Neon Grip Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 659 586814 45985 7300,00000,0000
Bankové úvery 48 7500,000044 0450,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,071,370,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000044 0450,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000084,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 4150,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,25-0,1574-3,990,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22310,00754,520,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,8723,204,310,00000,0000
Celkové tržby 2 662 7932 573 7470,00000,00000,0000
Celkový dlh 624 623778 48869 5960,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 123 380-64 366-20 3010,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -49 25564 36664 3460,00000,0000
Čistý cash flow -113 6215 28364 3460,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 93331 9216 5320,00000,0000
Čistý zisk 15 63015 2162 2110,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 15 216-4 13711 6810,00000,0000
Cudzie zdroje -34 963-33 556-16 1340,00000,0000
Daň z príjmov 3 0784 2910,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 2912 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0784 2910,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 48 7500,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 48 7500,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,868,025,380,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,150,40630,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 90,66115,5029,650,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 15,868,025,380,00000,0000
Doba obratu zásob 94,08108,820,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 89,32120,915,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,0299,844,930,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 87,41119,560,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 31 9216 83211 7070,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 93331 9216 5320,00000,0000
EBITDA 91 98048 50010 9990,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 91 98048 50010 9990,00000,0000
Finančná páka 18,8724,275,310,00000,0000
Finančné účty -49 25564 36664 3460,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 96 86647 3759 6560,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77230,86440,16620,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 25 3750,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 115 39856 55715 5710,00000,0000
Krátkodobé záväzky 509 393704 01114 2440,00000,0000
Krytie dlhovej služby 3,963,912,550,00000,0000
Materiál 38 83938 4260,00000,00000,0000
Nákladové úroky 23 22512 4144 3210,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 4148 08926,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 455 0872 437 9661 039 1560,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 081 5282 125 2331 026 4000,00000,0000
Neobežný majetok 56 93159 9395 7290,00000,0000
Obežný majetok 602 655754 52079 9170,00000,0000
Obrat aktív 4,033,1612,310,00000,0000
Obrat neobežného majetku 46,6442,94184,240,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,413,4113,210,00000,0000
Obrat zásob 3,883,350,00000,00000,0000
Odpisy 45 61215 4462 3080,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 8067 7232 3080,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 8067 7230,00000,00000,0000
Osobné náklady 128 72489 0940,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 4511 1251 3430,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 121,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 498 470696 1570,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 24230 6624 5190,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,07470,07900,75060,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64250,65620,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,561,520,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,307,090,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 66 5412 8650,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12370,17121,370,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3077-6,35-0,25070,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,890,425614,890,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,11240,00000,51380,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94700,95580,81180,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,8723,204,310,00000,0000
Pridaná hodnota 200 355135 78116 3740,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 7,49242,990,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,09210,09111,100,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,7916,056,330,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,7916,056,330,00000,0000
Služby 88 45974 9669 7580,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 659 586814 45985 7300,00000,0000
Spotreba materiálu… 285 100237 7672 9980,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 1250,000044 0450,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 660 5502 573 7471 055 5300,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 1080,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 322 1612 314 8701 047 1500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 333 281258 8778 3800,00000,0000
Účtovný cash flow -113 6215 28364 3460,00000,0000
Úročený dlh 74 1250,000044 0450,00000,0000
Úrokové krytie 1,812,571,510,00000,0000
Vlastné imanie 34 96333 55616 1340,00000,0000
Všetky záväzky 624 623778 48869 5960,00000,0000
Výsledok hospodárenia 47 27233 0548 6910,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 27233 0548 6910,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 63015 2162 2110,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 216-4 13711 6810,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 70819 5073 0280,00000,0000
Zásoby 536 512633 5970,00000,00000,0000
Záväzky 624 623778 48869 5960,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 498 470696 1570,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 18 70819 5073 0280,00000,0000
Zmena EBIT 1,314,670,55800,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 2040,00000,00000,00000,0000