CD - Foto Csala s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 26 41029 96717 42125 25018 942
Bežná likvidita III. stupeň 0,56150,61811,032,303,09
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000751,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000066,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,42430,8988-0,3295-0,56440,0483
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11680,22180,15660,9569-0,0970
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,20-6,892,190,72841,18
Celkové tržby 21 90822 42927 26939 92335 017
Celkový dlh 32 69435 05711 96510 64110 226
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 666-4 575-1 798-8 246-3 677
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0545-0,4702-0,62900,0240-0,0029
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6664 5751 7988 2463 677
Čistý cash flow 2 6664 5751 7988 246-418,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 194-10 546-16 1921 919858,00
Čistý zisk -1 194-10 546-17 152959,00-102,00
Čistý zisk v minulom roku -10 546-17 152959,00-102,00-4 786
Cudzie zdroje 6 2845 090-5 456-14 609-8 650
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 203,3140,8839,9354,3316,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 186,4421,7430,1245,1515,70
Doba obratu aktív 529,10487,67233,18230,85197,48
Doba obratu pohľadávok 203,3140,8839,9354,3316,83
Doba obratu zásob 0,0000619,08905,58466,88473,16
Doba splácania záväzkov 3 3642 2551 472712,55272,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 457,22335,74153,7378,7844,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,7223,50261,7053,1764,61
EBIT v minulom roku -10 546-16 1921 919858,00-3 826
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 194-10 546-16 1921 919858,00
EBITDA -1 103-6 178-13 4091 9942 034
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 103-6 178-13 4091 9942 034
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,05930,50031,12
Finančná páka -4,20-5,893,191,732,19
Finančné účty 2 6664 5751 7988 2463 677
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,23790,1699-0,3132-0,5786-0,4567
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2379-0,16990,31320,57860,4567
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 042-6 268-13 4851 9191 964
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86410,68850,65930,34130,2276
Krátkodobé pohľadávky 10 1482 5122 9835 9431 614
Krátkodobé záväzky 22 82220 63111 4858 6174 311
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 127,00215,002 042643,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 690
Náklady na predaný tovar 10 40716 46520 60520 69322 068
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 4763 3402 8484 4145 774
Neobežný majetok 13 59617 2155 5745 4155 415
Obežný majetok 12 81412 75211 84719 83512 776
Obrat aktív 0,68990,74851,571,581,85
Obrat neobežného majetku 1,341,304,897,376,47
Obrat obežného majetku 1,421,762,302,012,74
Obrat zásob 0,00000,58960,40310,78180,7714
Odpisy 0,00004 2782 7060,00001 106
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 2782 7060,0000553,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,0000553,00
Osobné náklady 7 67110 05819 21116 29710 819
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,0090,0076,0075,0070,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 194-6 268-14 446959,001 004
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19002,07-3,140,0656-0,0118
Podiel EBIT k aktívam -0,0452-0,3519-0,92950,07600,0453
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0452-0,3519-0,92950,07600,0455
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3328-1,13-2,730,11540,0589
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98201,692,880,84750,8359
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,161,792,344,362,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,59300,34691,181,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,41600,30411,181,09
Pohľadávky z obchodného styku 9 3061 3362 2504 9381 506
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56150,34350,41631,651,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,361,11-3,03-1,7720,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,241,170,68680,42140,5399
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,20-6,892,190,72841,18
Pridaná hodnota 7 8125 9646 66419 23012 943
Primárna platobná neschopnosť 0,01360,16090,90760,13020,6786
Rentabilita aktív, ROA -0,0452-0,3519-0,98460,0380-0,0054
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19002,07-3,140,0656-0,0118
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11680,22180,15660,95690,8401
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,64-5,67-0,89235,345,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,64-5,67-0,89235,345,03
Služby 2 8306 6399 8466 1615 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 41029 96717 42125 25018 942
Spotreba materiálu… 5 1016 4867 91110 11810 453
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 83722 42927 26939 92335 011
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 6180,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 2423 0655 5617 1279 107
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 97719 36421 70832 79625 904
Účtovný cash flow 2 6664 5751 7988 246-418,00
Vlastné imanie -6 284-5 0905 45614 6098 650
Všetky záväzky 32 69435 05711 96510 64110 226
Výsledok hospodárenia -1 103-10 456-16 1151 994928,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 103-10 456-16 1151 994928,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 194-10 546-17 152959,00-102,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 546-17 152959,00-102,00-4 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 194-10 546-16 1921 919858,00
Zásoby 0,00005 6657 0665 6467 485
Záväzky 32 69435 05711 96510 64110 226
Záväzky z obchodného styku 127,00215,002 042643,001 022
Zisk pred zdanením -1 194-10 546-16 1921 919858,00
Zmena EBIT 0,11320,6513-8,442,24-0,2243
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 6180,00000,00000,00000,0000