AP SOLAR SYSTEMS, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,00006 3160,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-6 3160,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00006 3160,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00006 3160,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-159,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-161,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-260,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-6 3160,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-260,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-159,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-64,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-64,000,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00006 3160,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00001,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-140,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-32,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,00006 3160,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000076,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-161,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00003 1580,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00006 3160,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00006 3160,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-79,500,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,00006 3160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-64,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-64,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-161,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-260,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-142,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-142,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,61150,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Tvorba a aktualizácia www stránok
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Čistenie budov a upratovacie práce
Poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje Európskej..
Fotografické služby
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - správa počítačových sietí
Vydavateľská činnosť
Montáž, oprava a údržba solárnych zariadení
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Spracovávanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu..
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
Výstavnícka činnosť
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Výroba architektonických a urbanistických modelov
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových..
Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
Kresličské práce
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Servis mobilných telefónov
Autoumyvárka
Stáčanie prírodnej minerálnej vody
Servis športového náradia
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu..
Prevádzkovanie sauny a solária
Služby súvisiace s databázami
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Automatizované spracovanie dát
Služby colného deklaranta
Poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov
Vydávanie a požičiavanie nahraných nosičov na základe zmluvy s autorom
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných..
Záložne
Grafické práce na počítači
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Neverejné skladovanie
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení, motorových vozidiel
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Marketing, manažment