Všeobecný lekár DNV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 48 24955 61133 04579 44945 356
Bežná likvidita III. stupeň 6,9720,368,6721,2313,61
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000525,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2280-0,7562-0,5691-0,8132-0,4882
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,4215,004,6317,879,27
Celkové tržby 105 24591 26887 39178 1020,0000
Celkový dlh 4 4112 9433 8723 6422 475
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 996-39 827-16 601-61 646-20 934
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,08390,2574-0,53360,24410,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 99639 82716 60161 64620 934
Čistý cash flow 9 99639 82716 60161 64620 934
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 95030 179-39 72224 67414 519
Čistý zisk -8 83023 495-46 63419 06814 519
Čistý zisk v minulom roku 23 495-46 63419 06813 85814 030
Cudzie zdroje -43 838-52 668-29 173-75 807-42 881
Daň z príjmov 5 8806 6846 9125 6060,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 6846 9125 6064 1340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8806 6846 9125 6060,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,8657,0860,5754,1654,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,4755,8757,0254,1654,11
Doba obratu aktív 169,42223,23138,09371,30265,42
Doba obratu pohľadávok 65,8657,0860,5754,1654,31
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000047,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,4810,6614,9916,1213,21
EBIT v minulom roku 30 179-39 72224 67417 99214 030
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 95030 179-39 72224 67414 519
EBITDA -831,0030 797-35 34829 04522 979
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -831,0030 797-35 34829 04522 979
Efektívna daňová sadzba -1,990,2215-0,17400,22720,0000
Finančná páka 1,101,061,131,051,06
Finančné účty 9 99639 82716 60161 64620 934
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9086-0,9471-0,8828-0,9542-0,9454
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90860,94710,88280,95420,9454
Hrubá marža 0,69570,68050,70310,68760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 05030 563-35 45728 93722 868
Krátkodobé pohľadávky 18 75714 21914 49511 5889 280
Krátkodobé záväzky 4 1232 6553 5883 4502 258
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 165,00116,00116,00193,000,0000
Náklady na predaný tovar 30 73228 82225 89524 40317 197
Neobežný majetok 19 4961 5651 9496 21514 617
Obežný majetok 28 75354 04631 09673 23430 214
Obrat aktív 2,151,642,640,98301,38
Obrat neobežného majetku 5,3358,1044,8112,574,27
Obrat obežného majetku 3,621,682,811,072,06
Odpisy 3 000384,004 2664 2643 949
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 000384,004 2664 2643 949
Osobné náklady 41 35328 84124 84922 8770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119,00234,00109,00108,00111,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 83023 879-42 36823 33218 468
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,20140,4461-1,600,25150,3386
Podiel EBIT k aktívam -0,06110,5427-1,200,31060,3201
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,06110,5427-1,200,31060,3201
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,06690,5699-1,350,32470,3369
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20720,71620,50240,77590,4615
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56480,46440,40440,42600,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,09500,43640,19000,78930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,63
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,772,152,472,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,652,132,111,9811,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,09620,43800,19010,78930,3356
Pohľadávky z obchodného styku 16 65313 91913 64511 5889 247
Pohotová likvidita II. stupeň 6,9720,368,6721,2313,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,39-1,32-1,76-1,23-2,05
Pridaná hodnota 73 21962 10861 44853 69945 176
Rentabilita aktív, ROA -0,18300,4225-1,410,24000,3201
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,20140,4461-1,600,25150,3386
Rýchla likvidita I. stupeň 2,4215,004,6317,879,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,310,0956-0,10950,12540,1077
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,310,0956-0,10950,12540,1077
Služby 13 69815 42814 6559 8159 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 24955 61133 04579 44945 356
Spotreba materiálu… 17 03413 39411 24014 5887 890
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 104 95190 93087 34378 10262 373
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 103 95190 93087 34378 10262 373
Účtovný cash flow 9 99639 82716 60161 64620 934
Vlastné imanie 43 83852 66829 17375 80742 881
Všetky záväzky 4 4112 9433 8723 6422 475
Výsledok hospodárenia -2 83130 413-39 61424 78119 030
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 83130 413-39 61424 78119 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 83023 495-46 63419 06814 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 495-46 63419 06813 85814 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 95030 179-39 72224 67418 920
Záväzky 4 4112 9433 8723 6422 475
Záväzky z obchodného styku 165,00116,00116,00193,000,0000
Zisk pred zdanením -2 95030 179-39 72224 67418 920
Zmena EBIT -0,0978-0,7598-1,611,371,03