ESPRI, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 554114 833129 23599 771117 810
Bežná likvidita III. stupeň 10,621,402,293,154,96
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6590-1,28-1,59-1,20-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,621,172,052,574,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06201,100,77630,46740,2525
Celkové tržby 88 38193 520103 544103 858137 912
Celkový dlh 3 42060 21456 48031 77723 751
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 333-70 159-115 518-81 396-105 834
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,54120,50590,63210,58440,6291
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 33370 159115 51881 396105 834
Čistý cash flow 36 33370 159115 51881 396105 834
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 60 81260 25882 97578 117111 285
Čistý zisk 47 83147 31665 45260 69186 756
Čistý zisk v minulom roku 47 31665 45260 69186 75670 355
Cudzie zdroje -55 134-54 619-72 755-67 994-94 059
Daň z príjmov 12 98112 94217 52317 42624 529
Daň z príjmov v minulom roku 12 94217 52317 42624 52919 846
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 98112 94217 52317 42624 529
Dlhodobé pohľadávky 0,0000475,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000056,0448,3564,5831,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000038,1648,3539,6131,70
Doba obratu aktív 241,82448,18455,56350,64311,80
Doba obratu pohľadávok 0,000057,9048,3564,5831,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,12235,01198,86111,1562,86
EBIT v minulom roku 60 25882 97578 117111 28590 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 60 81260 25882 97578 117111 285
EBITDA 68 57161 03583 19878 215111 367
EBITDA marža 0,77590,65260,80350,75310,8075
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 57161 03583 19878 215111 367
Finančná páka 1,062,101,781,471,25
Finančné účty 36 33370 159115 51881 396105 834
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9416-0,4756-0,5630-0,6815-0,7984
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94160,47560,56300,68150,7984
Hrubá marža 0,77780,66410,80410,77060,8743
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 43160 89383 04978 113111 277
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05840,52440,43650,31700,2016
Krátkodobé pohľadávky 0,000014 35913 71718 37511 976
Krátkodobé záväzky 3 42060 21456 41231 62823 751
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7101 8363 3875 555212,00
Náklady na predaný tovar 19 63831 41620 28023 82317 335
Neobežný majetok 22 22129 8400,00000,00000,0000
Obežný majetok 36 33384 993129 23599 771117 810
Obrat aktív 1,510,81440,80121,041,17
Obrat neobežného majetku 3,983,130,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,431,100,80121,041,17
Odpisy 7 619635,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 619635,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,0000-150,001 694297,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 140,00142,00149,00102,0090,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 45047 95165 45260 69186 756
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,86750,86630,89960,89260,9224
Podiel EBIT k aktívam 1,040,52470,64200,78300,9446
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,040,52470,64200,78300,9446
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,101,101,141,151,18
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62050,61100,89390,81580,8983
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,41110,75021,120,78370,7674
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-555,0947,25405,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 9,0297,80-555,0947,25405,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,41110,75021,120,78370,7674
Pohľadávky z obchodného styku 0,00009 77713 71711 27211 976
Pohotová likvidita II. stupeň 10,621,402,293,154,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,52-0,7785-0,6298-0,8353-0,8887
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05840,52440,43700,31850,2016
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06201,100,77630,46740,2525
Pridaná hodnota 68 74362 10483 26480 035120 577
Rentabilita aktív, ROA 0,81690,41200,50650,60830,7364
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,86750,86630,89960,89260,9224
Rýchla likvidita I. stupeň 10,621,172,052,574,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,04990,98650,67890,40630,2133
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,04990,98650,67890,40630,2133
Služby 15 92229 47420 28020 71917 153
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 554114 833129 23599 771117 810
Spotreba materiálu… 3 7161 9420,00003 104182,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 88 38193 520103 544103 858137 912
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 88 38193 520103 544103 858137 912
Účtovný cash flow 36 33370 159115 51881 396105 834
Vlastné imanie 55 13454 61972 75567 99494 059
Všetky záväzky 3 42060 21456 48031 77723 751
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,86750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 60 95260 40083 19878 215111 367
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 95260 40083 19878 215111 367
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 83147 31665 45260 69186 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 47 31665 45260 69186 75670 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 60 81260 25882 97578 117111 285
Záväzky 3 42060 21456 48031 77723 751
Záväzky z obchodného styku 1 7101 8363 3875 555212,00
Zisk pred zdanením 60 81260 25882 97578 117111 285
Zmena EBIT 1,010,72621,060,70201,23