G - STAV, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 33 90835 83743 64570 24338 045
Bankové úvery 6,00-12,003,00-12,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,481,451,301,370,8177
Bežné bankové úvery 6,00-12,003,00-12,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,11-1,49-1,99-1,38-1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52850,66840,60230,51760,7905
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,102,223,302,671,53
Celkové tržby 3 54014 07215 03525 2000,0000
Celkový dlh 22 97424 71633 48851 11423 009
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 133-16 539-20 165-26 474-18 189
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,05280,0684-0,59680,13000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 13916 52720 16826 46218 189
Čistý cash flow 12 13916 52720 16826 46218 189
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -187,001 923-8 0134 237775,00
Čistý zisk -187,00963,00-8 9733 277775,00
Čistý zisk v minulom roku 964,00-8 9723 277817,001 099
Cudzie zdroje -10 934-11 121-10 157-19 129-15 036
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00230,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000019 231
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 618,7578,42119,709 7260,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 545,8578,42118,899 6940,0000
Doba obratu aktív 3 496793,48662,8035 60910 765
Doba obratu pohľadávok 618,7578,42119,709 7265 441
Doba obratu zásob 3 2890,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 7900,00000,00000,000041 168
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 368547,51508,5125 9186 510
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 61,530,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 924-8 0124 2371 0471 122
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -187,001 923-8 0134 237775,00
EBITDA -89,001 998-7 9314 3111 086
EBITDA marža -0,02510,1420-0,52750,17110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -89,001 998-7 9314 3111 086
Finančná páka 3,103,224,303,672,53
Finančné účty 12 13916 52720 16826 46218 189
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -187,001 923-8 0134 2371 006
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67740,69000,76720,72780,6048
Krátkodobé pohľadávky 6 0013 5427 88219 1860,0000
Krátkodobé záväzky 22 96824 72833 48551 12623 009
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 295,000,0000537,0019 0010,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000625,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000023,00
Náklady na predaný tovar 3 62912 07411 46620 864204,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 7500,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 33 90835 83743 64570 24338 045
Obrat aktív 0,10440,46000,55070,01030,0339
Obrat obežného majetku 0,10440,46000,55070,01030,0339
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0075,0082,0074,0080,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -187,00963,00-8 9733 277775,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01710,0867-0,88320,17140,0515
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01710,1731-0,78870,22160,0515
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,431,171,341,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,05090,00000,00000,00005,32
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,431,000,839136,7514,10
Pohľadávky z obchodného styku 5 2943 5427 82919 1230,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78960,81200,83760,89310,7905
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9007-0,6729-0,5036-0,7229-0,8267
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67750,68970,76730,72770,6048
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,102,223,302,671,53
Pridaná hodnota -89,001 4613 5694 3361 086
Primárna platobná neschopnosť 0,05570,00000,06860,99360,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01710,0866-0,88340,17130,0515
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52840,66870,60220,51770,7905
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -258,1312,37-4,2211,8621,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -258,1312,37-4,2211,8621,19
Služby 512,0010 2667 59117 041135,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 90835 83743 64570 24338 045
Spotreba materiálu… 1 3671 8083 8753 82369,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6,00-12,003,00-12,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 54016 48524 035720,001 290
Tržby z predaja tovaru 1 7600,00008 7560,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 78016 48515 279720,001 290
Účtovný cash flow 12 13916 52720 16826 46218 189
Úročený dlh 6,00-12,003,00-12,000,0000
Vlastné imanie 10 93411 12110 15719 12915 036
Všetky záväzky 22 97424 71633 48851 11423 009
Výsledok hospodárenia -89,001 998-7 9314 3111 086
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -89,001 998-7 9314 3111 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -187,00963,00-8 9733 277775,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 964,00-8 9723 277817,001 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -187,001 923-8 0134 2371 006
Zásoby 15 76815 76815 59524 595625,00
Záväzky 22 97424 71633 48851 11423 009
Záväzky z obchodného styku 295,000,0000537,0019 0010,0000
Zisk pred zdanením -187,001 923-8 0134 2371 006
Zmena EBIT -0,0972-0,2400-1,894,050,6907