Klimatech Košice, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 324 680363 054356 018285 502257 641
Bežná likvidita III. stupeň 3,222,882,071,662,73
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6963-0,6668-0,8218-1,35-0,8009
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,641,310,91850,84131,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58970,60421,101,780,6615
Celkové tržby 731 249652 697882 824602 441506 272
Celkový dlh 120 446136 736186 526182 850102 577
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -142 213-150 905-139 296-138 525-124 193
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 142 213150 905139 296138 525124 193
Čistý cash flow 142 213150 905139 296138 525124 193
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 53574 29784 90726 30825 715
Čistý zisk 44 75656 82666 84020 50322 206
Čistý zisk v minulom roku 56 82666 84020 50322 2068 765
Cudzie zdroje -204 234-226 318-169 492-102 652-155 064
Daň z príjmov 12 90415 82716 1254 4252 882
Daň z príjmov v minulom roku 15 82716 1254 4252 8822 882
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 90415 82716 1254 4252 882
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,4897,0767,0560,9685,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,8790,6863,1156,8083,62
Doba obratu aktív 162,53203,04148,67172,98185,75
Doba obratu pohľadávok 63,4897,0767,0560,9685,75
Doba obratu zásob 116,7880,88209,94354,96208,49
Doba splácania záväzkov 1 0921 1322 2081 7343 681
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,3264,5363,3399,7665,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 760,65892,37981,36698,982 820
EBIT v minulom roku 74 29784 90726 30825 71512 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 53574 29784 90726 30825 715
EBITDA 71 72586 02482 15536 53738 091
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 71 72586 02482 15536 53738 091
Finančná páka 1,591,602,102,781,66
Finančné účty 142 213150 905139 296138 525124 193
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6290-0,6234-0,4761-0,3595-0,6019
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62900,62340,47610,35950,6019
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 75 60385 69799 32836 34437 945
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26650,31780,42600,57670,3523
Krátkodobé pohľadávky 126 806173 569160 566100 617118 940
Krátkodobé záväzky 86 541115 381151 658164 66290 779
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60 26290 97367 41066 36769 559
Krytie dlhovej služby 81,9752,3342,3026,4860,75
Nákladové úroky 875,001 6441 9421 380627,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 6441 9421 380627,001 067
Náklady na predaný tovar 525 455463 782682 052474 297377 863
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 91737 21025 07234 6569 002
Neobežný majetok 46 40930 33541 73512 6579 366
Obežný majetok 278 271332 719314 283272 845248 275
Obrat aktív 2,251,802,462,111,96
Obrat neobežného majetku 15,7121,5220,9447,6054,05
Obrat obežného majetku 2,621,962,782,212,04
Obrat zásob 3,134,511,741,031,75
Odpisy 14 98511 4005 67110 04212 241
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 98511 4005 67110 04212 241
Osobné náklady 127 55598 38596 89984 68283 561
Ostatné náklady na finančnú činnosť 288,00327,00327,00193,00146,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 74168 22672 51130 54534 447
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62620,52090,50460,66080,6508
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,045,087,663,7014,26
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,921,981,511,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,721,871,351,34
Pohľadávky z obchodného styku 117 605162 151151 12893 747115 985
Pohotová likvidita II. stupeň 3,112,811,981,452,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,44-1,50-1,22-0,7410-1,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 162,5391,7971,73100,38198,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37100,37660,52390,64050,3981
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58970,60421,101,780,6615
Pridaná hodnota 203 711188 877192 022128 144128 400
Primárna platobná neschopnosť 0,51240,56100,44600,70790,5997
Rýchla likvidita I. stupeň 1,641,310,91850,84131,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,681,592,275,002,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,681,592,275,002,69
Služby 157 812128 715272 207121 035112 078
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 324 680363 054356 018285 502257 641
Spotreba materiálu… 338 726297 857384 773318 606256 783
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 731 249652 659882 824602 441506 263
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0830,00008 7500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 39 04146 54231 37244 31612 303
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 690 125606 117842 702558 125493 960
Účtovný cash flow 142 213150 905139 296138 525124 193
Úrokové krytie 66,9045,1943,7219,0641,01
Vlastné imanie 204 234226 318169 492102 652155 064
Všetky záväzky 120 446136 736186 526182 850102 577
Výsledok hospodárenia 58 82374 62485 23426 49525 850
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 82374 62485 23426 49525 850
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 75656 82666 84020 50322 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 56 82666 84020 50322 2068 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 66072 65382 96524 92825 088
Zásoby 9 2528 24514 42133 7035 142
Záväzky 120 446136 736186 526182 850102 577
Záväzky z obchodného styku 60 26290 97367 41066 36769 559
Zisk pred zdanením 57 66072 65382 96524 92825 088
Zmena EBIT 0,78790,87503,231,022,02
Účtovné závierky