FINANC PARTNERS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 406 8804 390 4794 565 6085 029 3183 883 537
Bežná likvidita III. stupeň 2,463,612,792,132,13
Časové rozlíšenie aktív 3 5301 0840,00000,0000250,00
Časové rozlíšenie pasív 570 363593 2420,00000,0000852 877
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,93-0,7089-0,0263-0,8621-2,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -40,781,310,03210,68073,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 43,117,754,023,8013,31
Celkové tržby 1 552 355800 55957 599157 8270,0000
Celkový dlh 3 749 5493 363 3983 656 3843 982 5402 818 902
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 264 479-116 492228 857-902 420-511 883
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2234-0,5938-2,39-0,15430,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 76 521331 49223 943902 420511 883
Čistý cash flow -254 971307 54923 943902 420511 883
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -147 002-244 851-92 576289 177172 299
Čistý zisk -346 869-475 384-137 553-24 35411 649
Čistý zisk v minulom roku -475 384-137 553-24 354489 37461 134
Cudzie zdroje -86 968-433 839-909 224-1 046 778-211 758
Daň z príjmov 7 5085 5331 9772 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 5331 9772 8818 0590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 5085 5331 9772 8810,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 278 7000,00001 604 2112 057 2301 679 367
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 3442 27725 7615 4360,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 196,4453,01407,80126,030,0000
Doba obratu aktív 7 9153 05942 55514 4880,0000
Doba obratu pohľadávok 5 6412 27740 71411 3620,0000
Doba obratu zásob 555,1277,560,000092,300,0000
Doba splácania záväzkov 10,95109,317 4673 3522 921
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,23163,886 9603 8190,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000105,02462,94944,080,0000
EBIT v minulom roku -244 851-92 576289 177816 957172 434
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -147 002-244 851-92 576289 177172 299
EBITDA -458 107-497 273-364 552-72 56736 507
EBITDA marža -0,2951-0,6212-6,33-0,45980,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -458 107-497 273-364 552-72 56736 507
Finančná páka 50,6710,125,024,8018,34
Finančné účty 76 521331 49223 943902 420511 883
Hrubá marža -0,0397-0,4067-3,82-0,24120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 232 177-162 489-361 638-54 82335 545
Krátkodobé finančné výpomoci 341 000215 000252 8000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 861 9353 268 0112 763 8711 887 0581 645 769
Krátkodobé záväzky 6 253235 243746 6991 325 663162 079
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000046 294373 3400,0000
Krytie dlhovej služby -0,6006-0,6077-8,48-0,23360,0360
Nákladové úroky 192 359225 00043 000310 650160 650
Nákladové úroky v minulom roku 225 00043 000310 650319 524111 300
Náklady na predaný tovar 264 873849 534258 943164 78020 252
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 208 419785 50036 500144 3410,0000
Neobežný majetok 869 214622 970173 583146 11046 268
Obežný majetok 3 534 1363 766 4254 392 0254 883 2083 837 019
Obrat neobežného majetku 0,23380,84100,22560,86720,0000
Obrat zásob 0,65754,710,00003,950,0000
Odpisy 31 55830 17823 30812 07820 671
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 77915 08923 30812 07820 671
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 77915 0890,00000,00000,0000
Osobné náklady 29 47026 39621 8209 2410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 208816,001 0861 256962,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000226 0130,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -315 311-445 206-114 245-12 27632 320
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8105-0,7327-0,1184-0,02330,0550
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,16420,38420,41575,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,2958-0,4145-6,02-0,2638-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,09-12,33-10,07-4,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,01-5,76-4,87-1,79-0,9797
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,250,58700,61147,120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 109 37676 09643 75243 75273 152
Pohotová likvidita II. stupeň 2,123,452,792,102,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3411-1,41-37,97-1,16-0,4137
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,331,370,55682,903,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85080,76610,80090,79190,7259
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 43,117,754,023,8013,31
Pridaná hodnota -61 649-325 589-219 783-38 072-20 252
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,971,068,530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,99-1,10-0,1513-0,02330,0550
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08340,31770,02400,68070,5043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,18-6,76-10,03-54,8877,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,18-6,76-10,03-54,8877,22
Služby 25 23351 576212 88212 89910 068
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 406 8804 390 4794 565 6085 029 3183 883 537
Spotreba materiálu… 31 22112 4589 5617 54010 184
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 341 000215 000252 8000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 548 970691 74541 160136 2080,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 345 746167 8002 0009 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 170 900506 33338 000126 2080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 32417 6121 160500,000,0000
Účtovný cash flow -254 971307 54923 943902 420511 883
Úročený dlh 341 000215 000252 8000,00000,0000
Úrokové krytie -0,7642-1,09-2,150,93091,07
Vlastné imanie 86 968433 839909 2241 046 778211 758
Všetky záväzky 3 749 5493 363 3983 656 3843 982 5402 818 902
Výnosy budúcich období dlhodobé 570 363593 2420,00000,0000852 877
Výsledok hospodárenia -470 755-516 902-385 860-79 924-60 523
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -470 755-516 902-385 860-79 924-60 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -346 869-475 384-137 553-24 35411 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -475 384-137 553-24 354489 37461 134
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -339 361-469 851-135 576-21 47317 772
Zásoby 316 980166 9220,000036 5000,0000
Záväzky 3 749 5493 363 3983 656 3843 982 5402 818 902
Záväzky z obchodného styku 0,0000226 01346 294373 3400,0000
Zisk pred zdanením -339 361-469 851-135 576-21 47317 772
Zmena EBIT 0,60042,64-0,32010,35400,9992
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 326 836157 2510,00004 77976 359