1. TC Humenné, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 8 94813 99616 60015 8020,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,54950,33590,30140,91190,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6413-0,2902-0,3583-0,72610,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21490,20010,36730,53630,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,152,471,433,080,0000
Celkové tržby 25 01619 23822 6680,00000,0000
Celkový dlh 7 2119 9689 77611 9280,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 886,002 831555,003 7870,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1141 1692 4452 8130,0000
Čistý cash flow 1 1141 1692 4452 8130,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 018-2 3161 643-3 3090,0000
Čistý zisk -3 145-2 7961 163-3 6450,0000
Čistý zisk v minulom roku 855,001 1631 787145,000,0000
Cudzie zdroje -1 737-4 028-6 824-3 8740,0000
Daň z príjmov 127,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 127,00480,00480,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 6908 6900,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,8731,720,0000153,660,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,8731,720,0000153,660,0000
Doba obratu aktív 135,36265,54278,82321,790,0000
Doba obratu pohľadávok 42,87139,68145,96153,660,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000117,930,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,43110,86111,80106,810,0000
EBIT v minulom roku 1 3351 6432 382805,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 018-2 3161 643-3 3090,0000
EBITDA -3 905-2 316706,001 6910,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 905-2 316706,001 6910,0000
Finančná páka 5,153,472,434,080,0000
Finančné účty 1 1141 1692 4452 8130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 131-2 3162 5801 6910,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57950,41750,40100,33190,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 2 0004 0003 0006 6000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 8341 6720,00007 5460,0000
Krátkodobé záväzky 5 1855 8436 6565 2450,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 4254 8795 4830,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00005,030,0000
Materiál 0,00000,00000,0000443,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000336,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000115,00660,000,0000
Náklady na predaný tovar 18 24213 34813 27116 2330,0000
Neobežný majetok 5 0005 0005 0005 0000,0000
Obežný majetok 3 9488 99611 60010 8020,0000
Obrat aktív 2,701,371,311,130,0000
Obrat neobežného majetku 4,833,854,353,580,0000
Obrat obežného majetku 6,112,141,871,660,0000
Odpisy 0,00000,00000,00005 0000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00005 0000,0000
Osobné náklady 5 5328 2067 7300,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 145-2 7961 1631 3550,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8416-0,34830,1184-0,34800,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8020-0,28410,1652-0,31340,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93971,390,91370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,060,71781,090,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,060,71781,090,33820,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 8341 6720,00007 5460,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54950,28860,25320,87450,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,56-3,45-2,79-1,380,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00008,370,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80590,71220,58890,75480,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,152,471,433,080,0000
Pridaná hodnota 5 8875 8908 4601 6910,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,562,920,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,81-0,69410,1704-0,94090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,85-4,3013,857,050,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,85-4,3013,857,050,0000
Služby 4 0611 1121 9231 6920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 94813 99616 60015 8020,0000
Spotreba materiálu… 14 18112 23611 34814 5410,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 0004 0003 0006 6000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 01619 23822 66817 9240,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 887,000,0000937,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 12919 23821 73117 9240,0000
Účtovný cash flow 1 1141 1692 4452 8130,0000
Úročený dlh 2 0004 0003 0006 6000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-9,850,0000
Vlastné imanie 1 7374 0286 8243 8740,0000
Všetky záväzky 7 2119 9689 77611 9280,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,84160,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 018-2 3161 643-3 3090,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 018-2 3161 643-3 3090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 145-2 7961 163-3 6450,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 855,001 1631 787145,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 018-2 3161 643-3 6450,0000
Zásoby 0,0000465,00465,00443,000,0000
Záväzky 7 2119 9689 77611 9280,0000
Záväzky z obchodného styku 4 4254 8795 4830,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 018-2 3161 643-3 6450,0000
Zmena EBIT -2,26-1,410,6898-4,110,0000

Činnosti firmy
Prípravné práce k realizácii stavby
Upratovacie práce
Montáž sadrokartónu
Služby v rámci rastlinnej výroby
Automatizované spracovanie údajov
Krajčírske práce
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Služby požičovní
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Vedenie účtovníctva
Kladenie dlážkových krytín (textilných, korkových, PVC) suchou cestou a lepením,..
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Reklamné, inzertné a propagačné činnosti
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Fotografické služby
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Piliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie dreva
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Prevádzkovanie športových zariadení
Obkladanie stien suchým spôsobom
Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností, predaj na trhoch
Maloobchod v rozsahu voľných živností