Krátkodobé pohľadávky 437 209268 342269 566304 1000,0000
Krátkodobé záväzky 831 360547 484414 532362 9994 928
Krytie dlhovej služby 61,55-13,2616,74106,820,0000
Nákladové úroky 3 1002 9062 503671,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 9062 503671,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 557 4542 526 1192 241 9241 558 9190,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 03920 86231 78244 8090,0000
Neobežný majetok 127 19312 18717 8120,00000,0000
Obežný majetok 729 448479 441456 988397 6214 416
Obrat aktív 6,337,666,736,040,0000
Obrat neobežného majetku 43,08309,71179,990,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,517,877,026,040,0000
Obrat zásob 11,985,6412,970,00000,0000
Odpisy 35 12411 2509 3760,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 5625 6254 6880,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 5625 6254 6880,00000,0000
Osobné náklady 1 524 744957 359861 291661 3030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 88010 7867 9131 5310,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 300,00242,0029 4472 8030,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 401 851280 288236 265135 8750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 124 222-109 64635 17832 5090,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,612,200,41520,93810,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,391,100,86972,110,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33470,42110,38800,23521,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79360,76690,89340,78590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 61,9059,8330,3318,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,301,121,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,291,111,270,0000
Pohľadávky z obchodného styku 415 238268 342269 566303 3310,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88500,87071,101,100,8961
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,41542,45-0,6796-0,55010,1159
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 26,537,7236,5493,880,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96051,110,86960,91291,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 24,33-9,976,6710,47-9,63
Pridaná hodnota 1 921 3871 248 277964 056841 4650,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,96781,040,87650,44790,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,612,200,41520,93810,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34840,37880,44620,25760,8961
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,36-14,219,895,060,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,36-14,219,895,060,0000
Služby 3 306 7382 421 1602 165 7031 507 3730,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 865 527492 554476 682397 6534 416
Spotreba materiálu… 219 67784 09744 4396 7370,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 478 8413 774 3963 205 9802 400 3840,0000
Tržby z predaja tovaru 32 49932 79335 87042 5870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 446 3423 741 6033 170 1102 357 7970,0000
Účtovný cash flow 82 24722 43091 45162 9934 416
Úrokové krytie 48,42-20,7621,60108,720,0000
Vlastné imanie 34 167-54 93062 15034 654-512,00
Všetky záväzky 831 360547 484414 532362 9994 928
Výsledok hospodárenia 155 690-49 78432 52071 6760,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 155 690-49 78432 52071 6760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 098-120 89625 80232 5090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -120 89625 80232 5092 127-8 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 147 010-63 22951 55172 2770,0000
Zásoby 2 5903 6972 4500,00000,0000
Záväzky 831 360547 484414 532362 9994 928
Záväzky z obchodného styku 401 851280 288236 265135 8750,0000
Zisk pred zdanením 147 010-63 22951 55172 2770,0000
Zmena EBIT -2,49-1,120,741022,850,0000