2K ADVERTISING s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201320122011
Aktíva 13 05313 0530,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 9,699,690,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-1,120,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,699,690,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,000050 0750,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 3471 3470,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 053-13 0530,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 05313 0530,00000,00000,0000
Čistý cash flow 13 05313 0530,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00006 4120,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,00005 0670,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 0670,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -11 706-11 7060,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,00001 3450,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 3450,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 3450,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000095,140,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00009,820,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 4120,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00006 4120,00000,00000,0000
EBITDA 0,00006 5740,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00006 5740,00000,00000,0000
Finančná páka 1,121,120,00000,00000,0000
Finančné účty 13 05313 0530,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8968-0,89680,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89680,89680,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00006 4120,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 3471 3470,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000043 1410,00000,00000,0000
Obežný majetok 13 05313 0530,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00003,840,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00003,840,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000162,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00005 0670,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,54780,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,699,690,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8968-0,89680,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00006 9340,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,699,690,00000,00000,0000
Služby 0,000043 1410,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 05313 0530,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000050 0750,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000050 0750,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 13 05313 0530,00000,00000,0000
Vlastné imanie 11 70611 7060,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 3471 3470,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00006 5740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00006 5740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00005 0670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 0670,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00006 4120,00000,00000,0000
Záväzky 1 3471 3470,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00006 4120,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme..
Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, strojov a prístrojov v rozsahu..
Poradenstvo a sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy
Agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry v rozsahu voľnej..
Výroba, predaj, rozmnožovanie nahraných zvukových a zvukovoobrazových záznamov..
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Marketing a management v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Technické služby súvisiace s výrobou filmov a videozáznamov (zvuk, strih, dabing,..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej tvorby s výnimkou..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení a výstav v rozsahu..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Prenájom motorových vozidiel
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Nákup a predaj motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti