BT DOMINIK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 867 567856 162936 884701 5461 246 696
Bankové úvery 87 18265 53570 23397 96635 822
Bežná likvidita III. stupeň 3,953,903,022,721,48
Bežné bankové úvery 87 18265 53570 23397 96635 822
Časové rozlíšenie aktív 618,00331,00388,00104,0021 546
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,33660,34260,49890,59232,12
Celkové tržby 519 644752 561771 179618 1270,0000
Celkový dlh 218 463218 454311 823260 959847 618
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 98 61222 978113 74391 76231 720
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 570,0042 55716 4906 2044 102
Čistý cash flow -41 98726 06710 286-24 3664 102
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 22927 63934 64531 433-8 196
Čistý zisk 11 39612 64718 41619 741-18 517
Čistý zisk v minulom roku 12 64718 41619 74121 768-25 981
Cudzie zdroje -649 104-637 708-625 061-440 587-399 078
Daň z príjmov 980,002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 980,002 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,9536,8299,24114,64113,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,8323,8291,81100,68105,61
Doba obratu aktív 637,54499,83545,04430,92573,98
Doba obratu pohľadávok 50,9536,8299,24114,64113,17
Doba obratu zásob 2 060985,941 1652 6481 657
Doba splácania záväzkov 307,10200,34270,74819,72399,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,7784,9893,9088,48362,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 215,84141,51124,61359,910,0000
EBIT v minulom roku 27 63934 64531 43331 654-13 761
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 22927 63934 64531 433-8 196
EBITDA 58 95972 21271 89859 13518 375
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 58 95972 21271 89859 13518 375
Finančná páka 1,341,341,501,593,12
Finančné účty 570,0042 55716 4906 2044 102
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7482-0,7448-0,6672-0,6280-0,3201
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74820,74480,66720,62800,3201
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 62 70269 59677 83559 52311 049
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13450,17000,17230,20530,6315
Krátkodobé finančné výpomoci 12 0000,000060 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 69 33963 070170 578186 637245 809
Krátkodobé záväzky 116 716145 568161 400144 050787 343
Krytie dlhovej služby 5,985,965,396,711,78
Materiál 0,00000,00000,0000682,0092 524
Nákladové úroky 9 85312 11213 3498 81210 321
Nákladové úroky v minulom roku 12 11213 3498 8127 00612 220
Náklady na predaný tovar 402 644490 933479 895454 755719 970
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 138 720265 206217 59164 142208 728
Neobežný majetok 14 25533 82754 80143 31827 564
Obežný majetok 852 694822 004881 695658 1241 197 586
Obrat aktív 0,57250,73030,66970,84700,6359
Obrat neobežného majetku 34,8418,4811,4513,7228,76
Obrat obežného majetku 0,58250,76060,71160,90290,6620
Odpisy 35 65241 94837 62225 53619 245
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 82620 97418 81112 76819 245
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 82620 97418 81112 7680,0000
Osobné náklady 51 02073 16789 11190 1010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4072 6165 1994 6907 326
Ostatné záväzky z obchodného styku 82 031102 81974 28263 2470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 04854 59556 03845 277728,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54250,54490,60410,64600,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,67800,50630,67792,170,1011
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,841,841,661,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,171,161,213,78
Pohľadávky z obchodného styku 58 28640 809157 816163 914229 385
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32670,50190,64280,79720,3298
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,46-24,46-60,7718,08-97,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,262,150,7705-2,770,3974
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25180,25520,33280,37200,6799
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,33660,34260,49890,59232,12
Pridaná hodnota 94 047134 283147 514139 46972 815
Primárna platobná neschopnosť 1,412,520,47070,38590,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,713,034,344,4146,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,713,034,344,4146,13
Služby 57 24079 495140 059117 801131 636
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 867 567856 162936 884701 5461 246 696
Spotreba materiálu… 217 327270 706256 411289 633379 606
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 18265 535130 23397 96635 822
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 499 766625 216632 977596 763792 785
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0750,00005 5682 5390,0000
Tržby z predaja tovaru 166 483267 351288 757315 824613 290
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 330 208357 865338 652278 400179 495
Účtovný cash flow -41 98726 06710 286-24 3664 102
Úročený dlh 99 18265 535130 23397 96635 822
Úrokové krytie 2,262,282,603,57-0,7941
Vlastné imanie 649 104637 708625 061440 587399 078
Všetky záväzky 218 463218 454311 823260 959847 618
Výsledok hospodárenia 24 63630 26439 84436 138-870,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 63630 26439 84436 138-870,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 39612 64718 41619 741-18 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 64718 41619 74121 768-25 981
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 37615 52721 29622 621-18 517
Zásoby 782 785716 377694 627465 283947 675
Záväzky 218 463218 454311 823260 959847 618
Záväzky z obchodného styku 82 031102 81974 28263 2470,0000
Zisk pred zdanením 12 37615 52721 29622 621-18 517
Zmena EBIT 0,80430,79781,100,99300,5956
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 10 643124 474134 16616 8210,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 10 643124 474134 16616 8210,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 7460,00000,00000,00000,0000