BEAUTY SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 11310 6497 91817 14722 737
Bankové úvery 910,002 2625 30710 5180,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,700,71802,9910,212,57
Bežné bankové úvery 910,00829,00157,00328,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 795
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,35-3,61-15,65-2,74-2,50
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,940,80523,2113,092,27
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,79826,0017,122,152,99
Celkové tržby 20 0959 28820 80919 1770,0000
Celkový dlh 7 5969 1277 48111 69917 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 957-3 233-1 533-4 408-14 240
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1267-0,5867-0,2408-0,00110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 8675 4956 84014 92614 240
Čistý cash flow 12 8675 4956 84014 92614 240
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 240-4 387-3 7041 7851 647
Čistý zisk 2 546-5 449-5 010-22,00358,00
Čistý zisk v minulom roku -5 449-5 010-22,00-231,002 002
Cudzie zdroje -9 517-1 522-437,00-5 448-5 701
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00001 4335 15010 1900,0000
Dlhodobý dlh 0,00001 4335 15010 1900,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,07270,00000,00001,221,30
Doba obratu aktív 310,84418,48138,89326,36448,74
Doba obratu pohľadávok 0,07270,00000,00001,221,30
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000301,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,70268,1737,4121,70123,57
EBIT v minulom roku -4 387-3 7041 7851 7353 126
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 240-4 387-3 7041 7851 647
EBITDA 4 628-2 238-2 1944 1314 734
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 628-2 238-2 1944 1314 734
Efektívna daňová sadzba 0,1586-0,0966-0,10601,050,0000
Finančná páka 1,807,0018,123,153,99
Finančné účty 12 8675 4956 84014 92614 240
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5561-0,1429-0,0552-0,3177-0,2507
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55610,14290,05520,31770,2507
Hrubá marža 0,42530,01980,13710,51430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 152-3 005-2 6253 7144 250
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38830,64080,26940,06650,2754
Krátkodobé pohľadávky 4,000,00000,000064,0066,00
Krátkodobé záväzky 6 6456 8242 1331 1406 261
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 109,004 4761 354210,000,0000
Krytie dlhovej služby 21,63-3,85-2,663,113,67
Nákladové úroky 214,00582,00826,001 3271 289
Nákladové úroky v minulom roku 582,00826,001 3271 4861 124
Náklady na predaný tovar 11 5499 10417 9569 3147 587
Neobežný majetok 4 2425 1541 0782 1576 636
Obežný majetok 12 8715 4956 84014 99014 306
Obrat aktív 1,170,87222,631,120,8134
Obrat neobežného majetku 4,741,8019,308,892,79
Obrat obežného majetku 1,561,693,041,281,29
Odpisy 912,001 3821 0791 9292 550
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 912,001 3821 0791 9292 550
Osobné náklady 3 8482 4044 9195 2700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 476,00767,00431,00417,00484,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 458-4 067-3 9311 9072 908
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2442-1,44-0,8722-0,00140,0628
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3095-1,15-0,64030,11150,1000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75190,51600,86390,87050,6263
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,450313,071,720,53430,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,64030,59160,32870,77830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,44
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,220,07650,58001,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,800,04860,47571,374,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,64030,59160,32870,77830,7700
Pohotová likvidita II. stupeň 1,700,71802,9910,212,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7396-0,2770-0,0639-0,3650-0,4004
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 60,139,448,2811,2511,05
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,05320,21240,67020,61340,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44390,85710,94480,68230,7493
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,79826,0017,122,152,99
Pridaná hodnota 8 546184,002 8539 86310 907
Rentabilita aktív, ROA 0,1488-0,5117-0,6327-0,00130,0157
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2675-3,58-11,46-0,00400,0628
Rýchla likvidita I. stupeň 1,700,71802,9910,172,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,64-4,08-3,412,833,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,64-4,08-3,412,833,60
Služby 1 9041 3491 8561 0781 140
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 11310 6497 91817 14722 737
Spotreba materiálu… 9 6457 75516 1008 2366 447
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 910,002 2625 30710 5180,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 0959 28820 80919 17718 494
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 0959 28820 80919 17718 494
Účtovný cash flow 12 8675 4956 84014 92614 240
Úročený dlh 910,002 2625 30710 5180,0000
Úrokové krytie 15,14-7,54-4,481,351,28
Vlastné imanie 9 5171 522437,005 4485 701
Všetky záväzky 7 5969 1277 48111 69917 036
Výsledok hospodárenia 3 716-3 620-3 2732 2022 184
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 716-3 620-3 2732 2022 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 546-5 449-5 010-22,00358,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 449-5 010-22,00-231,002 002
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 026-4 969-4 530458,00411,00
Záväzky 7 5969 1277 48111 69917 036
Záväzky z obchodného styku 109,004 4761 354210,000,0000
Zisk pred zdanením 3 026-4 969-4 530458,00411,00
Zmena EBIT -0,73851,18-2,081,030,5269