XPERIA Invest s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 31543 32441 76742 77141 893
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,912,532,360,8171
Časové rozlíšenie aktív 0,000027,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,33170,40650,0355-0,9125-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8287-0,6327-0,05411,240,7597
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40030,64260,65540,74431,60
Celkové tržby 27 12925 73528 75456 51732 182
Celkový dlh 10 95316 94816 53618 25025 801
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 254-30 331-41 054-41 949-19 573
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 25430 33141 05441 94919 573
Čistý cash flow -9 077-10 723-895,0022 37619 573
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 2351 5131 59610 9282 662
Čistý zisk 986,001 145710,008 4291 848
Čistý zisk v minulom roku 1 145710,008 4291 848892,00
Cudzie zdroje -27 362-26 376-25 231-24 521-16 092
Daň z príjmov 249,00368,00886,002 499582,00
Daň z príjmov v minulom roku 368,00886,002 499582,00500,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 249,00368,00886,002 499582,00
Dlhodobé pohľadávky 17 03410 8690,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,363429,749,108,8917,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000029,368,758,892,95
Doba obratu aktív 515,65614,47532,98462,34491,04
Doba obratu pohľadávok 229,61183,909,108,8917,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 147,41240,37211,01195,53301,97
EBIT v minulom roku 1 5131 59610 9282 6622 112
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 2351 5131 59610 9282 662
EBITDA 1 1561 5561 68912 00213 155
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 1561 5561 68912 00213 155
Efektívna daňová sadzba 0,20160,24320,55510,22870,2395
Finančná páka 1,401,641,661,742,60
Finančné účty 21 25430 33141 05441 94919 573
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7141-0,6088-0,6041-0,5733-0,3841
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71410,60880,60410,57330,3841
Hrubá marža 0,08950,08730,15670,28780,7012
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 0701 4441 59653 34013 084
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28590,39120,39590,42290,6150
Krátkodobé pohľadávky 27,002 097713,00822,001 478
Krátkodobé záväzky 10 95316 94816 53618 08825 763
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000116,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000056,70
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000232,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000232,00720,00
Náklady na predaný tovar 24 69323 48924 09617 5038 574
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,000020 842
Obežný majetok 38 31543 29741 76742 77121 051
Obrat aktív 0,70780,59400,68480,78950,7433
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00001,49
Obrat obežného majetku 0,70780,59440,68480,78951,48
Odpisy 0,00000,00000,00001 73810 422
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000869,0010 422
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000869,000,0000
Osobné náklady 0,0000-54,001 7415 8047 386
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,00112,0093,0062,0071,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 30412 1806 2505 6810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 986,001 145710,0010 16712 270
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55470,70010,98290,98080,4672
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,3346-0,4167-0,03110,39590,6082
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-41,592,592,803,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-41,592,592,161,27
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,3347-0,4167-0,03130,66270,6285
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 070686,00822,00252,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,941,912,532,360,8171
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,012,4628,19-1,10-0,8222
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000084,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28590,39120,39590,42670,6159
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40030,64260,65540,74431,60
Pridaná hodnota 2 4282 2464 50716 26322 566
Primárna platobná neschopnosť 0,00005,889,116,910,4603
Rýchla likvidita I. stupeň 1,941,792,482,320,7597
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,4710,899,791,521,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,4710,899,791,521,96
Služby 24 69323 47824 08116 6815 372
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 31543 32441 76742 77141 893
Spotreba materiálu… 0,000011,0015,00822,003 202
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 12125 73528 60354 46631 140
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000020 7000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 12125 73528 60333 76631 140
Účtovný cash flow -9 077-10 723-895,0022 37619 573
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000011,47
Vlastné imanie 27 36226 37625 23124 52116 092
Všetky záväzky 10 95316 94816 53618 25025 801
Výsledok hospodárenia 1 1561 5561 68910 9902 733
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 1561 5561 68910 9902 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 986,001 145710,008 4291 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 145710,008 4291 848892,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 2351 5131 59610 9282 430
Záväzky 10 95316 94816 53618 25025 801
Záväzky z obchodného styku 6 30412 1806 2505 681116,00
Zisk pred zdanením 1 2351 5131 59610 9282 430
Zmena EBIT 0,81630,94800,14604,111,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000019 9740,0000