CENTRAL EUROPE INVESTMENT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 11118 11118 11118 12618 520
Bežná likvidita III. stupeň 1,301,301,351,401,54
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,55-1,55-1,39-1,26-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46820,46820,48500,50350,5767
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,313,312,862,511,84
Celkový dlh 13 90513 90513 42512 96012 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 511-6 511-6 511-6 526-6 920
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5116 5116 5116 5266 920
Čistý cash flow 6 5116 5116 5116 5266 920
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-874,00-120,00
Cudzie zdroje -4 206-4 206-4 686-5 166-6 520
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-394,00-120,00
Finančná páka 4,314,313,863,512,84
Finančné účty 6 5116 5116 5116 5266 920
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76780,76780,74130,71500,6479
Krátkodobé pohľadávky 11 60011 60011 60011 60011 600
Krátkodobé záväzky 13 90513 90513 42512 96012 000
Obežný majetok 18 11118 11118 11118 12618 520
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,301,301,351,401,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6460-0,6460-0,7197-0,7916-0,9422
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76780,76780,74130,71500,6479
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,313,312,862,511,84
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46820,46820,48500,50350,5767
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 11118 11118 11118 12618 520
Účtovný cash flow 6 5116 5116 5116 5266 920
Vlastné imanie 4 2064 2064 6865 1666 520
Všetky záväzky 13 90513 90513 42512 96012 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-874,00-120,00
Záväzky 13 90513 90513 42512 96012 000