SANY JAM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 103 881103 437118 84442 92162 892
Bankové úvery 0,0000425,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,0000425,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,51-1,60-1,92-1,46-1,88
Celkové tržby 92 582103 980147 162185 997176 391
Celkový dlh 306 494276 595248 572135 358134 184
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 50028 4163 527-6 850-7 002
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5009,00473,006 8507 002
Čistý cash flow 1 5009,00473,006 8507 002
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 369-42 361-37 136-18 050-27 257
Čistý zisk -29 455-42 471-37 291-21 145-27 298
Čistý zisk v minulom roku -42 471-37 291-21 145-27 298-12 429
Cudzie zdroje 202 613173 158129 72892 43771 292
Daň z príjmov 0,00000,00000,00002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00002 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,883,1012,9717,5028,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,843,4512,1416,5919,03
Doba obratu aktív 409,59364,77294,7687,04130,92
Doba obratu pohľadávok 7,883,1012,9717,5028,87
Doba obratu zásob 20,6921,7421,6819,8227,77
Doba splácania záväzkov 2 5721 9711 131561,87562,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 179865,04600,08269,91270,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,25117,9856,3532,9459,91
EBIT v minulom roku -42 361-37 136-18 050-27 257-12 429
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 369-42 361-37 136-18 050-27 257
EBITDA -27 188-33 147-24 847-5 103-15 074
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -27 188-33 147-24 847-5 103-15 074
Finančná páka -0,5127-0,5974-0,9161-0,4643-0,8822
Finančné účty 1 5009,00473,006 8507 002
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,951,671,092,151,13
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,95-1,67-1,09-2,15-1,13
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -27 502-33 704-25 394-5 203-15 576
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,882,372,043,102,07
Krátkodobé finančné výpomoci 4 00028 0004 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 998878,005 2298 63213 868
Krátkodobé záväzky 299 026245 300241 944133 100130 177
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 35414 67912 0577 80313 872
Krytie dlhovej služby -316,14-301,34-160,30-23,73-367,66
Nákladové úroky 86,00110,00155,00215,0041,00
Nákladové úroky v minulom roku 110,00155,00215,0041,000,0000
Náklady na predaný tovar 73 16488 170121 781137 683141 997
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 43045 41578 10386 46484 518
Neobežný majetok 97 97899 845108 50322 74535 592
Obežný majetok 5 9033 59210 34120 17627 300
Obrat aktív 0,89111,001,244,192,79
Obrat neobežného majetku 0,94481,041,367,914,93
Obrat obežného majetku 15,6828,8114,238,926,42
Obrat zásob 17,6416,7916,8418,4213,14
Odpisy 1 8678 65711 74212 84811 681
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 8678 65711 74212 84811 681
Osobné náklady 45 05647 44749 61252 17848 712
Ostatné náklady na finančnú činnosť 314,00560,00547,00100,00502,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00003,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -27 588-33 814-25 549-8 297-15 617
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,323,091,951,231,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,43080,32320,51160,81080,6845
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,41360,27330,41370,65060,5521
Pohľadávky z obchodného styku 1 989978,004 8938 1839 140
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 135,0819 240274,2713,4910,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,440,08183,0531,86170,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,952,672,093,152,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,51-1,60-1,92-1,46-1,88
Pridaná hodnota 19 40815 33325 38142 30733 344
Primárna platobná neschopnosť 1,1815,012,460,95361,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -11,27-8,34-10,00-26,53-8,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -11,27-8,34-10,00-26,53-8,90
Služby 16 12821 38620 28726 63422 735
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 881103 437118 84442 92162 892
Spotreba materiálu… 14 60621 36923 39124 58534 744
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 00028 4254 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 92 572103 503147 162179 990175 341
Tržby z predaja tovaru 92 572102 100147 112179 507175 299
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 40350,00483,0042,00
Účtovný cash flow 1 5009,00473,006 8507 002
Úročený dlh 4 00028 4254 0000,00000,0000
Úrokové krytie -341,50-385,10-239,59-83,95-664,80
Vlastné imanie -202 613-173 158-129 728-92 437-71 292
Všetky záväzky 306 494276 595248 572135 358134 184
Výsledok hospodárenia -29 055-41 804-36 589-17 951-26 755
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 055-41 804-36 589-17 951-26 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 455-42 471-37 291-21 145-27 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -42 471-37 291-21 145-27 298-12 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -29 455-42 471-37 291-18 265-27 298
Zásoby 2 4052 7054 6394 6946 430
Záväzky 306 494276 595248 572135 358134 184
Záväzky z obchodného styku 2 35414 67912 0577 80313 872
Zisk pred zdanením -29 455-42 471-37 291-18 265-27 298
Zmena EBIT 0,69331,142,060,66222,19
Účtovné závierky