P L INVEST GROUP, s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009