FIPA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 79 25170 09785 52360 35760 054
Bežná likvidita III. stupeň 1,111,150,76940,56712,60
Časové rozlíšenie aktív 2 4141 8753 9831 2871 389
Časové rozlíšenie pasív 16,000,00003 3930,0000365,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5366-1,240,40211,36-0,8209
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,31350,5052-0,0214-0,58841,67
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,722,4618,882,320,4987
Celkové tržby 507 115504 556468 812405 487455 819
Celkový dlh 50 12149 82177 99942 16219 863
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 624-32 001-6 955-8 616-33 276
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 62432 0016 9558 61633 276
Čistý cash flow 15 62325 046-1 661-24 66032 695
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 36915 631-13 01712 44729 621
Čistý zisk 21 54512 707-14 06410 62623 134
Čistý zisk v minulom roku 12 707-14 06410 62623 1347 848
Cudzie zdroje -29 114-20 276-4 131-18 195-39 826
Daň z príjmov 3 8242 880960,001 7216 428
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,001 7216 4282 167
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8242 880960,001 7216 428
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,8816,8840,0712,7113,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,059,3040,078,4013,55
Doba obratu aktív 57,5950,7166,6455,3348,09
Doba obratu pohľadávok 3,8816,8840,0712,7113,55
Doba obratu zásob 1,760,00000,00000,00001,07
Doba splácania záväzkov 458,05763,26738,35584,54200,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,2235,8660,5138,4215,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 27,35161,2464,0288,5382,13
EBIT v minulom roku 15 631-13 01712 44729 62110 907
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 36915 631-13 01712 44729 621
EBITDA 42 16536 37414 49532 07146 415
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 16536 37414 49532 07146 415
Finančná páka 2,723,4620,703,321,51
Finančné účty 47 62432 0016 9558 61633 276
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3674-0,2893-0,0483-0,3015-0,6632
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36740,28930,04830,30150,6632
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 64436 14213 83544 97445 811
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62890,70720,90800,69440,3254
Krátkodobé pohľadávky 5 34023 33851 42213 86516 922
Krátkodobé záväzky 49 83849 57277 65241 90919 540
Krytie dlhovej služby 2 635826,684,17320,71109,47
Materiál 191,000,00000,00000,0000104,00
Nákladové úroky 0,000044,0087,00100,0059,00
Nákladové úroky v minulom roku 44,0087,00100,0059,00892,00
Náklady na predaný tovar 454 811463 959454 863366 886405 883
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 71423 70638 38726 16935 635
Neobežný majetok 23 68212 88323 16336 5898 363
Obežný majetok 53 15555 33958 37722 48150 302
Obrat aktív 6,347,205,486,607,59
Obrat neobežného majetku 21,2139,1620,2210,8854,50
Obrat obežného majetku 9,459,128,0217,719,06
Obrat zásob 207,930,00000,00000,0000342,64
Odpisy 20 92420 56026 85225 77816 192
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 46210 28013 42612 8898 096
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 46210 28013 42612 8898 096
Osobné náklady 12 06211 0799 9629 0149 075
Ostatné náklady na finančnú činnosť 187,00232,00660,00597,00604,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 97610 4726 7336 3478 018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 46933 26712 78836 40439 326
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,74000,6267-3,400,58400,5809
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,86300,7616-2,910,67470,7378
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60090,45650,08130,14280,5541
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,25410,27290,73490,28800,1817
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,201,710,35311,201,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,943,661,363,475,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,280,36820,89961,98
Pohľadávky z obchodného styku 2 82312 85051 4229 15916 922
Pohotová likvidita II. stupeň 1,111,150,76940,56712,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,86-0,80962,490,7378-1,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000569,23-19,09-246,60554,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63240,71070,91200,69850,3308
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,722,4618,882,320,4987
Pridaná hodnota 47 47140 59713 55531 29849 936
Primárna platobná neschopnosť 1,050,81490,13090,69300,4738
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,74000,6267-3,400,58400,5809
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95530,64550,08580,20561,67
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,191,375,381,310,4279
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,191,375,381,310,4279
Služby 192 661222 300193 536155 996165 018
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 25170 09785 52360 35760 054
Spotreba materiálu… 222 436217 953222 940184 721205 230
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 507 115504 556468 418404 934455 819
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8330,00000,00006 7500,0000
Tržby z predaja tovaru 43 27225 94242 53529 74342 512
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 459 010478 614425 883368 441413 307
Účtovný cash flow 15 62325 046-1 661-24 66032 695
Úrokové krytie 0,0000355,25-149,62124,47502,05
Vlastné imanie 29 11420 2764 13118 19539 826
Všetky záväzky 50 12149 82177 99942 16219 863
Výnosy budúcich období krátkodobé 16,000,00003 3930,0000365,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,74000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 25 53015 814-12 35713 04330 223
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 53015 814-12 35713 04330 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 54512 707-14 06410 62623 134
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 707-14 06410 62623 1347 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 36915 587-13 10412 34729 562
Zásoby 191,000,00000,00000,0000104,00
Záväzky 50 12149 82177 99942 16219 863
Záväzky z obchodného styku 2 97610 4726 7336 3478 018
Zisk pred zdanením 25 36915 587-13 10412 34729 562
Zmena EBIT 1,62-1,20-1,050,42022,72
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 544,000,00000,00000,00000,0000