MAX Mobile, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 31274 185107 411112 134117 582
Bežná likvidita III. stupeň 12,1810,355,622,372,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8941-0,8007-0,8663-0,6657-0,5259
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,489,825,581,341,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07790,08320,15530,63820,5810
Celkové tržby 36 40032 174147 615221 560240 525
Celkový dlh 4 8635 70114 43743 68643 211
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 837-54 834-80 544-41 065-39 112
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1658-0,76120,27900,03290,0879
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 83754 83480 54445 56539 112
Čistý cash flow 55 83754 83480 54445 56539 112
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 035-24 49051 4629 59628 383
Čistý zisk -6 035-24 49041 1917 27921 153
Čistý zisk v minulom roku -24 49041 1917 27921 15312 919
Cudzie zdroje -62 449-68 484-92 974-68 448-74 371
Daň z príjmov 0,00000,000010 2712 3177 143
Daň z príjmov v minulom roku 0,000010 2712 3177 1433 644
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000010 2712 3177 143
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,2354,303,0375,1975,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,0753,540,000060,1768,78
Doba obratu aktív 674,971 342532,64184,82183,97
Doba obratu pohľadávok 34,2354,303,0375,1975,76
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000247,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00004 3203 808
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,76101,0771,5955,9457,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000446,71506,86
EBIT v minulom roku -24 49051 4629 59628 38317 398
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 035-24 49051 4629 59628 383
EBITDA 2 392-11 01262 98016 70923 999
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 392-11 01262 98016 70923 999
Finančná páka 1,081,081,161,641,58
Finančné účty 55 83754 83480 54445 56539 112
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9278-0,9232-0,8656-0,6104-0,6325
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92780,92320,86560,61040,6325
Hrubá marža 0,56820,24330,30260,67140,6571
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 25512 89862 79816 31537 768
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00004 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 4143 001611,0045 61848 420
Krátkodobé záväzky 4 8635 58614 43733 94136 639
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 145,00329,00154,003 5104 877
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000275,85
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000087,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000087,00835,00
Náklady na predaný tovar 15 71612 34528 93372 68675 243
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 8683 512
Neobežný majetok 8 06116 35026 25620 95127 671
Obežný majetok 59 25157 83581 15591 18389 911
Obrat aktív 0,54080,27190,68531,971,98
Obrat neobežného majetku 4,521,232,8010,578,43
Obrat obežného majetku 0,61430,34880,90702,432,59
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,48
Odpisy 8 29010 5986 5876 7202 304
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 29010 5986 5876 7202 304
Osobné náklady 16 99216 73554 923127 553131 459
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,0090,00182,00394,00397,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 255-13 89247 77813 99923 457
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0966-0,35700,55350,12270,3507
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82950,73920,74990,40630,3326
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82152,141,230,85740,8318
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,531,700,54560,20570,1626
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000051,8745,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,220,46780,81341,171,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81810,28640,72631,111,18
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,532,721,090,20580,1677
Pohľadávky z obchodného styku 3 3982 9590,000036 50643 961
Pohotová likvidita II. stupeň 12,1810,355,622,372,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-1,25-1,15-1,50-1,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000449,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07790,08320,15530,63820,5810
Pridaná hodnota 20 6847 82944 672148 761158 044
Rýchla likvidita I. stupeň 11,489,825,581,191,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,03-0,51770,22922,611,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,03-0,51770,22922,611,80
Služby 9 4247 77423 54356 59457 081
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 31274 185107 411112 134117 582
Spotreba materiálu… 6 2924 5715 39013 22414 650
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00004 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 40032 17473 605221 447240 370
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000012 0000,00000,00007 083
Tržby z predaja tovaru 0,000019,000,00001 5526 796
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 40020 15573 605219 895226 491
Účtovný cash flow 55 83754 83480 54445 56539 112
Úročený dlh 0,00000,00000,00004 5000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000326,24
Vlastné imanie 62 44968 48492 97468 44874 371
Všetky záväzky 4 8635 70114 43743 68643 211
Výsledok hospodárenia -5 898-24 40051 6449 98928 778
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 898-24 40051 6449 98928 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 035-24 49041 1917 27921 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 49041 1917 27921 15312 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 035-24 49051 4629 59628 296
Zásoby 0,00000,00000,00000,00002 379
Záväzky 4 8635 70114 43743 68643 211
Záväzky z obchodného styku 145,00329,00154,003 5104 877
Zisk pred zdanením -6 035-24 49051 4629 59628 296
Zmena EBIT 0,2464-0,47595,360,33811,63
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000014 7904 7490,00000,0000