Hydinár, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 042 172520 83870 76611 79012 446
Bežná likvidita III. stupeň 0,94041,481,142,350,8712
Časové rozlíšenie aktív 0,0000708,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 51,8414,84-0,1177-1,22-0,1327
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,17570,44850,01701,650,2072
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 297,79-33,536,920,73820,6407
Celkové tržby 2 145 068776 817458 0692 1330,0000
Celkový dlh 1 038 684536 84761 8335 0074 860
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 769-238 598-1 051-8 245-1 007
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 769238 5981 0518 2451 007
Čistý cash flow -180 829237 5471 0518 2451 007
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 377-22 7273 110-58,00-75,00
Čistý zisk 19 497-25 6072 150-1 018-75,00
Čistý zisk v minulom roku -25 6072 150-1 018215,0060,00
Cudzie zdroje -3 48816 009-8 933-6 783-7 586
Daň z príjmov 2 8802 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 880960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 153 2050,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,36259,0155,95606,620,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 120,53259,0155,95606,620,0000
Doba obratu aktív 217,98253,4556,792 0180,0000
Doba obratu pohľadávok 153,40259,0155,95606,620,0000
Doba obratu zásob 274,0310,280,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 854,64391,6282,070,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 215,30257,7349,62856,800,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 418,338,0771,300,00000,0000
EBIT v minulom roku -22 7273 110-58,00215,0060,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 377-22 7273 110-58,00-75,00
EBITDA -271 978-3 6243 29913,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -271 978-3 6243 29913,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,1287-0,12670,3087-16,550,0000
Finančná páka 298,79-32,537,921,741,64
Finančné účty 57 769238 5981 0518 2451 007
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,00330,0307-0,1262-0,5753-0,6095
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0033-0,03070,12620,57530,6095
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -255 717-4 3933 110-59,00-75,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98771,020,87380,42470,3905
Krátkodobé pohľadávky 580 208532 26569 7153 5453 227
Krátkodobé záväzky 1 029 353529 62761 8335 0074 860
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000053 7184 0440,0000
Náklady na predaný tovar 1 642 766678 678372 0372 1200,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 439 618493 620274 9830,00000,0000
Neobežný majetok -79 066-264 6370,00000,00008 212
Obežný majetok 1 121 238784 76770 76611 7904 234
Obrat aktív 1,671,446,430,18090,0000
Obrat neobežného majetku -22,07-2,830,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,560,95586,430,18090,0000
Obrat zásob 1,3335,500,00000,00000,0000
Odpisy -284 15218 3340,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -142 0769 1670,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku -142 0769 1670,00000,00000,0000
Osobné náklady 169 646105 68482 6290,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 512769,00189,0072,0075,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 4050,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 503 8550,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -264 655-7 2732 150-1 018-75,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 5,591,600,2407-0,1501-0,0099
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,752,590,3481-0,0086-0,0099
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,05540,45810,01490,69930,0809
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,661,480,99800,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,08430,30580,00233,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,60300,67541,000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,89340,57561,000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,10360,31670,00233,870,0000
Pohľadávky z obchodného styku 576 254532 26569 7153 5453 227
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61981,461,142,350,8712
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,01930,0674-8,50-0,8227-7,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99671,030,87380,42470,3905
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 297,79-33,536,920,73820,6407
Pridaná hodnota 102 30071 38482 79213,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,87440,02050,77051,140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 5,591,600,2407-0,1501-0,0099
Rýchla likvidita I. stupeň 0,05610,45050,01701,650,2072
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,82-148,1418,74385,150,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,82-148,1418,74385,150,0000
Služby 205 488151 55878 5672 1200,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 042 172520 83870 76611 79012 446
Spotreba materiálu… 1 327 71533 50018 4870,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 751 750750 062454 8292 1330,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 6840,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 601 567659 279375 3520,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 143 49990 78379 4772 1330,0000
Účtovný cash flow -180 829237 5471 0518 2451 007
Vlastné imanie 3 488-16 0098 9336 7837 586
Všetky záväzky 1 038 684536 84761 8335 0074 860
Výsledok hospodárenia 18 858-21 9583 29913,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 858-21 9583 29913,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 497-25 6072 150-1 018-75,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 6072 150-1 018215,0060,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 377-22 7273 110-58,00-75,00
Zásoby 330 05613 9040,00000,00000,0000
Záväzky 1 038 684536 84761 8335 0074 860
Záväzky z obchodného styku 503 85510 91753 7184 0440,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000010 9170,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 22 377-22 7273 110-58,00-75,00
Zmena EBIT -0,9846-7,31-53,62-0,2698-1,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 330 0550,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 330 0550,00000,00000,00000,0000