CT corporate technologies s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 75 110132 514123 769148 401169 006
Bežná likvidita III. stupeň 19,2231,252,044,806,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7363-1,01-1,60-0,3298-0,1993
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,2930,431,663,993,35
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06520,03310,96080,08760,0639
Celkové tržby 0,0000117 08292 8137 2008 790
Celkový dlh 4 5974 24060 64811 95510 144
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 922-129 042-100 710-44 999-31 655
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,55650,60140,35900,4627
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 922129 042100 71044 99931 655
Čistý cash flow 51 922129 042100 71044 99931 655
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 98482 80971 3023 6105 505
Čistý zisk -5 98465 15355 8182 5854 067
Čistý zisk v minulom roku 65 15355 8182 5854 067124 951
Cudzie zdroje -70 513-128 274-63 121-136 446-158 862
Daň z príjmov 0,000017 65615 4841 0251 438
Daň z príjmov v minulom roku 17 65615 4841 0251 43835 294
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000017 65615 4841 0251 438
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000094 310110 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000010,8791,24460,911 109
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005,6485,46365,00365,00
Doba obratu aktív 0,0000414,99489,717 5236 854
Doba obratu pohľadávok 0,000010,8791,245 2425 570
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000013,28239,96571,07383,41
EBIT v minulom roku 82 80971 3023 6105 505160 245
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 98482 80971 3023 6105 505
EBITDA -5 95482 86769 6361 0852 313
EBITDA marža 0,00000,70780,75030,15070,2631
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 95482 86769 6361 0852 313
Finančná páka 1,071,031,961,091,06
Finančné účty 51 922129 042100 71044 99931 655
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9388-0,9680-0,5100-0,9194-0,9400
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93880,96800,51000,91940,9400
Hrubá marža 0,00000,70930,75130,16080,2924
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 99082 81169 517902,002 129
Krátkodobé pohľadávky 23 1883 47223 0599 09227 351
Krátkodobé záväzky 3 9074 24060 64811 2659 454
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4121 428150,001 368517,00
Náklady na predaný tovar 5 94033 50322 5196 0426 430
Obežný majetok 75 110132 514123 769148 401169 006
Obrat aktív 0,00000,87950,74530,04850,0533
Obrat obežného majetku 0,00000,87950,74530,04850,0533
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107,00127,00131,00183,00184,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,0071,0012,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 98465 15355 8182 5854 067
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,08490,50790,88430,01890,0256
Podiel EBIT k aktívam -0,07970,62490,57610,02430,0326
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,07970,62490,57610,02430,0326
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,08400,64561,130,02630,0345
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69130,97380,81370,30320,1873
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,101,096,253,60
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,111,096,253,52
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 80021 6007 2009 000
Pohotová likvidita II. stupeň 19,2231,252,044,806,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-0,9940-0,6268-3,03-5,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06520,03310,96080,08760,0639
Pridaná hodnota -5 94083 04769 7311 1582 570
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,79330,00690,19000,0574
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,08490,50790,88430,01890,0256
Rýchla likvidita I. stupeň 13,2930,431,663,993,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,77210,05120,870911,024,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,77210,05120,870911,024,39
Služby 5 94032 48821 4485 7236 320
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 110132 514123 769148 401169 006
Spotreba materiálu… 0,00001 0151 071319,00110,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000116 55092 2507 2009 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000116 55092 2507 2009 000
Účtovný cash flow 51 922129 042100 71044 99931 655
Vlastné imanie 70 513128 27463 121136 446158 862
Všetky záväzky 4 5974 24060 64811 95510 144
Výsledok hospodárenia -5 95482 86769 6361 0852 313
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 95482 86769 6361 0852 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 98465 15355 8182 5854 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 65 15355 8182 5854 067124 951
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 98482 80971 3023 6105 505
Záväzky 4 5974 24060 64811 95510 144
Záväzky z obchodného styku 1 4121 428150,001 368517,00
Zisk pred zdanením -5 98482 80971 3023 6105 505
Zmena EBIT -0,07231,1619,750,65580,0344