PEDIA - MED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 80637 84014 89817 4097 284
Bežná likvidita III. stupeň 0,96400,82833,501,152,67
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,34-0,8117-0,6586-1,02-0,5604
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,79850,64092,350,83910,9174
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,681,270,28881,230,6336
Celkové tržby 34 48842 91632 67330 2130,0000
Celkový dlh 22 45221 1893 3389 6152 825
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 847-13 515-7 613-7 983-2 499
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 84713 5157 6137 9832 499
Čistý cash flow 17 84713 5157 6137 9832 499
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 9436 6855 3523 7821 901
Čistý zisk -3 2985 0923 7652 5831 901
Čistý zisk v minulom roku 5 0923 7652 583752,00-214,00
Cudzie zdroje -13 354-16 651-11 560-7 794-4 459
Daň z príjmov 355,001 5931 5871 1990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 5931 5871 1991 1660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 355,001 5931 5871 1990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,1538,8441,5136,2556,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,1538,8441,5136,2556,47
Doba obratu aktív 378,95371,82166,43210,3285,97
Doba obratu pohľadávok 39,1538,8441,5136,2556,47
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000079,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 236,55207,2136,16114,9432,15
EBIT v minulom roku 6 6855 3523 7821 918-80,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 9436 6855 3523 7821 901
EBITDA 3 3298 7088 3256 7613 063
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 3298 7088 3256 7613 063
Finančná páka 2,682,271,292,231,63
Finančné účty 17 84713 5157 6137 9832 499
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3730-0,4400-0,7759-0,4477-0,6122
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37300,44000,77590,44770,6122
Hrubá marža 0,59440,57360,66200,72930,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 16920 0998 2086 6382 945
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62420,55730,21730,54650,3740
Krátkodobé pohľadávky 3 6993 9533 7163 0014 785
Krátkodobé záväzky 22 35121 0883 2379 5142 724
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 62,00114,0071,0046,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000134,00
Náklady na predaný tovar 13 98812 52811 0428 17812 490
Neobežný majetok 14 26020 3723 5696 4250,0000
Obežný majetok 21 54617 46811 32910 9847 284
Obrat aktív 0,96320,98172,191,744,25
Obrat neobežného majetku 2,421,829,154,700,0000
Obrat obežného majetku 1,602,132,882,754,25
Odpisy 6 1125 0272 8562 8560,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 1125 0272 8562 8560,0000
Osobné náklady 11 40111 30210 37113 2260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 160,00149,00117,00123,00118,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 81410 1196 6215 4391 901
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49840,35720,51100,45860,3431
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55610,45910,47950,60020,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,51750,31490,23300,26420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,802,182,091,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,511,641,370,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,51750,36380,23300,26420,0808
Pohľadávky z obchodného styku 3 6993 9533 7163 0014 785
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96400,82833,501,152,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7482-1,23-1,52-0,9763-1,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62700,56000,22410,55230,3878
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,681,270,28881,230,6336
Pridaná hodnota 20 50024 61821 63122 03518 437
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79850,64092,350,83910,9174
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,742,430,40101,420,9223
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,742,430,40101,420,9223
Služby 6 5544 3105 5005 0064 847
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 80637 84014 89817 4097 284
Spotreba materiálu… 7 4348 2185 5423 1727 643
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 48842 91632 67330 21330 927
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 7700,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 48837 14632 67330 21330 927
Účtovný cash flow 17 84713 5157 6137 9832 499
Vlastné imanie 13 35416 65111 5607 7944 459
Všetky záväzky 22 45221 1893 3389 6152 825
Výsledok hospodárenia -2 7836 8345 4693 9053 063
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 7836 8345 4693 9053 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 2985 0923 7652 5831 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 0923 7652 583752,00-214,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 9436 6855 3523 7822 945
Záväzky 22 45221 1893 3389 6152 825
Záväzky z obchodného styku 62,00114,0071,0046,000,0000
Zisk pred zdanením -2 9436 6855 3523 7822 945
Zmena EBIT -0,44021,251,421,97-23,76
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 6170,00000,00000,0000