Shinwha Intertek Slovakia s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 532 1375 637 1897 609 1310,00006 773 579
Bankové úvery 0,00003 000 0003 000 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64840,63580,76960,00000,8177
Bežné bankové úvery 0,00003 000 0003 000 0000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 341,0010 30546 7420,000053 384
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -54,820,90170,05630,00000,0713
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,020,45570,01290,00000,0090
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -11,08-3,19-6,630,0000-7,99
Celkové tržby 371 67012 211 90926 951 8030,00000,0000
Celkový dlh 584 9488 212 0948 960 2750,00007 742 031
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -112 650-7 5162 314 3210,0000-69 083
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,55-0,10020,02130,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 112 6503 007 516685 6790,000069 083
Čistý cash flow -2 894 8662 321 83776 0390,000069 083
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -216 056-1 048 528794 2390,0000-412 383
Čistý zisk -577 906-1 223 761573 3170,0000-412 383
Čistý zisk v minulom roku -1 223 761573 317101 7460,00001 323 200
Cudzie zdroje 52 8112 574 9051 351 1440,0000968 452
Daň z príjmov 355 265115 763161 4130,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 115 763161 41375 4290,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 355 265115 763161 4130,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000115 7630,000090 310
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 178,8128,9822,660,000030,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 178,2714,7520,770,000028,30
Doba obratu aktív 365,01170,39102,390,000095,31
Doba obratu pohľadávok 178,8128,9824,220,000031,75
Doba obratu zásob 0,00001 6801 6320,0000304,40
Doba splácania záväzkov 4 6007 3112 1720,0000110,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 395,29154,0179,170,0000107,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 5656 8932 0760,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 048 528794 239246 8370,00001 323 276
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -216 056-1 048 528794 2390,0000-412 383
EBITDA -192 597-644 6461 279 0120,0000-309 556
EBITDA marža -0,5182-0,05280,04750,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -192 597-644 6461 279 0120,0000-309 556
Efektívna daňová sadzba -1,60-0,10450,21970,00000,0000
Finančná páka -10,08-2,19-5,630,0000-6,99
Finančné účty 112 6503 007 516685 6790,000069 083
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 574 262-623 7921 261 4820,0000-314 941
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,080,90390,77330,00001,13
Krátkodobé pohľadávky 260 680958 8731 684 2680,00002 165 823
Krátkodobé záväzky 576 2885 095 2275 883 8130,00007 658 094
Krytie dlhovej služby -29,25-10,8421,490,00000,0000
Materiál 0,0000538 0643 836 9000,00001 916 175
Nákladové úroky 6 58559 47059 5090,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 59 47059 50969 6620,000076,00
Náklady na predaný tovar 778 54611 170 29624 333 8450,000025 076 304
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 726254 370988 8130,00004 764 425
Neobežný majetok 158 466489 911656 0110,0000421 582
Obežný majetok 373 3305 136 9736 906 3780,00006 298 613
Obrat aktív 1,00002,143,560,00003,83
Obrat neobežného majetku 3,3624,6541,350,000061,53
Obrat obežného majetku 1,432,353,930,00004,12
Obrat zásob 0,00000,21730,22370,00001,20
Odpisy 99 094310 046469 2880,000077 515
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 691176 879234 6440,000077 515
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 71 403133 167234 6440,00000,0000
Osobné náklady 102 4061 546 5041 748 4940,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 08116 18417 5310,00005 458
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00000,000073,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 0003 946301 8140,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -478 812-913 7151 042 6050,0000-334 868
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 10,94-2,880,34770,00000,4258
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,89-1,930,46030,00000,4662
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21170,53350,09010,00000,0102
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,791,980,64140,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -7,790,19010,00280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,253,082,760,00000,0341
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,55880,50611,560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,28400,42161,230,000011,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -5,440,19230,00280,00000,0027
Pohľadávky z obchodného styku 259 903488 0461 543 7940,00002 011 329
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64840,49120,27200,00000,2988
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,01821,1117,770,000014,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -439,6239,041,280,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,53220,39430,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,101,461,180,00001,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -11,08-3,19-6,630,0000-7,99
Pridaná hodnota -57 228782 6442 725 9940,0000864 369
Primárna platobná neschopnosť 2,209,843,640,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,09-0,21710,07530,0000-0,0609
Rentabilita vlastného imania, ROE 10,940,4753-0,42430,00000,4258
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,04-12,747,010,0000-25,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,04-12,747,010,0000-25,01
Služby 154 685895 8191 254 1730,0000924 433
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 532 1375 637 1897 609 1310,00006 773 579
Spotreba materiálu… 27 26210 123 50621 824 8150,000019 623 044
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003 000 0003 000 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 919 59612 094 31327 126 2000,000025 940 673
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 387 47018 5190,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 46 049250 568921 1170,00004 783 260
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 486 07711 825 22626 205 0830,000021 157 413
Účtovný cash flow -2 894 8662 321 83776 0390,000069 083
Úročený dlh 0,00003 000 0003 000 0000,00000,0000
Úrokové krytie -32,81-17,6313,350,00000,0000
Vlastné imanie -52 811-2 574 905-1 351 1440,0000-968 452
Všetky záväzky 584 9488 212 0948 960 2750,00007 742 031
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 10,940,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -207 974-1 031 978809 7240,0000-387 071
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -207 974-1 031 978809 7240,0000-387 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -577 906-1 223 761573 3170,0000-412 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 223 761573 317101 7460,00001 323 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -222 641-1 107 998734 7300,0000-392 838
Zásoby 0,00001 170 5844 420 6680,00003 973 397
Záväzky 584 9488 212 0948 960 2750,00007 742 031
Záväzky z obchodného styku 571 8924 803 8255 625 2900,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 566 8924 799 8795 323 4760,00000,0000
Zisk pred zdanením -222 641-1 107 998734 7300,0000-392 838
Zmena EBIT 0,2061-1,323,220,0000-0,3116
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -550 873103 399-266 0440,0000235 598
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -550 873103 399-266 0440,0000235 598
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 303 75395 8050,00000,00000,0000