POLYS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 69 133109 505110 40191 70776 336
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,3511,5015,1149,12
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,45-0,8030-0,2517-0,7291-0,3238
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,58830,48903,4510,2515,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,481,650,07510,07470,0235
Celkové tržby 532 116505 652680 054533 419462 769
Celkový dlh 49 28768 1377 7086 3711 754
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 764-33 217-25 846-62 220-24 151
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 76433 21725 84662 22024 151
Čistý cash flow 28 76433 21725 84662 22024 151
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 27743 159120 757100 07286 311
Čistý zisk 12 54334 06595 39078 03367 279
Čistý zisk v minulom roku 34 06595 39078 03367 27973 952
Cudzie zdroje -19 846-41 368-102 693-85 336-74 582
Daň z príjmov 3 7349 09425 36722 03919 032
Daň z príjmov v minulom roku 9 09425 36722 03919 03220 858
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7349 09425 36722 03919 032
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,4042,2932,4320,1841,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,1823,9332,4120,1139,71
Doba obratu aktív 47,4379,0559,2562,7560,21
Doba obratu pohľadávok 19,4042,2932,4320,1841,16
Doba obratu zásob 0,61650,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 36,6756,254,985,221,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,5449,034,034,151,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,9325,381,351,660,0000
EBIT v minulom roku 43 159120 757100 07286 31194 810
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 27743 159120 757100 07286 311
EBITDA 22 85149 781122 535100 22986 469
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 85149 781122 535100 22986 469
Finančná páka 3,482,651,081,071,02
Finančné účty 28 76433 21725 84662 22024 151
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2871-0,3778-0,9302-0,9305-0,9770
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28710,37780,93020,93050,9770
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 71549 599122 367100 06886 306
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70720,62030,06790,06620,0204
Krátkodobé pohľadávky 28 28358 58660 41529 48752 185
Krátkodobé záväzky 48 89467 9267 5016 0711 554
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 24530 6532 0331 9290,0000
Náklady na predaný tovar 491 058445 288555 157430 366373 463
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 486 633440 757550 118424 526367 173
Neobežný majetok 11 26417 70224 1400,00000,0000
Obežný majetok 57 86991 80386 26191 70776 336
Obrat aktív 7,704,626,165,826,06
Obrat neobežného majetku 47,2428,5628,170,00000,0000
Obrat obežného majetku 9,195,517,885,826,06
Obrat zásob 592,010,00000,00000,00000,0000
Odpisy 6 4386 4381 6100,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 4386 4381 6100,00000,0000
Osobné náklady 16 72710 3901 9702 6762 708
Ostatné náklady na finančnú činnosť 136,00182,00168,00161,00163,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 98140 50397 00078 03367 279
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,63200,82350,92890,91440,9021
Podiel EBIT k aktívam 0,23540,39411,091,091,13
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,23540,39411,091,091,13
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,80421,041,171,171,15
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41610,30330,23410,67850,3164
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,455,8163,4038,5132,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,773,5934,8938,5132,98
Pohľadávky z obchodného styku 17 74933 14960 38929 38450 350
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,3511,5015,1149,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6900-1,25-3,97-1,37-3,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71290,62220,06980,06950,0230
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,481,650,07510,07470,0235
Pridaná hodnota 41 01060 364124 897103 05389 306
Primárna platobná neschopnosť 0,52090,92470,03370,06560,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,18140,31110,86400,85090,8814
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,63200,82350,92890,91440,9021
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58830,48903,4510,2515,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,161,370,06290,06360,0203
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,161,370,06290,06360,0203
Služby 3 7063 5714 0114 3105 807
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 133109 505110 40191 70776 336
Spotreba materiálu… 719,00960,001 0281 530483,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 532 068505 652680 054533 419462 769
Tržby z predaja tovaru 532 068505 652680 054527 019446 669
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00006 40016 100
Účtovný cash flow 28 76433 21725 84662 22024 151
Vlastné imanie 19 84641 368102 69385 33674 582
Všetky záväzky 49 28768 1377 7086 3711 754
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,63200,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 16 41343 343120 925100 22986 469
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 41343 343120 925100 22986 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 54334 06595 39078 03367 279
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 06595 39078 03367 27973 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 27743 159120 757100 07286 311
Zásoby 822,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 49 28768 1377 7086 3711 754
Záväzky z obchodného styku 9 24530 6532 0331 9290,0000
Zisk pred zdanením 16 27743 159120 757100 07286 311
Zmena EBIT 0,37710,35741,211,160,9104