AleRo, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 94243 07268 31081 18870 091
Bežná likvidita III. stupeň 0,62521,320,63780,52761,10
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,77-0,3516-2,07-0,9908-0,5719
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,54720,34190,23940,20160,6567
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,061,088,804,950,8859
Celkové tržby 23 316138 996206 953191 567209 545
Celkový dlh 10 80722 37361 34367 54332 925
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 914-7 277-14 429-13 520-21 257
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,79620,0988-0,0323-0,1228-0,0460
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 9147 27714 42913 52021 257
Čistý cash flow 5 9147 27714 42913 52021 257
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 81427 38013 778-4 58816 989
Čistý zisk -18 56413 732-6 678-23 521-9 641
Čistý zisk v minulom roku 13 732-6 678-23 521-9 64111 007
Cudzie zdroje -2 135-20 699-6 967-13 645-37 166
Daň z príjmov 750,0013 64820 45618 93326 630
Daň z príjmov v minulom roku 13 64820 45618 93326 63015 976
Daň z príjmov z bežnej činnosti 750,0013 64820 45618 93326 630
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,4755,7242,9442,2025,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000049,6839,3430,5618,34
Doba obratu aktív 314,19114,75122,17156,65123,62
Doba obratu pohľadávok 20,4755,7242,9442,2025,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 262,3656,71107,79129,4257,09
EBIT v minulom roku 27 38013 778-4 58816 98926 983
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 81427 38013 778-4 58816 989
EBITDA -11 71442 65530 43510 70826 025
EBITDA marža -0,50240,30690,14710,05590,1242
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 71442 65530 43510 70826 025
Efektívna daňová sadzba -0,04210,49851,48-4,131,57
Finančná páka 6,062,089,805,951,89
Finančné účty 5 9147 27714 42913 52021 257
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1650-0,4806-0,1020-0,1681-0,5303
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16500,48060,10200,16810,5303
Hrubá marža 0,14890,78800,82550,79450,8123
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 30742 37030 12713 85330 914
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83500,49420,88230,82620,4618
Krátkodobé pohľadávky 843,0020 91624 01021 87014 187
Krátkodobé záväzky 10 80721 28560 26967 07532 368
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 194,009 02153 58461 21921 112
Náklady na predaný tovar 11 56427 47833 23536 96536 739
Neobežný majetok 6 18514 87929 87145 79834 647
Obežný majetok 6 75728 19338 43935 39035 444
Obrat aktív 1,163,182,992,332,95
Obrat neobežného majetku 2,439,216,834,135,97
Obrat obežného majetku 2,234,865,315,355,84
Odpisy 7 63914 99116 35011 51911 329
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 63914 99116 35011 51911 329
Osobné náklady 15 89958 55897 62888 14977 350
Ostatné náklady na finančnú činnosť 219,00286,00308,00323,00311,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00002,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 92528 7239 672-12 0021 688
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -8,700,6634-0,9585-1,72-0,2594
Podiel EBIT k aktívam -1,380,63570,2017-0,05650,2424
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,380,63570,2017-0,05650,2424
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -8,341,261,71-0,32510,4504
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,580,53460,57140,57920,4544
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,21831,871,751,732,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,14751,491,501,531,92
Pohľadávky z obchodného styku 0,000018 64821 99615 83610 400
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62521,320,63780,52761,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3610-2,84-0,4828-1,01-1,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83500,51940,89800,83190,4697
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,061,088,804,950,8859
Pridaná hodnota 3 471109 529170 843152 201170 206
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,48382,443,872,03
Rentabilita aktív, ROA -1,430,3188-0,0978-0,2897-0,1376
Rentabilita vlastného imania, ROE -8,700,6634-0,9585-1,72-0,2594
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54720,34190,23940,20160,6567
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,92260,52452,026,311,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,92260,52452,026,311,27
Služby 8 95118 70022 31226 00621 793
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 94243 07268 31081 18870 091
Spotreba materiálu… 2 6138 77810 92310 95914 946
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 848137 007204 078190 899209 545
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 8130,00000,00001 7332 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 035137 007204 078189 166206 945
Účtovný cash flow 5 9147 27714 42913 52021 257
Vlastné imanie 2 13520 6996 96713 64537 166
Všetky záväzky 10 80722 37361 34367 54332 925
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -8,700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -17 59527 66414 085-4 26817 296
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 59527 66414 085-4 26817 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 56413 732-6 678-23 521-9 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 732-6 678-23 521-9 64111 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 81427 38013 778-4 58816 989
Záväzky 10 80722 37361 34367 54332 925
Záväzky z obchodného styku 194,009 02153 58461 21921 112
Zisk pred zdanením -17 81427 38013 778-4 58816 989
Zmena EBIT -0,65061,99-3,00-0,27010,6296
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0550,00000,00005 1900,0000