InStyle One, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 33 10116 5754 82416 4051 003
Bežná likvidita III. stupeň 1,460,02310,24530,81630,0813
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000598,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,000,07290,34070,07060,0231
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,450,01620,24530,01080,0212
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,07-4,50-1,39-6,54-1,09
Celkové tržby 381 17499 1840,000013 0000,0000
Celkový dlh 22 30921 30917 22719 36512 334
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 400-345,00-4 226-209,00-262,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 400345,004 226209,00262,00
Čistý cash flow 32 400345,004 226209,00262,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 7589 154-8 4824 016-8 079
Čistý zisk 15 0007 669-9 4423 056-8 079
Čistý zisk v minulom roku 16 245-9 4423 0555 30510 344
Cudzie zdroje -10 7924 73412 4032 96011 331
Daň z príjmov 2 7581 485960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 7581 485960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 598,00597,00598,00597,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,09860,54460,0000437,970,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000437,970,0000
Doba obratu aktív 31,7061,000,0000460,600,0000
Doba obratu pohľadávok 0,67132,740,0000454,730,0000
Doba splácania záväzkov 33,86115,860,00000,00001 884
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,3678,420,0000543,710,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 28,0130,030,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 245-8 4824 0156 26510 344
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 7589 154-8 4824 016-8 079
EBITDA 33 51011 236-8 2604 144-7 906
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 51011 236-8 2604 144-7 906
Finančná páka 3,07-3,50-0,3889-5,54-0,0885
Finančné účty 32 400345,004 226209,00262,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,32600,28562,570,180411,30
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,3260-0,2856-2,57-0,1804-11,30
Hrubá marža 0,10830,17870,00000,79300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 24311 094-8 4824 016-8 059
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67401,293,571,1812,30
Krátkodobé pohľadávky 103,00148,000,000015 599143,00
Krátkodobé záväzky 22 30921 30917 22719 36512 334
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 4565 5230,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 339 89081 4562 4562 6912 390
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 240 49067 1330,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000015 4850,00000,00000,0000
Obežný majetok 33 1011 0904 82416 405405,00
Obrat aktív 11,525,980,00000,79240,0000
Obrat neobežného majetku 0,00006,410,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 11,5290,990,00000,79240,0000
Odpisy 0,00001 9400,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 9400,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 7746 4925 8046 1650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 267,00142,00285,00128,00153,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000063,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 0009 609-9 4423 056-8 079
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,39-1,620,7613-1,030,7130
Podiel EBIT k aktívam 0,53650,5523-1,760,2448-8,05
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,53650,5523-1,760,2448-8,05
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,65-1,930,6839-1,360,7130
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97880,02080,87600,01270,2612
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,18830,3662-2,360,59800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,17170,26410,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,312,73-0,42321,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,312,10-0,42321,670,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000015 59995,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,460,02310,24530,81630,0813
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,333113,722,9314,1643,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67401,293,571,1812,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,07-4,50-1,39-6,54-1,09
Pridaná hodnota 41 28417 728-2 45610 309-2 390
Rentabilita aktív, ROA 0,45320,4627-1,960,1863-8,05
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,39-1,620,7613-1,030,7130
Rýchla likvidita I. stupeň 1,450,01620,24530,01080,0212
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,66571,90-2,094,67-1,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,66571,90-2,094,67-1,56
Služby 99 14214 1092 4562 6912 390
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 10116 5754 82416 4051 003
Spotreba materiálu… 258,00214,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 381 17499 1840,000013 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 209 69373 5580,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 171 48125 6260,000013 0000,0000
Účtovný cash flow 32 400345,004 226209,00262,00
Vlastné imanie 10 792-4 734-12 403-2 960-11 331
Všetky záväzky 22 30921 30917 22719 36512 334
Výsledok hospodárenia 18 0259 296-8 2604 144-7 906
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 0259 296-8 2604 144-7 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 0007 669-9 4423 056-8 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 245-9 4423 0555 30510 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 7589 154-8 4824 016-8 079
Záväzky 22 30921 30917 22719 36512 334
Záväzky z obchodného styku 18 4565 5230,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 17 7589 154-8 4824 016-8 079
Zmena EBIT 1,09-1,08-2,110,6410-0,7810
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 4850,00000,00000,00000,0000