Dreles s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 86414 7685 8599 02213 738
Bežná likvidita III. stupeň 0,24980,25480,16611,063,53
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,31380,22150,1172-10,13-0,4510
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,23480,17100,11711,061,72
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,83-2,02-1,8051,762,35
Celkové tržby 3 6006 0282 3501 000,00500,00
Celkový dlh 32 83029 27113 2078 8519 643
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 637-3 212-861,00-1 732-1 847
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9619-1,19-3,20-8,12-19,53
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6373 212861,001 7321 847
Čistý cash flow 5 6373 212861,001 7321 847
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 172-7 019-6 559-7 164-8 803
Čistý zisk -3 463-7 155-7 519-8 124-9 763
Čistý zisk v minulom roku -7 155-7 519-8 124-9 763-18 020
Cudzie zdroje 17 96614 5037 348-171,00-4 095
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,50159,5959,730,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,5036,5059,730,00000,0000
Doba obratu aktív 1 5071 497972,063 2930,0000
Doba obratu pohľadávok 36,50159,5959,730,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4351 9041 220598,600,0000
EBIT v minulom roku -7 019-6 559-7 164-8 803-17 060
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 172-7 019-6 559-7 164-8 803
EBITDA -1 194-606,00-3 270-3 867-8 420
EBITDA marža -0,3317-0,1005-1,39-3,87-16,84
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 194-606,00-3 270-3 867-8 420
Finančná páka -0,8273-1,02-0,797452,763,35
Finančné účty 5 6373 212861,001 7321 847
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,210,98211,25-0,0190-0,2981
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,21-0,9821-1,250,01900,2981
Hrubá marža -0,3078-0,0854-1,42-3,66-16,77
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 0563 366-3 907-4 512-7 640
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,621,271,250,18180,0782
Krátkodobé pohľadávky 360,001 574360,000,00001 949
Krátkodobé záväzky 24 01218 7807 3531 6401 074
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 94,000,00000,0000121,0077,00
Krytie dlhovej služby -4,10-4,460,00000,00000,0000
Nákladové úroky 291,00136,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 136,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 7084 1155 5324 6608 383
Neobežný majetok 8 8679 9824 6387 2909 942
Obežný majetok 5 9974 7861 2211 7323 796
Obrat obežného majetku 0,60030,75221,800,57740,0000
Odpisy 1 1163 3192 6522 652663,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 1163 3192 6522 652663,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 862,00884,00637,00645,00220,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 347-3 836-4 867-5 472-9 100
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19280,49331,02-47,51-2,38
Podiel EBIT k aktívam -0,2134-0,4753-1,12-0,7941-0,6408
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2134-0,4753-1,12-0,7941-0,6408
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34671,754,39-0,9705-0,6951
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,570,53280,36641,733,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,9928-0,1552-1,26-1,38-12,64
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,570,89220,39141,730,0000
Pohľadávky z obchodného styku 360,00360,00360,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,24980,25480,16611,063,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,194,528,53-0,0987-2,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,3723,620,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,211,982,250,98100,7019
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,83-2,02-1,8051,762,35
Pridaná hodnota -1 108-515,00-3 332-3 660-8 383
Rentabilita aktív, ROA -0,2330-0,4845-1,28-0,9005-0,7107
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19280,49331,02-47,51-2,38
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23480,17100,11711,061,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -27,50-48,30-4,04-2,29-1,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -27,50-48,30-4,04-2,29-1,15
Služby 3 1271 5943 0291 3833 222
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 86414 7685 8599 02213 738
Spotreba materiálu… 1 5812 5212 5033 2775 161
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 6006 0282 2001 000,00500,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 4280,00000,0000500,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 6003 6002 2001 000,000,0000
Účtovný cash flow 5 6373 212861,001 7321 847
Úrokové krytie -10,90-51,610,00000,00000,0000
Vlastné imanie -17 966-14 503-7 348171,004 095
Všetky záväzky 32 83029 27113 2078 8519 643
Výsledok hospodárenia -2 310-6 135-5 922-6 519-8 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 310-6 135-5 922-6 519-8 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 463-7 155-7 519-8 124-9 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 155-7 519-8 124-9 763-18 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 463-7 155-6 559-7 164-8 803
Záväzky 32 83029 27113 2078 8519 643
Záväzky z obchodného styku 94,000,00000,0000121,0077,00
Zisk pred zdanením -3 463-7 155-6 559-7 164-8 803
Zmena EBIT 0,45191,070,91560,81380,5160
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 6380,00000,00000,0000