COKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 0283 2924 3026 6669 545
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,23-1,25-1,62-2,61-2,82
Celkové tržby 16 69912 09211 01413 28411 041
Celkový dlh 16 14316 52311 28510 80714 798
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 8834 173-304,00-1 121-2 302
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0069-0,5167-0,25820,08370,0431
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 617,00327,00304,001 1212 302
Čistý cash flow 617,00327,00304,001 1212 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 116,00-5 768-2 3641 592956,00
Čistý zisk 116,00-6 248-2 8441 112476,00
Čistý zisk v minulom roku -6 248-2 8441 112475,002 428
Cudzie zdroje 13 11513 2316 9834 1415 253
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,7089,50116,65109,00150,91
Doba obratu aktív 66,1899,37142,57183,16315,54
Doba obratu pohľadávok 52,7089,50116,65109,00150,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 245,40351,24372,99298,59491,18
EBIT v minulom roku -5 768-2 3641 592955,002 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 116,00-5 768-2 3641 592956,00
EBITDA 288,00-5 119-1 1682 7882 150
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 288,00-5 119-1 1682 7882 150
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0832-0,20300,30150,5021
Finančná páka -0,2309-0,2488-0,6161-1,61-1,82
Finančné účty 617,00327,00304,001 1212 302
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,334,021,620,62120,5503
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,33-4,02-1,62-0,6212-0,5503
Hrubá marža 0,54630,23310,26560,33750,3458
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 116,00-5 290-1 2642 6922 056
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,713,532,621,631,56
Krátkodobé finančné výpomoci 4 5004 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 4112 9653 5203 9674 565
Krátkodobé záväzky 11 22711 63611 25510 86714 858
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 182,00262,00187,00155,00175,00
Náklady na predaný tovar 7 5769 2738 0898 8017 223
Neobežný majetok 0,00000,0000478,001 5782 678
Obežný majetok 3 0283 2923 8245 0886 867
Obrat aktív 5,513,672,561,991,16
Obrat neobežného majetku 0,00000,000023,048,424,12
Obrat obežného majetku 5,513,672,882,611,61
Odpisy 0,0000478,001 1001 1001 100
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000478,001 1001 1001 100
Osobné náklady 8 6557 7634 0181 4771 360
Ostatné náklady na finančnú činnosť 172,00171,0096,0096,0094,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116,00-5 770-1 7442 2121 576
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01350,71560,4073-0,2685-0,0906
Podiel EBIT k aktívam 0,0383-1,75-0,54950,23880,1002
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0383-1,75-0,54950,23880,1002
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01410,69130,3400-0,3790-0,1799
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94872,751,370,32950,3562
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,050,36310,72803,042,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,34210,57151,741,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 21,2640,4622,973,692,28
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,491,370,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,335,022,621,621,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,23-1,25-1,62-2,61-2,82
Pridaná hodnota 9 1232 8192 9254 4833 818
Rentabilita aktív, ROA 0,0383-1,90-0,66110,16680,0499
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 56,05-3,23-9,663,886,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 56,05-3,23-9,663,886,88
Služby 796,00849,001 020874,00866,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 0283 2924 3026 6669 545
Spotreba materiálu… 6 7808 4247 0697 9276 357
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 5004 5000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 69912 09211 01413 28411 041
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 69912 09211 01413 28411 041
Účtovný cash flow 617,00327,00304,001 1212 302
Úročený dlh 4 5004 5000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -13 115-13 231-6 983-4 141-5 253
Všetky záväzky 16 14316 52311 28510 80714 798
Výsledok hospodárenia 288,00-5 597-2 2681 6881 050
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 288,00-5 597-2 2681 6881 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116,00-6 248-2 8441 112476,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 248-2 8441 112475,002 428
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 116,00-5 768-2 3641 592956,00
Záväzky 16 14316 52311 28510 80714 798
Záväzky z obchodného styku 182,00262,00187,00155,00175,00
Zisk pred zdanením 116,00-5 768-2 3641 592956,00
Zmena EBIT -0,02012,44-1,481,670,3937

Činnosti firmy
Služby súvisiace s databázami
Organizovanie školení, kurzov a seminárov
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Prevádzkovanie sauny a solária
Modelovanie nechtov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Marketing a manažment
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Kozmetické služby
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Tvorba a aktualizácia www stránok
Čistiace a upratovacie práce
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Manikúra
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Koloristické a vizážistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav
Neverejné skladovanie
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť