Green investments, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 244 759213 043277 731372 969322 165
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 369
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,58523,41-0,1555-0,6344-0,0515
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,50-64,505,473,753,42
Celkové tržby 138 46555 72174 553112 7490,0000
Celkový dlh 229 922216 398234 786294 418249 346
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 682-11 440-6 679-49 830-3 747
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1314-0,8309-0,47760,00470,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 68211 4406 67949 8303 747
Čistý cash flow 8 68211 4406 67949 8303 747
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 192-45 340-34 6461 515-16 605
Čistý zisk 18 192-46 300-35 606535,00-16 605
Čistý zisk v minulom roku -46 300-35 606535,005 198-24 609
Cudzie zdroje -14 8373 355-42 945-78 551-72 819
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00980,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00980,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00980,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 181,0835,08284,08288,0964,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 181,0833,03284,08285,3864,15
Doba obratu aktív 700,991 7501 6021 3981 419
Doba obratu pohľadávok 181,0835,08284,08288,0964,15
Doba splácania záväzkov 182 6770,00000,00000,00001 336
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 657,921 7781 3551 1041 098
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3780,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -45 340-34 6461 5156 158-24 609
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 192-45 340-34 6461 515-16 605
EBITDA 42 757-20 767-9 99926 9006 040
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 757-20 767-9 99926 9006 040
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0212-0,02770,64690,0000
Finančná páka 16,50-63,506,474,754,42
Finančné účty 8 68211 4406 67949 8303 747
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 675-20 857-10 16425 9984 947
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93861,020,84540,78940,7740
Krátkodobé pohľadávky 63 2274 27049 23676 84014 567
Krátkodobé záväzky 229 722216 398234 786294 418249 346
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 991713,002 3966 1260,0000
Náklady na predaný tovar 77 01752 44265 34262 71568 129
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 459,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 172 850197 333221 816246 299302 482
Obežný majetok 71 90915 71055 915126 67018 314
Obrat aktív 0,52070,20850,22780,26100,2573
Obrat neobežného majetku 0,73730,22510,28520,39530,2740
Obrat obežného majetku 1,772,831,130,76854,53
Odpisy 24 48324 48324 48324 48321 552
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 48324 48324 48324 48321 552
Osobné náklady 17 84722 20716 11620 5030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 82,0090,00165,00902,001 093
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 675-21 817-11 12325 0184 947
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,2313,80-0,82910,0068-0,2280
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,2113,51-0,80680,0193-0,2280
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,3539-2,77-7,740,59190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 109,860,00000,00000,00000,2165
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,83-0,3608-0,12921,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,19-0,1716-0,05130,77000,6845
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06810,25750,10560,51190,0452
Pohľadávky z obchodného styku 63 2274 02149 23676 11614 567
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,710,2933-6,43-1,58-19,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93941,020,84540,78940,7740
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,50-64,505,473,753,42
Pridaná hodnota 50 427-8 013-2 08234 63714 753
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,2313,80-0,82910,0068-0,2280
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,38-10,42-23,4810,9441,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,38-10,42-23,4810,9441,28
Služby 12 37510 68011 1749 8277 840
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 244 759213 043277 731372 969322 165
Spotreba materiálu… 64 18341 76254 16852 88860 289
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 127 44444 42963 26097 35282 882
Tržby z predaja tovaru 464,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 126 98044 42963 26097 35282 882
Účtovný cash flow 8 68211 4406 67949 8303 747
Vlastné imanie 14 837-3 35542 94578 55172 819
Všetky záväzky 229 922216 398234 786294 418249 346
Výsledok hospodárenia 18 274-45 250-34 4822 417-15 512
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 274-45 250-34 4822 417-15 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 192-46 300-35 606535,00-16 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -46 300-35 606535,005 198-24 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 192-45 340-34 6461 515-16 605
Záväzky 229 922216 398234 786294 418249 346
Záväzky z obchodného styku 2 991713,002 3966 1260,0000
Zisk pred zdanením 18 192-45 340-34 6461 515-16 605
Zmena EBIT -0,40121,31-22,870,24600,6748