Jarabiny Invest, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 43 569 95827 465 94419 841 54918 602 32618 559 948
Bankové úvery 11 697 25053 0340,00006 777 4620,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,431,344,241,551,16
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00006 777 4620,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 4161 8100,00000,00001 037
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07612,26-1,47-0,01710,0016
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,86161,2651,3632,92-6,67
Celkové tržby 14 889 8738 023 369699 332676 8670,0000
Celkový dlh 28 345 79127 296 67519 462 59918 053 88721 834 712
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 362 860-122 330-558 2256 768 062-5 094
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 334 390175 364558 2259 4005 094
Čistý cash flow 1 159 026-382 861558 2259 4005 094
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 189 192-45 55233 104137 271-1 004 013
Čistý zisk 8 499-209 681-169 489-84 877-1 080 108
Čistý zisk v minulom roku -209 681-169 489-84 877-1 091 920-993 356
Cudzie zdroje -15 224 167-169 269-378 950-548 4393 274 764
Daň z príjmov 0,00004 1032 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 1032 8802 880960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 1032 8802 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 11 697 25053 0340,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 11 697 25053 0340,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000036 979
EBIT v minulom roku -45 55233 104137 271-864 051-920 582
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 189 192-45 55233 104137 271-1 004 013
EBITDA 482 44986 85880 861142 037-66 607
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 482 44986 85880 861142 037-66 607
Finančná páka 2,86162,2652,3633,92-5,67
Finančné účty 1 334 390175 364558 2259 4005 094
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 223 284-11 46042 074137 270-69 849
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38210,66370,19870,17600,6790
Krátkodobé pohľadávky 85 6164 12812 28295 36064 901
Krátkodobé záväzky 16 646 51918 227 8683 943 3973 273 45212 602 935
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 869 7373 270 5720,0000
Krytie dlhovej služby 2,670,54280,40490,6478-0,8753
Nákladové úroky 180 693160 026199 713219 26876 095
Nákladové úroky v minulom roku 160 026199 713219 268226 90972 774
Náklady na predaný tovar -490 602-110 064588 392502 730-93 454
Neobežný majetok 3 080 0323 097 0763 106 5233 029 0003 963 165
Obežný majetok 40 488 51024 367 05816 735 02615 573 32614 595 746
Odpisy 34 09234 0928 9720,0000934 165
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 04617 0468 9720,0000934 165
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 04617 0460,00000,00000,0000
Osobné náklady 3 2208 8540,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259 16598 31838 7874 7673 242
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 410 57610 031 1850,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 591-175 589-160 517-84 877-145 943
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0003-0,9432-0,4473-0,01160,3298
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0778-0,04770,79820,01390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7513
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 152,3612,430,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 13,152,5611,990,00000,1000
Pohľadávky z obchodného styku 35 6164 1287 3420,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,140,4421-0,6788-58,34642,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,41-2,392,800,04290,0669
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65060,99380,98090,97051,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,86161,2651,3632,92-6,67
Pridaná hodnota 490 602110 064107 561163 79293 454
Primárna platobná neschopnosť 460,762 430527,070,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0006-1,24-0,4473-0,15480,3298
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 58,75314,27240,69127,11-327,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 58,75314,27240,69127,11-327,81
Služby 14 390 3177 912 851570 528501 480121 989
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 569 95827 465 94419 841 54918 602 32618 559 948
Spotreba materiálu… 20,00132,0017 8641 2502 407
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 697 25053 0340,00006 777 4620,0000
Účtovný cash flow 1 159 026-382 861558 2259 4005 094
Úročený dlh 11 697 25053 0340,00006 777 4620,0000
Úrokové krytie 1,05-0,28470,16580,6260-13,19
Vlastné imanie 15 224 167169 269378 950548 439-3 274 764
Všetky záväzky 28 345 79127 296 67519 462 59918 053 88721 834 712
Výsledok hospodárenia 448 35752 76671 889142 037-1 000 772
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 448 35752 76671 889142 037-1 000 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 499-209 681-169 489-84 877-1 080 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -209 681-169 489-84 877-1 091 920-993 356
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 499-205 578-166 609-81 997-1 080 108
Zásoby 39 068 50424 187 56616 164 51915 468 56614 525 751
Záväzky 28 345 79127 296 67519 462 59918 053 88721 834 712
Záväzky z obchodného styku 16 410 57610 031 1853 869 7373 270 5720,0000
Zisk pred zdanením 8 499-205 578-166 609-81 997-1 080 108
Zmena EBIT -4,15-1,380,2412-0,15891,09
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 14 880 9398 023 0470,00000,0000217 850
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 14 880 9398 023 0470,00000,0000217 850