BALTY s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 432 021441 057450 752380 245388 931
Bankové úvery 66,0022,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,43310,51920,19950,28410,2630
Bežné bankové úvery 66,0022,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 765
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,0911,82-2,58-2,43-3,34
Celkové tržby 52 02355 64741 34718 4290,0000
Celkový dlh 396 280406 665736 142645 483555 282
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 233-7 582-650,00-1 590-2 363
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0584-0,0039-0,4874-2,670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2997 604650,001 5902 363
Čistý cash flow 1 2997 604650,001 5902 363
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 01711 249-12 130-40 067-29 810
Čistý zisk 3 039-218,00-20 153-49 164-41 401
Čistý zisk v minulom roku -218,00-20 153-49 164-49 723-45 294
Cudzie zdroje -35 741-34 392285 390265 238166 351
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 6005 6195 6195 6190,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,70128,76142,951 163297,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 169,22127,85141,881 048249,16
Doba obratu aktív 3 0352 8933 9797 5316 697
Doba obratu pohľadávok 209,04165,61192,551 275297,14
Doba obratu zásob 7 7863 86411 97813 2187 985
Doba splácania záväzkov 23 2429 83571 99980 5718 020
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 8211 4134 4919 9516 131
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 2782 5776 5416 9660,0000
EBIT v minulom roku 11 249-12 130-40 067-38 935-30 679
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 01711 249-12 130-40 067-29 810
EBITDA 32 46431 57724 081-5 5864 689
EBITDA marža 0,62400,56750,5824-0,30310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 46431 57724 081-5 5864 689
Efektívna daňová sadzba 0,00001,29-0,0500-0,01990,0000
Finančná páka 12,0912,82-1,58-1,43-2,34
Finančné účty 1 2997 604650,001 5902 363
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0827-0,07800,63310,69750,4277
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08270,0780-0,6331-0,6975-0,4277
Hrubá marža 0,65930,58010,5944-0,29370,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 28331 33523 799-5 8724 282
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60020,48851,131,320,9155
Krátkodobé pohľadávky 24 15919 63016 19358 73317 256
Krátkodobé záväzky 259 286215 435508 729502 411356 052
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 58 88056 45746 21743 4390,0000
Krytie dlhovej služby 3,623,013,41-0,68650,4045
Nákladové úroky 8 97810 5077 0638 13711 591
Nákladové úroky v minulom roku 10 5077 0638 1379 82814 615
Náklady na predaný tovar 17 66423 36816 77123 84116 204
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 0727 9952 5792 2763 120
Neobežný majetok 314 103323 569343 655231 883295 291
Obežný majetok 117 918117 488107 097148 36287 875
Odpisy 20 26620 08635 92934 19534 093
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 26620 08635 92934 19534 093
Ostatné náklady na finančnú činnosť 181,00242,00282,00286,00407,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 30519 86815 776-14 969-7 308
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06960,04990,20920,3280-0,9067
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,424,049,53-2,380,3081
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,691,610,6840-0,15830,1465
Pohľadávky z obchodného styku 24 09019 49116 07252 89814 470
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,51-4,52439,06166,8270,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,14470,72370,09200,19540,2039
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91730,92201,631,701,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,0911,82-2,58-2,43-3,34
Pridaná hodnota 34 29732 27924 576-5 4124 993
Primárna platobná neschopnosť 2,442,902,880,82120,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,2112,8830,57-115,55118,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,2112,8830,57-115,55118,42
Služby 6 0687 9179 83116 4349 842
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 432 021441 057450 752380 245388 931
Spotreba materiálu… 7 5247 4564 3615 1313 242
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 66,0022,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 96155 64741 34718 42921 197
Tržby z predaja tovaru 3 4753 7202 9383 1883 667
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 48651 92738 40915 24117 530
Účtovný cash flow 1 2997 604650,001 5902 363
Úročený dlh 66,0022,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,341,07-1,72-4,92-2,57
Vlastné imanie 35 74134 392-285 390-265 238-166 351
Všetky záväzky 396 280406 665736 142645 483555 282
Výsledok hospodárenia 12 19811 491-11 848-39 781-29 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 19811 491-11 848-39 781-29 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 039-218,00-20 153-49 164-41 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -218,00-20 153-49 164-49 723-45 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 039742,00-19 193-48 204-41 401
Zásoby 86 86084 63584 63582 42068 256
Záväzky 396 280406 665736 142645 483555 282
Záväzky z obchodného styku 58 88056 45746 21743 4390,0000
Zisk pred zdanením 3 039742,00-19 193-48 204-41 401
Zmena EBIT 1,07-0,92740,30271,030,9717