GI-PE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -129 291-152 502-107 665-71 631-5 557
Bežná likvidita III. stupeň -0,4441-1,21-0,6868-0,5099-0,0790
Časové rozlíšenie aktív 36,0036,0036,0036,0036,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,4262-0,1232-0,1540-0,3078-0,9754
Celkové tržby 10 49217 14610 78510 3130,0000
Celkový dlh 96 04221 43819 59431 858220 414
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -291,00-119,005 695-22,00-378,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -8,76-2,72-3,15-3,200,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 291,00119,00-5 69522,00378,00
Čistý cash flow 172,005 814-5 717-3 361378,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -90 933-46 681-33 394-31 934-44 814
Čistý zisk -91 893-46 681-34 020-32 972-46 515
Čistý zisk v minulom roku -46 681-34 019-32 972-25 033-24 366
Cudzie zdroje 225 333173 940127 259103 489225 971
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky -202 774-203 251-166 975-98 759-135,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -494,27-703,34-612,16-664,28-877,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -747,92-963,31-727,60-760,90-1 016
Doba obratu aktív -4 498-6 833-3 644-2 535-262,63
Doba obratu pohľadávok -7 548-9 810-6 263-4 160-884,26
Doba obratu zásob -7 913-5 483-1 251-1 046147,70
Doba splácania záväzkov 24 0906 32411 72810 8411 721
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 1792 0391 3851 60210 394
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 712721,2510 2039 5480,0000
EBIT v minulom roku -46 681-33 393-31 934-23 639-24 365
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -90 933-46 681-33 394-31 934-44 814
EBITDA -30 446-14 986-1 052-7 948-40 607
EBITDA marža -2,90-0,8740-0,0975-0,77070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -30 446-14 986-1 052-7 948-40 607
Finančná páka 0,57380,87680,84600,69220,0246
Finančné účty 291,00119,00-5 69522,00378,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,74-1,14-1,18-1,44-40,66
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,741,141,181,4440,66
Hrubá marža -5,60-1,99-1,49-1,790,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -30 8752 565-1 230-8 422-41 428
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,9291-0,2984-0,3802-0,6319-39,58
Krátkodobé pohľadávky -14 208-15 697-18 088-18 769-18 575
Krátkodobé záväzky 120 11845 51440 93545 264219 928
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-1,68-7,66-23,87
Nákladové úroky 0,00000,0000626,001 0381 701
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000626,001 0381 3941,0000
Náklady na predaný tovar 69 29542 20326 87828 78746 638
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 8202 6271 2741 5241 930
Neobežný majetok 126 823105 75087 42550 20711 958
Obežný majetok -256 150-258 288-195 126-121 874-17 551
Obrat aktív -0,0812-0,0534-0,1002-0,1440-1,39
Obrat neobežného majetku 0,08270,07700,12340,20540,6458
Obrat zásob -0,0461-0,0666-0,2917-0,34892,47
Odpisy 60 05840 24632 16423 5123 386
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 02920 12316 08211 7563 386
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 02920 12316 08211 7560,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,000032,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 429,00449,00178,00474,00821,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 5355 19135 61239 8660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -31 835-6 435-1 856-9 460-43 129
Podiel EBIT k aktívam 0,70330,30610,31020,44588,06
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,70330,30610,31020,44588,06
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01640,3391-0,5301-0,32590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -32,31-12,96-12,63-12,12-0,8344
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-577,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,9791-0,8462-0,5003-0,7847-11,49
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01640,7137-0,5301-0,32590,0489
Pohľadávky z obchodného styku -21 499-21 499-21 499-21 499-21 499
Pohotová likvidita II. stupeň -0,1156-0,3415-0,5801-0,4134-0,0826
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 31029,92-22,26-30,79597,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-9,13-3,240,2222
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,7428-0,1406-0,1820-0,4448-39,66
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,4262-0,1232-0,1540-0,3078-0,9754
Pridaná hodnota -58 803-34 057-16 093-18 474-38 915
Primárna platobná neschopnosť -0,3970-0,2415-1,66-1,850,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,71070,30610,31600,46038,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,15-1,43-18,63-4,01-5,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,15-1,43-18,63-4,01-5,43
Služby 13 67214 2599 1076 91428 232
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -129 291-152 502-107 665-71 631-5 557
Spotreba materiálu… 53 80325 31716 49720 34916 476
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 49217 14610 78510 3137 723
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 10 4928 14610 7859 4797 723
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000834,000,0000
Účtovný cash flow 172,005 814-5 717-3 361378,00
Úrokové krytie 0,00000,0000-53,35-30,76-26,35
Vlastné imanie -225 333-173 940-127 259-103 489-225 971
Všetky záväzky 96 04221 43819 59431 858220 414
Výsledok hospodárenia -90 504-46 232-33 216-31 460-43 993
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -90 504-46 232-33 216-31 460-43 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -91 893-46 681-34 020-32 972-46 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -46 681-34 019-32 972-25 033-24 366
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -90 933-46 681-34 020-32 972-46 515
Zásoby -39 459-39 459-4 368-4 368781,00
Záväzky 96 04221 43819 59431 858220 414
Záväzky z obchodného styku 8 5355 19135 61239 8660,0000
Zisk pred zdanením -90 933-46 681-34 020-32 972-46 515
Zmena EBIT 1,951,401,051,351,84

Činnosti firmy
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Marketing a manažment
Výroba, nahrávanie a rozmnožovanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov..
Obkladanie stien suchým spôsobom
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Odťahová služba
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj stravy dovezenej od oprávneného výrobcu
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Reklamná a propagačná činnosť
Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Vedenie účtovníctva
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Finančný a operatívny leasing
Faktoring a forfaiting
Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
Spracovanie údajov
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Prenájom hnuteľných vecí
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Prieskum trhu
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Erotický salón
Prevádzkovanie neverejného skladu
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Správa počítačových sietí
Kozmetické služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..