4ARCH STUDIO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 38641 21519 74018 94830 536
Bežná likvidita III. stupeň 10,265,025,735,003,44
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2260-0,5785-1,05-0,7776-0,9366
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,073,085,484,802,80
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,88191,440,22020,19090,7180
Celkové tržby 16 30020 82326 22730 20918 913
Celkový dlh 11 42824 3233 5623 03712 762
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 928-9 772-16 927-12 372-16 648
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 9289 77216 92712 37216 648
Čistý cash flow 2 9289 77216 92712 37216 648
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 1891 0451 226-902,004 150
Čistý zisk -3 934714,00266,00-1 8633 190
Čistý zisk v minulom roku 714,00266,00-1 8633 19029,00
Cudzie zdroje -12 958-16 892-16 178-15 911-17 774
Daň z príjmov 0,0000331,00960,00961,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 331,00960,00961,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000331,00960,00961,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,47281,3410,525,7976,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005,775,850,000076,54
Doba obratu aktív 546,071 903274,72228,94618,34
Doba obratu pohľadávok 29,47281,3410,525,7976,54
Doba obratu zásob 0,000031,710,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 8290,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,27146,4443,0231,17120,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000747,300,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 0451 226-902,004 150989,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 1891 0451 226-902,004 150
EBITDA 4 635-9 0175 7463 8659 114
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 635-9 0175 7463 8659 114
Efektívna daňová sadzba 0,00000,31670,7830-1,070,2313
Finančná páka 1,882,441,221,191,72
Finančné účty 2 9289 77216 92712 37216 648
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5314-0,4099-0,8196-0,8397-0,5821
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53140,40990,81960,83970,5821
Hrubá marža 0,4467-0,31710,30870,20000,5409
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 61316 5155 2623 1338 186
Krátkodobé pohľadávky 1 3166 094756,00479,003 780
Krátkodobé záväzky 414,003 1723 0912 5805 941
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001 29611,00141,00977,00
Krytie dlhovej služby 6,220,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 745,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 01914 50818 13024 1667 795
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000633,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 20 13725 2942 0146 05110 088
Obežný majetok 4 24915 92117 72612 89720 448
Obrat aktív 0,66840,19181,331,590,5903
Obrat neobežného majetku 0,80950,312613,024,991,79
Obrat obežného majetku 3,840,49661,482,340,8815
Obrat zásob 0,000011,510,00000,00000,0000
Odpisy 6 8022 2214 0374 0374 037
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 8022 2214 0374 0374 037
Osobné náklady 2 5602 3562 2362 0671 893
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 022302,00484,00732,00928,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 8682 9354 3032 1747 227
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12010,23710,85750,65290,5452
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,17960,46930,64540,40950,8802
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-10,430,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,84-2,803,622,925,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,7777-1,441,290,99001,73
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,17961,240,64540,40950,9236
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000125,00420,000,00003 780
Pohotová likvidita II. stupeň 10,255,005,724,983,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,43-1,73-0,9558-1,29-1,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,930,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46860,59010,18040,16030,4179
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,88191,440,22020,19090,7180
Pridaná hodnota 7 281-6 6028 0976 04310 230
Primárna platobná neschopnosť 0,000010,370,02620,00000,2585
Rýchla likvidita I. stupeň 7,073,085,484,802,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,47-2,700,61990,78581,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,47-2,700,61990,78581,40
Služby 6 04811 24016 34022 5486 189
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 38641 21519 74018 94830 536
Spotreba materiálu… 2 9712 6351 7901 6181 606
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 30020 82326 22730 20918 025
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000012 9170,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00006 2000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 3007 90620 02730 20918 025
Účtovný cash flow 2 9289 77216 92712 37216 648
Úrokové krytie -4,280,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 95816 89216 17815 91117 774
Všetky záväzky 11 42824 3233 5623 03712 762
Výsledok hospodárenia -2 1671 3471 709-172,005 077
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 1671 3471 709-172,005 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 934714,00266,00-1 8633 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 714,00266,00-1 8633 19029,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 9341 0451 226-902,004 150
Zásoby 5,0055,0043,0046,0020,00
Záväzky 11 42824 3233 5623 03712 762
Záväzky z obchodného styku 0,00001 29611,00141,00977,00
Zisk pred zdanením -3 9341 0451 226-902,004 150
Zmena EBIT -3,050,8524-1,36-0,21734,20
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000332,000,00000,00000,0000