MADE IN NOVA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 84 19881 55078 60527 9890,0000
Bankové úvery 40 37546 07551 7757 6500,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,881,601,402,400,0000
Bežné bankové úvery 40 37546 07551 7757 6500,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,33-1,06-1,14-0,02040,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,756,716,010,08060,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,181,712,550,76090,0000
Celkové tržby 65 09168 66458 40849 4340,0000
Celkový dlh 45 53551 49856 49112 0940,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 00114 16426 6757 3260,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 37631 91125 100324,000,0000
Čistý cash flow 51 37631 91125 100324,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 70613 22310 7615 8880,0000
Čistý zisk 8 6118 4296 2193 7340,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 4296 2193 7342 9600,0000
Cudzie zdroje -38 663-30 052-22 114-15 8950,0000
Daň z príjmov 2 3272 3211 7851 0530,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 3211 7851 053835,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3272 3211 7851 0530,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 241,71367,24476,52302,330,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,22155,42211,80202,840,0000
Doba obratu aktív 620,05603,33700,07305,870,0000
Doba obratu pohľadávok 241,71367,24476,52302,330,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000744,810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,2035,2137,2143,950,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000131,670,0000
EBIT v minulom roku 13 22310 7615 8884 8110,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 70613 22310 7615 8880,0000
EBITDA 12 45213 00411 3386 4890,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 45213 00411 3386 4890,0000
Finančná páka 2,182,713,551,760,0000
Finančné účty 51 37631 91125 100324,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4592-0,3685-0,2813-0,56790,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45920,36850,28130,56790,0000
Hrubá marža 0,55330,46460,34470,31600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 18212 75810 3335 8880,0000
Krátkodobé pohľadávky 32 82249 63953 50527 6650,0000
Krátkodobé záväzky 4 3724 7594 1784 0220,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 161,00108,00261,00711,000,0000
Krytie dlhovej služby 7,045,264,115,890,0000
Nákladové úroky 1 7682 4732 7571 1010,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 4732 7571 1011 0160,0000
Náklady na predaný tovar 13 54617 43620 85017 7780,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00001 9710,0000
Obežný majetok 84 19881 55078 60527 9890,0000
Obrat aktív 0,58870,60500,52141,190,0000
Obrat obežného majetku 0,58870,60500,52141,190,0000
Osobné náklady 32 68030 85425 96024 9050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 270,00246,001 005601,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 6118 4296 2193 7340,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61020,39130,31930,01160,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90730,96721,291,590,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,78930,46470,42970,00660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00007,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,030,77550,62730,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,030,77550,62730,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,040,64680,61240,00970,0000
Pohľadávky z obchodného styku 11 16521 00723 78118 5610,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,881,601,402,400,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7526-0,9417-0,8810-49,060,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,0612,909,100,29430,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,47950,56500,65870,27330,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54080,63150,71870,43210,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,181,712,550,76090,0000
Pridaná hodnota 36 01831 90020 13315 6220,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,150,62770,44860,02780,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,663,964,981,860,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,663,964,981,860,0000
Služby 9 75912 43417 50113 3620,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 19881 55078 60527 9890,0000
Spotreba materiálu… 3 7875 0023 3492 4450,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 37546 07551 7757 6500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 56449 33640 98333 4000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00002 0700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 56449 33640 98331 3300,0000
Účtovný cash flow 51 37631 91125 100324,000,0000
Úročený dlh 40 37546 07551 7757 6500,0000
Úrokové krytie 7,195,353,905,350,0000
Vlastné imanie 38 66330 05222 11415 8950,0000
Všetky záväzky 45 53551 49856 49112 0940,0000
Výsledok hospodárenia 12 45213 00411 3386 4890,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 45213 00411 3386 4890,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 6118 4296 2193 7340,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 4296 2193 7342 9600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 93810 7508 0044 7870,0000
Záväzky 45 53551 49856 49112 0940,0000
Záväzky z obchodného styku 161,00108,00261,00711,000,0000
Zisk pred zdanením 10 93810 7508 0044 7870,0000
Zmena EBIT 0,96091,231,831,220,0000