POMOC V NÚDZI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 57020 88219 95718 36916 332
Bežná likvidita III. stupeň 0,000070,7941,5831,1325,40
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2631-0,5286-0,5112-0,4707-0,4036
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000036,8920,7414,189,85
Celkové tržby 0,00005 7002 5003 0003 000
Celkový dlh 0,0000295,00480,00590,00643,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 570-10 882-9 957-8 369-6 332
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,19470,67880,69700,7607
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 57010 8829 9578 3696 332
Čistý cash flow 3 57010 8829 9578 3696 332
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 0171 4052 1772 6802 925
Čistý zisk -7 0171 1101 6972 0912 282
Čistý zisk v minulom roku 1 1101 6972 0912 2822 093
Cudzie zdroje -13 570-20 587-19 477-17 779-15 689
Daň z príjmov 0,0000295,00480,00589,00643,00
Daň z príjmov v minulom roku 295,00480,00589,00643,00590,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000295,00480,00589,00643,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000640,351 4601 2171 217
Doba obratu aktív 0,00001 3372 9142 2351 987
Doba obratu pohľadávok 0,0000640,351 4601 2171 217
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000018,8970,0871,7878,23
EBIT v minulom roku 1 4052 1772 6802 9252 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 0171 4052 1772 6802 925
EBITDA -6 9291 4952 2602 7603 000
EBITDA marža 0,00000,26230,90400,92001,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 9291 4952 2602 7603 000
Finančná páka 1,00001,011,021,031,04
Finančné účty 3 57010 8829 9578 3696 332
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9859-0,9759-0,9679-0,9606
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,98590,97590,96790,9606
Hrubá marža 0,00000,26230,90400,92001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 0171 4052 1772 6802 925
Krátkodobé pohľadávky 10 00010 00010 00010 00010 000
Krátkodobé záväzky 0,0000295,00480,00590,00643,00
Náklady na predaný tovar 359,004 205240,00240,000,0000
Obežný majetok 13 57020 88219 95718 36916 332
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0090,0083,0080,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 0171 1101 6972 0912 282
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,51710,05390,08710,11760,1455
Podiel EBIT k aktívam -0,51710,06730,10910,14590,1791
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,51710,06730,10910,14590,1791
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,51710,06820,11180,15070,1864
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,26310,52110,49890,45560,3877
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,913,982,792,11
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,913,982,792,11
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000070,7941,5831,1325,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,80-1,89-1,96-2,12-2,48
Pridaná hodnota -359,001 4952 2602 7603 000
Rentabilita aktív, ROA -0,51710,05320,08500,11380,1397
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,51710,05390,08710,11760,1455
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000036,8920,7414,189,85
Služby 359,004 195240,00240,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 57020 88219 95718 36916 332
Spotreba materiálu… 0,000010,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00005 7002 5003 0003 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00005 7002 5003 0003 000
Účtovný cash flow 3 57010 8829 9578 3696 332
Vlastné imanie 13 57020 58719 47717 77915 689
Všetky záväzky 0,0000295,00480,00590,00643,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,51710,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 9291 4952 2602 7603 000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 9291 4952 2602 7603 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 0171 1101 6972 0912 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1101 6972 0912 2822 093
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 0171 4052 1772 6802 925
Záväzky 0,0000295,00480,00590,00643,00
Zisk pred zdanením -7 0171 4052 1772 6802 925
Zmena EBIT -4,990,64540,81230,91621,09