Sublime production s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 39 78439 78440 36737 0210,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,561,560,82910,72230,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000061,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,26-2,262,821,940,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,331,330,31210,50730,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,721,72-9,46-4,000,0000
Celkové tržby 51 66051 66033 2720,00000,0000
Celkový dlh 25 13225 13245 13849 3670,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 098-33 098-11 452-22 0190,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 09833 09813 43223 9990,0000
Čistý cash flow 33 09833 09813 43223 9990,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 58617 5868 922-11 2700,0000
Čistý zisk 13 72813 7287 574-11 2800,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 6965 696-11 28016 1820,0000
Cudzie zdroje -14 652-14 6524 77112 3460,0000
Daň z príjmov 3 8583 8581 3480,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 8711 8710,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8583 8581 3480,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,1241,12262,3182,070,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,1241,12259,4782,070,0000
Doba obratu aktív 281,09281,09443,13263,400,0000
Doba obratu pohľadávok 41,1241,12262,3182,070,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000035 868388,700,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 176,25176,25472,49336,560,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000012 1840,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 5677 567-11 27016 1820,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 58617 5868 922-11 2700,0000
EBITDA 18 77518 77510 021-10 0500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 77518 77510 021-10 0500,0000
Finančná páka 2,722,72-8,46-3,000,0000
Finančné účty 33 09833 09813 43223 9990,0000
Hrubá marža 0,52140,52140,54660,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 69118 6919 864-10 1710,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62700,62701,071,280,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00001 9801 9800,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 8205 82023 89511 5350,0000
Krátkodobé záväzky 24 94624 94643 04247 3030,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 292,00292,0014 6210,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-1 0050,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,000010,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000010,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 24 72424 72415 06344 4190,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000438,000,00000,0000
Neobežný majetok 866,00866,003 0401 4260,0000
Obežný majetok 38 91838 91837 32735 5340,0000
Obrat aktív 1,301,300,82371,390,0000
Obrat neobežného majetku 59,6559,6510,9435,970,0000
Obrat obežného majetku 1,331,330,89081,440,0000
Odpisy 1 0871 087879,00424,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0871 087879,00424,000,0000
Osobné náklady 7 7937 7937 8260,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,00157,00121,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 81514 8158 453-10 8560,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,93690,9369-2,711,090,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,191,19-3,341,100,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83190,83190,33270,64830,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,64070,64070,40370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000041,520,15490,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,463,462,320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,033,032,0916,230,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,64070,64070,40400,46780,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 8205 82023 63711 5350,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,561,560,82910,72230,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4427-0,44270,35520,51440,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00002 4000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63170,63171,121,330,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,721,72-9,46-4,000,0000
Pridaná hodnota 26 93626 93618 1876 8810,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,05020,05020,61860,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,93690,9369-1,590,91370,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,331,330,29830,48700,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,341,344,50-4,910,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,341,344,50-4,910,0000
Služby 20 14520 14512 17839 1920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 78439 78440 36737 0210,0000
Spotreba materiálu… 4 5794 5792 4475 2270,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 9801 9800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 66051 66033 25051 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 66051 66033 25051 3000,0000
Účtovný cash flow 33 09833 09813 43223 9990,0000
Úročený dlh 0,00000,00001 9801 9800,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-1 1270,0000
Vlastné imanie 14 65214 652-4 771-12 3460,0000
Všetky záväzky 25 13225 13245 13849 3670,0000
Výsledok hospodárenia 17 68817 6889 142-10 4740,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 68817 6889 142-10 4740,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 72813 7287 574-11 2800,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 6965 696-11 28016 1820,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 58617 5868 922-11 2800,0000
Záväzky 25 13225 13245 13849 3670,0000
Záväzky z obchodného styku 292,00292,0014 6210,00000,0000
Zisk pred zdanením 17 58617 5868 922-11 2800,0000
Zmena EBIT 2,322,32-0,7917-0,69650,0000

Činnosti firmy
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo,..
Zlievanie železných a neželezných kovov okrem drahých kovov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny,..
Brúsenie, leštenie a skladovanie nožov, dýk, britiev, nožníc
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba kovového nábytku
Výroba kľúčov, visiacich zámkov, závesov, montáž a demontáž mechanických..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Počítačové služby
Výroba úžitkových a dekoračných predmetov z kovu (dobové štýlové štíty,..
Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete)
Ostrenie nástrojov drobnej záhradnej mechanizácie, píl, kotúčových píl
Reklamné a marketingové služby
Rezanie závitov
Metalizácia kovov
Chemické černenie kovov, odmasťovanie
Výroba kovových kuchynských potrieb a riadu (panvice, pekáče a pod.) a kovového..
Administratívne práce
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Mechanická úprava kovov a plechov (natieranie, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
Výroba sériovo vyrábaných kľúčov a zámkov
Činnosť colného deklaranta
Výroba brán a prvkov na oplotenie
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Fotografické služby
Povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi
Apretácia výrobkov - pílením, brúsením pneumatickým náradím
Výroba sériovo vyrábaných nástrojov (kliešte, skrutkovače, píly, kladivá,..
Kováčstvo
Výroba nožiarskych výrobkov (nože, vrtáky, závitníky)
Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby a pod.)
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky,..
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním..
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živnosti
Tepelné spracovanie kovov - kalenie, žíhanie
Poťahovanie kovových predmetov nekovovými materiálmi (plasty)
Vydavateľská činnosť
Príprava povrchu výrobkov pred vykonávaním rôznych druhov smaltovacích práce
Výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky