2 PS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 39 87133 33534 88830 31630 929
Bežná likvidita III. stupeň 9,148,444,517,677,55
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000334,00630,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7771-0,6468-0,56150,0633-0,6966
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,256,312,86-0,41094,47
Celkové tržby 79 13868 71266 08661 6650,0000
Celkový dlh 4 0253 1736 4034 6764 622
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 857-19 509-15 995-18 580-18 325
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 85719 50915 99518 58018 325
Čistý cash flow 27 85719 50915 995-1 62318 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 72820 59719 14715 52113 547
Čistý zisk 21 73116 04714 37011 52513 547
Čistý zisk v minulom roku 16 04714 37011 52514 5908 654
Cudzie zdroje -35 846-30 162-28 485-25 640-26 307
Daň z príjmov 5 9974 5504 7773 9960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 5504 7773 9964 3860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 9974 5504 7773 9960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,0931,1347,5358,3955,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,9931,0847,5356,0755,69
Doba obratu aktív 183,89177,10192,69179,44187,36
Doba obratu pohľadávok 30,0931,1347,5358,3955,69
Doba obratu zásob 86,98114,1172,45185,52380,32
Doba splácania záväzkov 449,99470,74671,87476,4599,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,7316,4430,8423,3824,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 24,9397,83338,8980,940,0000
EBIT v minulom roku 20 59719 14715 52118 9768 654
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 72820 59719 14715 52113 547
EBITDA 30 34523 23720 87115 73018 689
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 34523 23720 87115 73018 689
Finančná páka 1,111,111,221,181,18
Finančné účty 27 85719 50915 99518 58018 325
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8990-0,9048-0,8165-0,8458-0,8506
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89900,90480,81650,84580,8506
Hrubá marža 0,73520,71580,74920,73850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 19823 06620 69515 52117 759
Krátkodobé pohľadávky 6 5245 8608 6059 8649 193
Krátkodobé záväzky 3 8443 0945 5833 9504 095
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 213,00643,002 8160,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 95819 52116 57616 12514 952
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 1182 3993 0333 0262 669
Neobežný majetok 4 7477 2169 6860,00000,0000
Obežný majetok 35 12426 11925 20229 98230 299
Obrat aktív 1,982,061,892,031,95
Obrat neobežného majetku 16,679,526,820,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,252,632,622,061,99
Obrat zásob 4,203,205,041,970,9597
Odpisy 2 4702 4701 5480,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4702 4701 5480,00000,0000
Osobné náklady 27 02925 15026 65827 0840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 147,00171,00176,00209,00930,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000671,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 20118 51715 91811 52513 547
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60620,53200,50450,44950,5150
Podiel EBIT k aktívam 0,69540,61790,54880,51200,4380
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,69540,61790,54880,51200,4380
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,76960,68110,65340,58870,5048
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69870,58520,45850,61290,5925
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46460,51140,53840,59470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,6620,5016,3215,053,03
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,151,961,861,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,971,781,761,680,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 5025 8508 6059 4739 193
Pohotová likvidita II. stupeň 8,948,204,417,296,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,29-1,55-1,7815,80-1,44
Pridaná hodnota 58 18049 18149 51045 54045 303
Rentabilita aktív, ROA 0,54500,48140,41190,38020,4380
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60620,53200,50450,44950,5150
Rýchla likvidita I. stupeň 7,256,312,864,704,47
Služby 8 1518 3718 1048 6728 442
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 87133 33534 88830 31630 929
Spotreba materiálu… 9 6898 7515 4394 4273 841
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 13868 70266 08661 66560 255
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 3722 965
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 13868 70266 08658 29357 290
Účtovný cash flow 27 85719 50915 995-1 62318 325
Vlastné imanie 35 84630 16228 48525 64026 307
Všetky záväzky 4 0253 1736 4034 6764 622
Výsledok hospodárenia 27 87520 76719 32315 73018 689
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 87520 76719 32315 73018 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 73116 04714 37011 52513 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 04714 37011 52514 5908 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 72820 59719 14715 52117 760
Zásoby 743,00750,00602,001 5382 781
Záväzky 4 0253 1736 4034 6764 622
Záväzky z obchodného styku 213,00643,002 816671,000,0000
Zisk pred zdanením 27 72820 59719 14715 52117 760
Zmena EBIT 1,351,081,230,81791,57