crooce.com - the internet company, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 69 55372 82048 43151 84244 747
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,110,91530,75750,3256
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2719-0,2290-0,82023,330,2004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,947,9419,11-68,59-2,81
Celkové tržby 89 23082 78467 99774 21179 814
Celkový dlh 63 73064 67346 02352 60969 461
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 583-1 866-1 975-2 556-4 953
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5831 8661 9752 5564 953
Čistý cash flow 1 5831 8661 9752 5564 953
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 6357 9874 4541 260-16 008
Čistý zisk -2 3245 7393 175-484,00-18 780
Čistý zisk v minulom roku 5 7393 175-484,00-18 780-26 986
Cudzie zdroje -5 823-8 147-2 408767,0024 714
Daň z príjmov 541,002 206960,00960,002 010
Daň z príjmov v minulom roku 2 206960,00960,002 0102 419
Daň z príjmov z bežnej činnosti 541,002 206960,00960,002 010
Dlhodobé pohľadávky 1 4091 200548,00125,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 252,08296,34203,07175,6383,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,6237,2132,2239,0848,52
Doba obratu aktív 292,81321,95260,54262,93245,01
Doba obratu pohľadávok 258,01301,65206,01176,2683,14
Doba obratu zásob 0,00000,0000425,460,00000,0000
Doba splácania záväzkov 3 8011 21916 4666 38311 435
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 256,63275,00240,26248,97338,61
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 043671,195 5101 5541 893
EBIT v minulom roku 7 9874 4541 260-16 008-24 210
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 6357 9874 4541 260-16 008
EBITDA 1 59812 49114 35911 833-6 467
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 59812 49114 35911 833-6 467
Efektívna daňová sadzba -0,30340,27770,23222,02-0,1199
Finančná páka 11,948,9420,11-67,59-1,81
Finančné účty 1 5831 8661 9752 5564 953
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0837-0,1119-0,04970,01480,5523
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08370,11190,0497-0,0148-0,5523
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 36112 26114 04311 331-6 992
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87640,85420,92220,94691,38
Krátkodobé pohľadávky 59 87767 02937 74834 62915 184
Krátkodobé záväzky 60 95962 20144 66249 09061 841
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 32 76634 26014 94511 94910 238
Krytie dlhovej služby 10,80297,4045,0115,09-8,49
Nákladové úroky 148,0042,00319,00784,00762,00
Nákladové úroky v minulom roku 42,00319,00784,00762,00357,00
Náklady na predaný tovar 75 98966 62645 59949 12153 611
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 85318 631990,002 8071 974
Neobežný majetok 6 6842 7257 00614 53224 610
Obežný majetok 62 86970 09541 42537 31020 137
Obrat aktív 1,251,131,401,391,49
Obrat neobežného majetku 12,9730,309,684,952,71
Obrat obežného majetku 1,381,181,641,933,31
Obrat zásob 0,00000,00000,85790,00000,0000
Odpisy 2 9994 2819 57010 0789 026
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9994 2819 57010 0789 026
Osobné náklady 2 1172 7606 9486 4116 538
Ostatné náklady na finančnú činnosť 237,00230,00316,00502,00525,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 675,0010 02012 7459 594-9 754
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,39910,70441,320,63100,7599
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,19020,75211,180,45780,9365
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19760,17320,31230,28060,5010
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,830,855122,488,146,61
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,065,773,203,562,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,092,261,351,390,8385
Pohľadávky z obchodného styku 7 9878 4175 9907 7058 861
Pohotová likvidita II. stupeň 1,011,110,88940,75750,3256
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,68-4,37-1,220,30014,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,7044,436,193,266,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91630,88810,95031,011,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,947,9419,11-68,59-2,81
Pridaná hodnota 10 71115 93222 25122 84613 050
Primárna platobná neschopnosť 4,104,072,491,551,16
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,39910,70441,320,63100,7599
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 39,885,183,214,45-10,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 39,885,183,214,45-10,74
Služby 56 10843 06734 56935 91938 724
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 55372 82048 43151 84244 747
Spotreba materiálu… 14 0284 92810 04010 39512 913
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 86 70082 55867 85071 96766 661
Tržby z predaja tovaru 6 04617 9031 0573 6562 810
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 65464 65566 79368 31163 851
Účtovný cash flow 1 5831 8661 9752 5564 953
Úrokové krytie -11,05190,1713,961,61-21,01
Vlastné imanie 5 8238 1472 408-767,00-24 714
Všetky záväzky 63 73064 67346 02352 60969 461
Výsledok hospodárenia -1 4018 2104 7891 755-15 493
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 4018 2104 7891 755-15 493
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 3245 7393 175-484,00-18 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 7393 175-484,00-18 780-26 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 7837 9454 135476,00-16 770
Zásoby 0,00000,00001 1540,00000,0000
Záväzky 63 73064 67346 02352 60969 461
Záväzky z obchodného styku 32 76634 26014 94511 94910 238
Zisk pred zdanením -1 7837 9454 135476,00-16 770
Zmena EBIT -0,20471,793,53-0,07870,6612