Centroba s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 192 688167 521139 454130 80483 204
Bankové úvery 12 65216 326405,005 4090,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,186,4332,5117,905,21
Bežné bankové úvery 12 65216 326405,005 4090,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000313,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0749-0,0376-0,0547-0,1250-0,6475
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,030,84631,9710,472,71
Celkové tržby 90 98854 77833 10828 2020,0000
Celkový dlh 24 89022 7624 1696 88916 275
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 78,0010 879-6 998-10 085-43 337
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 5745 4477 40315 49443 337
Čistý cash flow 12 5745 4477 40315 49443 337
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 28012 26815 40316 84056 323
Čistý zisk 23 0399 47411 37012 31456 323
Čistý zisk v minulom roku 9 47411 37012 31444 6707 349
Cudzie zdroje -167 798-144 759-135 285-123 915-66 929
Daň z príjmov 6 2901 7213 6383 4980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 7213 6383 49812 7960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 2901 7213 6383 4980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 665,96963,881 4121 425181,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,9053,0925,8020,4148,68
Doba obratu aktív 772,971 1481 5371 731383,51
Doba obratu pohľadávok 665,96963,881 4121 425181,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000986,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,0944,0941,5019,5973,63
EBIT v minulom roku 12 26815 40316 84058 8687 349
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 28012 26815 40316 84056 323
EBITDA 37 78819 53016 69118 52772 375
EBITDA marža 0,41530,35650,50410,65690,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 78819 53016 69118 52772 375
Finančná páka 1,151,161,031,061,24
Finančné účty 12 5745 4477 40315 49443 337
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8708-0,8641-0,9701-0,9473-0,8044
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87080,86410,97010,94730,8044
Hrubá marža 0,44030,39960,55350,68690,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 56721 80816 51518 38372 304
Krátkodobé pohľadávky 166 013140 695128 054107 66839 464
Krátkodobé záväzky 12 2386 4363 7641 48015 975
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2295 0241 579646,000,0000
Krytie dlhovej služby 39,7418,2042,2618,020,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000046,00
Nákladové úroky 951,001 073395,001 0280,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 073395,001 0281 4020,0000
Náklady na predaný tovar 50 92231 39114 7838 2055 912
Neobežný majetok 13 95121 2293 9177 49244,00
Obežný majetok 178 737146 292135 537123 31282 847
Obrat aktív 0,47220,31800,23740,21080,9517
Obrat neobežného majetku 6,522,518,453,681 800
Obrat obežného majetku 0,50910,36420,24430,22360,9558
Odpisy 7 27810 6043 5753 5750,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 27810 6043 5753 5750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 221,00722,00176,00144,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 31720 07814 94515 88956 323
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12770,05880,08380,09520,8415
Podiel EBIT k aktívam 0,15710,07320,11050,12870,6769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,15710,07320,11050,12870,6769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16780,07620,11350,13020,8378
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06530,03250,05310,11850,5209
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13820,09940,22360,54940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000012,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,512,065,135,420,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13820,10220,22360,56180,5473
Pohľadávky z obchodného styku 8 7007 7502 3401 54210 562
Pohotová likvidita II. stupeň 7,186,4232,4917,885,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,34-26,58-18,27-8,00-1,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,225,0818,7415,070,0000
Pridaná hodnota 40 06621 88718 32519 37373 276
Primárna platobná neschopnosť 0,60100,64830,67480,41890,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,11960,05660,08150,09410,6769
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13730,06540,08400,09940,8415
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50520,23931,782,252,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,65871,170,24980,37180,2249
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,65871,170,24980,37180,2249
Služby 47 29128 88211 8594 5352 623
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 192 688167 521139 454130 80483 204
Spotreba materiálu… 3 6312 5092 9243 6703 289
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 65216 326405,005 4090,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 90 98854 77833 10827 57879 188
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 98853 27833 10827 57879 188
Účtovný cash flow 12 5745 4477 40315 49443 337
Úročený dlh 12 65216 326405,005 4090,0000
Úrokové krytie 31,8411,4338,9916,380,0000
Vlastné imanie 167 798144 759135 285123 91566 929
Všetky záväzky 24 89022 7624 1696 88916 275
Výsledok hospodárenia 30 51010 42613 11614 95272 375
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 51010 42613 11614 95272 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 0399 47411 37012 31456 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 47411 37012 31444 6707 349
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 32911 19515 00815 81273 147
Zásoby 150,00150,0080,00150,0046,00
Záväzky 24 89022 7624 1696 88916 275
Záväzky z obchodného styku 5 2295 0241 579646,000,0000
Zisk pred zdanením 29 32911 19515 00815 81273 147
Zmena EBIT 2,470,79650,91470,28617,66