VS-KART, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 37375 24760 61491 35091 920
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 190
Bežná likvidita III. stupeň 7,424,212,771,741,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7951-0,7288-0,4175-0,3375-0,0474
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,002,470,83740,30210,0422
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,41540,59910,53051,141,16
Celkové tržby 87 73896 67288 520140 966188 314
Celkový dlh 19 77428 19021 01048 71749 415
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 848-34 297-16 535-14 388-825,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 84834 29716 53514 3882 015
Čistý cash flow 37 84834 29716 53514 3882 015
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 690,008 413-2 0691 13717 942
Čistý zisk 542,007 453-3 029128,0013 481
Čistý zisk v minulom roku 7 453-3 029128,0013 4813 703
Cudzie zdroje -47 599-47 057-39 604-42 633-42 505
Daň z príjmov 148,00960,00960,00960,004 190
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,004 1901 218
Daň z príjmov z bežnej činnosti 148,00960,00960,00960,004 190
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 190
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,00001 190
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,8091,22157,31177,28147,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,5987,71155,14163,91145,52
Doba obratu aktív 281,43284,11249,93236,58178,17
Doba obratu pohľadávok 76,8091,22157,31177,28147,03
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000012 694
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,6452,3981,42123,3692,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 081
EBIT v minulom roku 8 413-2 0691 13717 9426 047
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 690,008 413-2 0691 13717 942
EBITDA 7 34413 3991 2237 50225 728
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 34413 3991 2237 50225 728
Efektívna daňová sadzba 0,21450,1141-0,46400,88240,2371
Finančná páka 1,421,601,532,142,16
Finančné účty 37 84834 29716 53514 3882 015
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7065-0,6254-0,6534-0,4667-0,4624
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70650,62540,65340,46670,4624
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 10613 046805,006 98425 170
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11240,18440,32580,52140,5191
Krátkodobé pohľadávky 18 38624 15938 15268 45475 855
Krátkodobé záväzky 7 57513 87619 74647 63247 715
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 366,001 3402 6132 0734 063
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000153,1094,94
Nákladové úroky 0,00000,00000,000049,00271,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000049,00271,001 126
Náklady na predaný tovar 51 79455 94052 324115 707141 337
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 372
Neobežný majetok 11 13916 7915 9278 50814 050
Obežný majetok 56 23458 45654 68782 84277 870
Obrat aktív 1,301,281,461,542,05
Obrat neobežného majetku 7,845,7614,9416,5713,40
Obrat obežného majetku 1,551,651,621,702,42
Odpisy 5 6524 1442 5815 5426 530
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6524 1442 5815 5426 530
Osobné náklady 26 92725 94615 80716 51415 001
Ostatné náklady na finančnú činnosť 238,00353,00418,00518,00558,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 19411 597-448,005 67020 011
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56180,45580,27280,15750,0219
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75670,63700,43670,65460,3194
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000034,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,572,291,533,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,351,971,142,18
Pohľadávky z obchodného styku 17 13923 23137 62463 28875 075
Pohotová likvidita II. stupeň 7,424,212,771,741,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,26-1,37-2,40-2,96-21,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000293,637,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29350,37460,34660,53330,5376
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,41540,59910,53051,141,16
Pridaná hodnota 35 58640 73136 19625 22946 972
Rýchla likvidita I. stupeň 5,002,470,83740,30210,0422
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,692,1017,186,491,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,692,1017,186,491,92
Služby 45 26848 91844 98265 825125 659
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 37375 24760 61491 35091 920
Spotreba materiálu… 6 5267 0227 34249 88214 306
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00001 190
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 38096 67188 520140 936188 309
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 372
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 38096 67188 520140 936186 937
Účtovný cash flow 37 84834 29716 53514 3882 015
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00001 190
Úrokové krytie 0,00000,00000,000023,2066,21
Vlastné imanie 47 59947 05739 60442 63342 505
Všetky záväzky 19 77428 19021 01048 71749 415
Výsledok hospodárenia 1 6929 255-1 3581 96019 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 6929 255-1 3581 96019 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 542,007 453-3 029128,0013 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 453-3 029128,0013 4813 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 690,008 413-2 0691 08817 671
Záväzky 19 77428 19021 01048 71749 415
Záväzky z obchodného styku 366,001 3402 6132 0734 063
Zisk pred zdanením 690,008 413-2 0691 08817 671
Zmena EBIT 0,0820-4,07-1,820,06342,97