K.A.N., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 131 373161 396263 938202 411443 310
Bankové úvery 23 12025 0530,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,56520,73730,94730,67660,8948
Bežné bankové úvery 23 12025 0530,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 137,00239,001 208762,00124,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000700,00-840,00-840,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2189-2,72-0,82671,35-0,0497
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,34-14,694,325,943,92
Celkové tržby 12 211155 416882 860206 956270 217
Celkový dlh 187 489173 187213 765173 956353 786
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 2913 938-53 245-12 346-51 886
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,63-0,39420,0229-0,2951-0,2196
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 82921 11553 24512 34651 886
Čistý cash flow -12 286-32 13040 899-39 5404 489
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -41 966-60 23823 079-59 924-57 032
Čistý zisk -44 325-61 26420 178-61 069-59 334
Čistý zisk v minulom roku -61 26420 178-61 069-59 334-60 769
Cudzie zdroje 56 11611 791-49 473-29 295-90 364
Daň z príjmov 0,00000,00002 880960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 880960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 880960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 158271,3666,41171,07368,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 975206,0557,21170,15367,68
Doba obratu aktív 3 983379,05109,74356,98646,80
Doba obratu pohľadávok 3 158271,3666,41171,07368,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000371,671 149
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 368377,4693,74288,62497,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000263,35913,39
EBIT v minulom roku -60 23823 079-59 924-57 032-52 868
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -41 966-60 23823 079-59 924-57 032
EBITDA -29 690-10 15292 79633 51153 045
EBITDA marža -2,43-0,06530,10510,16190,1963
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -29 690-10 15292 79633 51153 045
Finančná páka -2,34-13,695,336,914,91
Finančné účty 8 82921 11553 24512 34651 886
Hrubá marža -0,8945-0,01090,08560,00210,2571
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -30 375-10 816102 49433 23752 787
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,350,99580,85420,80850,7694
Krátkodobé pohľadávky 104 165115 545159 73096 997252 406
Krátkodobé záväzky 177 076160 721225 460163 646341 098
Krytie dlhovej služby -12,59-9,894 419181,1439,53
Materiál 20,0069,0050,0044,0053,00
Nákladové úroky 2 3591 02621,00185,001 342
Nákladové úroky v minulom roku 1 02621,00185,001 3426 940
Náklady na predaný tovar 22 963157 103802 323206 512180 681
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000160 711108 392
Neobežný majetok 18 22224 42849 70592 262138 841
Obežný majetok 113 014136 729213 025109 387304 345
Obrat aktív 0,09160,96293,331,020,5643
Obrat neobežného majetku 0,66076,3617,662,241,80
Obrat obežného majetku 0,10651,144,121,890,8220
Obrat zásob 0,00000,00000,00003 6532 045
Odpisy 12 60650 43864 41093 158110 032
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 30325 21932 20546 57955 016
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 30325 21932 20546 57955 016
Osobné náklady 17 61517 3397 42718 12919 239
Ostatné náklady na finančnú činnosť 685,00664,00302,00274,00258,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 168 732155 464177 431115 952271 244
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -31 719-10 82684 58832 08950 698
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,34-4,620,4079-2,08-0,6566
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9182-89,240,6109-1,51-0,5534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,61-10,270,098340,830,2769
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,01-0,20670,0463-0,19110,0166
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00280,6411
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,6201-0,097410,170,02453,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3614-0,02491,050,00400,5375
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,02-0,20670,0466-0,19110,0179
Pohľadávky z obchodného styku 98 13787 734137 60696 475252 006
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56510,73690,94700,67630,8947
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,57-0,3670-1,210,7409-20,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,21-31,321 948-213,733,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,431,070,80990,85940,7981
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,34-14,694,325,943,92
Pridaná hodnota -10 923-1 68875 537444,0069 485
Primárna platobná neschopnosť 1,721,771,291,201,08
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,78995,200,4079-2,08-0,6566
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,31-17,062,305,196,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,31-17,062,305,196,67
Služby 21 423154 754796 44742 11068 157
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 131 373161 396263 938202 411443 310
Spotreba materiálu… 1 5402 3495 8763 6914 132
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 12025 0530,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 040155 415882 860206 956250 166
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00005 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000169 964111 968
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 040155 415877 86036 992138 198
Účtovný cash flow -12 286-32 13040 899-39 5404 489
Úročený dlh 23 12025 0530,00000,00000,0000
Úrokové krytie -17,79-58,711 099-323,91-42,50
Vlastné imanie -56 116-11 79149 47329 29590 364
Všetky záväzky 187 489173 187213 765173 956353 786
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,340,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -42 296-60 59022 603-59 647-56 987
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -42 296-60 59022 603-59 647-56 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -44 325-61 26420 178-61 069-59 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -61 26420 178-61 069-59 334-60 769
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -44 325-61 26423 058-60 109-58 374
Zásoby 20,0069,0050,0044,0053,00
Záväzky 187 489173 187213 765173 956353 786
Záväzky z obchodného styku 168 732155 464177 431115 952271 244
Zisk pred zdanením -44 325-61 26423 058-60 109-58 374
Zmena EBIT 0,6967-2,61-0,38511,051,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000010 7830,00000,0000