DRVEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 413 8402 264 095593 297534 524367 580
Bankové úvery 0,0000959 1128 54419 4090,0000
Bežná likvidita III. stupeň 9,931,271,481,632,30
Bežné bankové úvery 0,0000959 1120,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 36093,00261,0049,0044,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,08-2,310,0929-0,1582-0,0074
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -42,291,57-0,04650,09870,0095
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09813,412,251,900,7914
Celkové tržby 2 203 3395 318 0521 672 3931 682 4210,0000
Celkový dlh 36 9791 751 250410 780350 103162 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 770-254 399-18 398-24 480-1 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 7701 213 51126 94243 8891 510
Čistý cash flow -1 159 7411 186 569-16 94729 1701 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 237411 8011 74061 169525,00
Čistý zisk 14 016330 328-1 90446 511545,00
Čistý zisk v minulom roku 330 328-1 90446 511-13 53832 165
Cudzie zdroje -376 861-512 845-182 517-184 421-205 194
Daň z príjmov 5 32780 8992 88014 4170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 80 8992 88014 417960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 32780 8992 88014 4170,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00008 54419 4090,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00008 54419 4090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,5764,5592,7087,49139,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,6762,5690,4687,49138,22
Doba obratu aktív 68,72153,95130,29121,45143,98
Doba obratu pohľadávok 34,5764,5592,7087,49139,54
Doba obratu zásob 4,321,71162,35389,63810,58
Doba splácania záväzkov 13,08103,52645,882 14765,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,5551,3280,0667,1262,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,9889,36631,691 9110,0000
EBIT v minulom roku 411 8011 74061 169-12 58228 010
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 237411 8011 74061 169525,00
EBITDA 92 229462 58532 78779 41614 256
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 92 229462 58532 78779 41614 256
Efektívna daňová sadzba 0,27540,19672,950,23660,0000
Finančná páka 1,104,413,252,901,79
Finančné účty 53 7701 213 51126 94243 8891 510
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9106-0,2265-0,3076-0,3450-0,5582
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91060,22650,30760,34500,5582
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 92 131461 33332 46688 07113 938
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,06630,33340,61450,55270,4318
Krátkodobé pohľadávky 208 168949 342422 130385 073356 233
Krátkodobé záväzky 27 422754 790364 578295 410158 710
Krytie dlhovej služby 103,16805,9042,91329,53-712,80
Materiál 4 2424 24233 1394 2426 589
Nákladové úroky 894,00574,00764,00241,00-20,00
Nákladové úroky v minulom roku 574,00764,00241,00-4,00-4 155
Náklady na predaný tovar 2 026 8894 819 3261 566 3921 487 911887 036
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 765 0422 661 222206 03250 2312 967
Neobežný majetok 141 47988 68052 32151 8933 204
Obežný majetok 271 0012 175 322540 715482 582364 332
Obrat aktív 5,312,372,803,012,54
Obrat neobežného majetku 15,5460,5331,7730,96290,83
Obrat obežného majetku 8,112,473,073,332,56
Obrat zásob 84,41213,432,250,93680,4503
Odpisy 71 89449 53230 72818 28013 405
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 94724 76615 3649 14013 405
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 94724 76615 3649 1400,0000
Osobné náklady 117 731109 03778 04672 2690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,001 252321,00345,00318,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 627651 539356 572262 9490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 85 910379 86028 82464 79113 950
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12990,53600,04540,08210,0041
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68720,19880,81600,60980,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,52640,2231-0,01010,01730,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,22390,20610,46422,360,0505
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,465,031,231,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90353,460,87931,313,34
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,52760,2211-0,01020,01820,0016
Pohľadávky z obchodného styku 166 650919 956411 924385 073352 861
Pohotová likvidita II. stupeň 9,601,261,231,452,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3250-0,432210,77-6,32-135,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 2972 067-22,18121,04-75,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08940,77350,69240,65500,4418
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09813,412,251,900,7914
Pridaná hodnota 171 320548 44295 649118 52144 792
Primárna platobná neschopnosť 0,08780,70820,86560,68290,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03720,6441-0,01040,25220,0027
Rýchla likvidita I. stupeň 1,960,70800,07390,14860,0095
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40093,7912,534,4111,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40093,7912,534,4111,39
Služby 803 6751 576 322922 5471 018 694316 865
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 413 8402 264 095593 297534 524367 580
Spotreba materiálu… 454 766531 505446 939432 572567 204
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000959 1128 54419 4090,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 198 2095 367 7681 662 0411 610 932931 828
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 797 6622 730 508194 27482 9124 761
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 400 5472 637 2601 467 7671 523 520927 067
Účtovný cash flow -1 159 7411 186 569-16 94729 1701 510
Úročený dlh 0,0000959 1128 54419 4090,0000
Úrokové krytie 22,64717,422,28253,81-26,25
Vlastné imanie 376 861512 845182 517184 421205 194
Všetky záväzky 36 9791 751 250410 780350 103162 386
Výsledok hospodárenia 20 335413 0532 05961 512851,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 335413 0532 05961 512851,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 016330 328-1 90446 511545,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 330 328-1 90446 511-13 53832 165
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 343411 227976,0060 928546,00
Zásoby 9 06312 46991 64353 6206 589
Záväzky 36 9791 751 250410 780350 103162 386
Záväzky z obchodného styku 14 627651 539356 572262 9490,0000
Zisk pred zdanením 19 343411 227976,0060 928546,00
Zmena EBIT 0,0491236,670,0284-4,860,0187
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 406-50 2779 12613 5860,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 406-50 2779 12613 5860,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 1240,0000