2j, spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 123 902113 369104 295109 935106 903
Bežná likvidita III. stupeň 14,5912,9112,2312,467,70
Časové rozlíšenie aktív 150,00247,00362,00147,00323,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11290,06560,0016-0,3612-0,5095
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,14-1,19-0,02205,575,10
Celkové tržby 66 42965 17173 38971 3240,0000
Celkový dlh 6 3586 0246 9656 7419 723
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -72 598-59 328-66 372-66 523-49 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 72 59859 32866 37266 52349 510
Čistý cash flow 13 270-7 044-151,0037 27449 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 28513 14223 04519 73536 400
Čistý zisk 7 92110 10517 46414 97636 400
Čistý zisk v minulom roku 10 10517 46414 976-8 22953 808
Cudzie zdroje -117 544-107 345-97 330-103 194-97 180
Daň z príjmov 2 3643 0375 5814 7590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0375 5814 759960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3643 0375 5814 7590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,0794,7187,6887,7396,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,5230,3822,5421,0457,00
Doba obratu aktív 697,11647,47527,40577,93413,62
Doba obratu pohľadávok 99,0794,7187,6887,7396,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000109,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,8533,6834,7635,1637,56
EBIT v minulom roku 13 14223 04519 735-7 26953 808
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 28513 14223 04519 73536 400
EBITDA 29 74126 69236 87841 53057 590
EBITDA marža 0,44770,40960,50250,58230,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 74126 69236 87841 53057 590
Finančná páka 1,051,061,071,071,10
Finančné účty 72 59859 32866 37266 52349 510
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9487-0,9469-0,9332-0,9387-0,9090
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94870,94690,93320,93870,9090
Hrubá marža 0,46110,45910,52290,52030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 35727 63435 75440 32256 728
Krátkodobé pohľadávky 17 60816 58417 34016 68824 888
Krátkodobé záväzky 6 1945 8986 8746 6889 708
Náklady na predaný tovar 34 24633 99333 80732 32132 407
Neobežný majetok 33 54637 21020 22126 57732 182
Obežný majetok 90 20675 91283 71283 21174 398
Obrat aktív 0,52360,56370,69210,63160,8825
Obrat neobežného majetku 1,931,723,572,612,93
Obrat obežného majetku 0,71920,84190,86220,83441,27
Odpisy 18 07213 29212 71220 5928 935
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 0366 6466 35610 2968 935
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 0366 6466 35610 2960,0000
Osobné náklady 11 0189 4468 5487 2810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3841 4581 1241 208862,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 326,00406,001 011261,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 99323 39730 17635 56845 335
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58590,52330,63640,60510,4631
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1998-0,1081-0,00210,52260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,91
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,783,174,495,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,321,801,336,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2046-0,1102-0,00210,53690,5248
Pohľadávky z obchodného styku 4 8915 3204 4584 00214 732
Pohotová likvidita II. stupeň 14,5912,9112,2312,467,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,8615,24644,57-2,77-1,96
Pridaná hodnota 30 62829 91738 37337 11061 930
Rýchla likvidita I. stupeň 11,7210,069,669,955,10
Služby 21 47320 97922 22123 92019 381
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 123 902113 369104 295109 935106 903
Spotreba materiálu… 12 77313 01411 5868 40113 026
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 64 87465 11072 18069 43194 337
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 2000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64 87463 91072 18069 43194 337
Účtovný cash flow 13 270-7 044-151,0037 27449 510
Vlastné imanie 117 544107 34597 330103 19497 180
Všetky záväzky 6 3586 0246 9656 7419 723
Výsledok hospodárenia 11 66914 60024 16620 93848 655
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 66914 60024 16620 93848 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 92110 10517 46414 97636 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 10517 46414 976-8 22953 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 28513 14223 04519 73547 797
Záväzky 6 3586 0246 9656 7419 723
Záväzky z obchodného styku 326,00406,001 011261,000,0000
Zisk pred zdanením 10 28513 14223 04519 73547 797
Zmena EBIT 0,78260,57031,17-2,710,6765

Činnosti firmy
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom hnuteľných vecí
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na prípravu použije priemyselne vyrábané..
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu..
Návrh, optimalizácia a realizácia informačných technológií
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Prevádzkovanie malých plavidiel
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky,..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Prevádzkovanie raftingu
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb..
Skladovanie a uskladňovanie
Ekonomické, organizačné poradenstvo
Ubytovacie služby
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh a..
Reklamná a propagačná činnosť
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Správa počítačových a datových sietí
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
Inštalácia a údržba software
Návrh a inštalácia počítačových technológií
Upratovacie služby