AEK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 26 23331 29630 72235 05624 118
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,45590,54850,69290,76140,4122
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,58-1,71-1,70-1,83-1,46
Celkové tržby 15 92016 68214 04625 80520 172
Celkový dlh 71 31175 30674 70577 04977 003
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 551-24 139-30 475-31 974-21 800
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 55124 13930 47531 97421 800
Čistý cash flow 20 55124 13930 47531 97421 800
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 069-27,00-1 03011 8524 972
Čistý zisk -1 069-27,00-1 99010 8924 012
Čistý zisk v minulom roku -27,00-1 99010 8924 012-588,00
Cudzie zdroje 45 07844 01043 98341 99352 885
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,64154,695,0442,9333,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,36150,670,000039,3328,93
Doba obratu aktív 602,20698,49841,23504,79436,40
Doba obratu pohľadávok 41,64154,695,0442,9333,67
Doba obratu zásob 36,4672,1126,2224,6352,87
Doba splácania záväzkov 28 37823 88230 92318 6948 868
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 6261 6712 0341 1041 387
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 108,9860,3063,2670,9522,10
EBIT v minulom roku -27,00-1 03011 8524 972372,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 069-27,00-1 03011 8524 972
EBITDA -382,0069,00-950,0011 9415 056
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -382,0069,00-950,0011 9415 056
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,93200,08100,1931
Finančná páka -0,5819-0,7111-0,6985-0,8348-0,4560
Finančné účty 20 55124 13930 47531 97421 800
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,721,411,431,202,19
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,72-1,41-1,43-1,20-2,19
Hrubá marža 0,44000,47460,41160,71660,5861
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -473,00-27,00-1 03011 8524 972
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,702,392,422,193,18
Krátkodobé pohľadávky 1 8146 931184,002 9811 861
Krátkodobé záväzky 70 82874 85174 30176 67376 655
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 272,00189,00152,00291,00191,00
Náklady na predaný tovar 8 8968 4377 5486 8558 350
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 911,001 144877,001 4973 155
Neobežný majetok 3 7770,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 22 45631 29630 72235 05624 118
Obrat aktív 0,60610,52260,43390,72310,8364
Obrat neobežného majetku 4,210,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,70810,52260,43390,72310,8364
Obrat zásob 10,015,0613,9214,826,90
Odpisy 596,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 596,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 0357 8077 0446 5986 203
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,0096,0080,0089,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -473,00-27,00-1 99010 8924 012
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78340,77130,99200,91210,9039
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,000,98611,220,35680,5247
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,291,452,171,241,08
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,696,926,5912,353,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99561,010,82082,801,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91781,010,82082,801,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,291,482,291,261,08
Pohľadávky z obchodného styku 1 5846 7510,00002 7311 599
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,191,821,441,312,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,722,412,432,203,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,58-1,71-1,70-1,83-1,46
Pridaná hodnota 7 0047 9175 78218 49311 822
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -186,681 091-78,646,4515,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -186,681 091-78,646,4515,23
Služby 5 0753 6652 8433 3882 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 23331 29630 72235 05624 118
Spotreba materiálu… 2 9103 6283 8281 9702 771
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 90016 35413 33025 34820 172
Tržby z predaja tovaru 1 3801 6701 1751 4903 895
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 52014 68412 15523 85816 277
Účtovný cash flow 20 55124 13930 47531 97421 800
Vlastné imanie -45 078-44 010-43 983-41 993-52 885
Všetky záväzky 71 31175 30674 70577 04977 003
Výsledok hospodárenia -978,0069,00-950,0011 9415 056
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -978,0069,00-950,0011 9415 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 069-27,00-1 99010 8924 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -27,00-1 99010 8924 012-588,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 069-27,00-1 03011 8524 972
Zásoby 91,00226,0063,00101,00457,00
Záväzky 71 31175 30674 70577 04977 003
Záväzky z obchodného styku 272,00189,00152,00291,00191,00
Zisk pred zdanením -1 069-27,00-1 03011 8524 972
Zmena EBIT 39,590,0262-0,08692,3813,37