KOVIAN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 331 0053 042 0691 996 1521 594 7001 221 437
Bankové úvery 586 2750,0000190 0290,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,371,641,380,8165
Bežné bankové úvery 586 2750,0000190 0290,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 1284 4403 4423 8023 050
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000176,0063 047
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0274-0,16820,07490,247339,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,97261,091,181,72-309,82
Celkové tržby 7 220 6386 030 2954 877 2593 806 0140,0000
Celkový dlh 2 135 4581 584 1971 079 2601 007 3851 162 141
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 303 454-343 01192 275-166 426-149 033
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 282 821343 01197 754166 426149 033
Čistý cash flow -60 190245 257-68 672-145 203149 033
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 854 258687 835433 590430 79423 880
Čistý zisk 737 676540 981329 751332 28422 618
Čistý zisk v minulom roku 540 981329 751332 284259 7256 753
Cudzie zdroje -2 195 547-1 457 872-916 892-587 1393 751
Daň z príjmov 199 446142 123100 26495 3040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 142 123100 26495 30473 4360,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 199 446142 123100 26495 3040,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 37711 622532,00295,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,1411,1610,929,0921,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,3711,1410,599,0521,46
Doba obratu aktív 226,85187,95150,83155,34232,79
Doba obratu pohľadávok 17,2211,8810,969,1221,46
Doba obratu zásob 199,97166,16179,04172,25172,44
Doba splácania záväzkov 134,17161,96104,40155,19248,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,3595,7564,5494,53203,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 41,1030,617,2510,200,0000
EBIT v minulom roku 687 835433 590430 794428 0438 206
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 854 258687 835433 590430 79423 880
EBITDA 1 067 944838 076583 220605 004138 167
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 067 944838 076583 220605 004138 167
Finančná páka 1,972,092,182,72-325,63
Finančné účty 282 821343 01197 754166 426149 033
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5069-0,4792-0,4593-0,36820,0031
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50690,47920,45930,3682-0,0031
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 057 717851 298582 693599 018134 058
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34980,50940,42790,60850,8741
Krátkodobé pohľadávky 327 317180 615144 57093 333112 602
Krátkodobé záväzky 1 514 8691 549 687854 232970 3871 067 654
Krytie dlhovej služby -12,89177,15163,14188,712,16
Nákladové úroky -82 8644 7313 5753 2061 262
Nákladové úroky v minulom roku 4 7313 5753 20694 8821 453
Náklady na predaný tovar 5 584 8274 800 9903 998 8392 999 6221 569 032
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 121 0493 492 4662 986 4932 282 3031 393 865
Neobežný majetok 1 455 622912 499284 926253 757298 230
Obežný majetok 2 869 2552 125 1301 707 7841 337 141920 157
Obrat aktív 1,611,942,422,351,57
Obrat neobežného majetku 4,796,4716,9514,776,42
Obrat obežného majetku 2,432,782,832,802,08
Obrat zásob 1,832,202,042,122,12
Odpisy 199 446146 978145 850173 44494 523
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 99 72373 48972 92586 72294 523
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 99 72373 48972 92586 7220,0000
Osobné náklady 393 278327 208309 934256 9790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 2276 8785 3616 3804 109
Ostatné záväzky z obchodného styku 464 082292 85159 35763 7970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 937 122687 959475 601505 728117 141
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26520,37110,29790,5659-6,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30330,46090,37970,69020,2632
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,523,382,682,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,332,331,831,743,66
Pohľadávky z obchodného styku 274 343180 325140 14492 954112 602
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 36,48-5,9413,354,040,0252
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,726451,84-19,21-45,29118,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49310,52080,54070,63170,9515
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,97261,091,181,72-309,82
Pridaná hodnota 1 383 7161 106 682831 826747 341346 144
Primárna platobná neschopnosť 1,691,620,42350,68630,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,33600,37110,35960,5659-6,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,001,891,851,678,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,001,891,851,678,41
Služby 843 815790 907538 862319 65499 827
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 331 0053 042 0691 996 1521 594 7001 221 437
Spotreba materiálu… 868 187621 865516 128418 20975 340
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 586 2750,0000190 0290,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 968 5435 917 7224 833 0823 747 1601 915 176
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000010 0502 417197,000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 132 9745 076 8684 131 6783 132 9501 915 176
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 835 569830 804698 987614 0130,0000
Účtovný cash flow -60 190245 257-68 672-145 203149 033
Úročený dlh 586 2750,0000190 0290,00000,0000
Úrokové krytie -10,31145,39121,28134,3718,92
Vlastné imanie 2 195 5471 457 872916 892587 139-3 751
Všetky záväzky 2 135 4581 584 1971 079 2601 007 3851 162 141
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000062 768
Výsledok hospodárenia 868 498691 963439 787431 75743 644
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 868 498691 963439 787431 75743 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 737 676540 981329 751332 28422 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 540 981329 751332 284259 7256 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 937 122683 104430 015427 58832 570
Zásoby 2 257 7401 589 8821 464 9281 077 087658 522
Záväzky 2 135 4581 584 1971 079 2601 007 3851 162 141
Záväzky z obchodného styku 464 082292 85159 35763 7970,0000
Zisk pred zdanením 937 122683 104430 015427 58832 570
Zmena EBIT 1,241,591,011,012,91
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 248 224104 24842 64420 5440,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 248 224104 24842 64420 5440,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00009 1850,00000,00000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Montáž sadrokartónu
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových..
Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
Prvotné spracovanie dreva - pílenie, kálanie, výroba hranolov, lát a krovov
Kladenie zámkovej dlažby
Kováčstvo
Výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného..
Reklamná a propagačná činnosť
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
Zváračské práce
Výroba brán a prvkov na oplotenie
Kladenie potrubí mechanizmami
Príprava debnenia pre základy
Vykonávanie penetračných náterov
Armovacie práce
Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
Montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentov
Kladenie textilných dlážkových krytín
Výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov (panely, kvádre a pod.)
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných..
Výkopové a zemné práce, demolácie, úprava staveniska, terénne úpravy
Prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Obkladanie stien suchým spôsobom
Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Počítačové služby
Tapetovacie, maliarske a natieračské práce
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)